Uygulamalarda klavye kısayolları

Şunlar için geçerlidir: Windows 10Windows 8.1

Windows 10


Klavye kısayolları, genellikle bir fareyle yaptığınız bir şeyi yapmanın başka bir yolunu sunan tuşlar birleşimidir.

Aşağıdakiler Windows 10 ile birlikte gelen Microsoft uygulamalarının birçoğunda bulunan ortak klavye kısayollarıdır. Burada, şunlar için kullanılabilir kısayollar yer almaktadır:

Bu uygulamaların birçoğunda, kısayollar fare işaretçisini bir düğme üzerinde tutarsanız araç ipucunda da gösterilir. Diğerlerinde ise Alt veya F10 tuşlarına bastığınızda kullanılabilir klavye kısayolları görünür. Bir menüde bir harfin altı çiziliyse bu menü ögesini seçmek yerine Alt tuşuna ve altı çizili tuşa birlikte basın. Örneğin, Paint’te yeni bir resim oluşturmak için Ctrl + N tuşlarına basın. 

 

Hesap Makinesi klavye kısayolları

 
Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Alt + 1 Standart moda geçme
Alt + 2 Bilimsel moda geçme
Alt + 3 Programcı moduna geçme
Alt + 4 Tarih Hesaplama moduna geçme
Ctrl + M Bellekte depolama
Ctrl + P Belleğe ekleme
Ctrl + Q Bellekten çıkarma
Ctrl + R Bellekten geri çağırma
Ctrl + L Belleği temizleme
Delete (Sil) Mevcut girdiyi temizleme (CE seçme)
Esc Girişi tamamen temizleme (C'yi seçme)
F9 ± seçeneğini seçme
R 1/x seçeneğini seçme
@ Kare kök hesaplama
% %'yi seçme
Ctrl + H Hesaplama geçmişini açma veya kapatma
Yukarı ok Geçmiş listesinde yukarı taşıma
Aşağı ok Geçmiş listesinde aşağı taşıma
Ctrl + Shift + D Geçmişi temizleme
F3 Bilimsel modda DEG seçeneğini belirleme
F4 Bilimsel modda RAD seçeneğini belirleme
F5 Bilimsel modda GRAD seçeneğini belirleme
Ctrl + G Bilimsel modda 10x seçeneğini belirleme
Ctrl + O Bilimsel modda cosh seçeneğini belirleme
Ctrl + S Bilimsel modda sinh seçeneğini belirleme
Ctrl + T Bilimsel modda tanh seçeneğini belirleme
Shift + S Bilimsel modda sin-1 seçeneğini belirleme
Shift + O Bilimsel modda cos-1 seçeneğini belirleme
Shift + T Bilimsel modda tan-1 seçeneğini belirleme
Ctrl + Y Bilimsel modda y√x seçeneğini belirleme
D Bilimsel modda Mod seçeneğini belirleme
L Bilimsel modda log seçeneğini belirleme
M Bilimsel modda dms seçeneğini belirleme
Bilimsel modda ln seçeneğini belirleme
Ctrl + N Bilimsel modda ex seçeneğini belirleme
O Bilimsel modda cos seçeneğini belirleme
P Bilimsel modda Pi seçeneğini belirleme
Q Bilimsel modda x2 seçeneğini belirleme
S Bilimsel modda sin seçeneğini belirleme
T Bilimsel modda tan seçeneğini belirleme
V Bilimsel modda F-E seçeneğini belirleme
Bilimsel modda Exp seçeneğini belirleme
Y, ^ Bilimsel modda xy seçeneğini belirleme
# Bilimsel modda x3 seçeneğini belirleme
! Bilimsel modda n! seçeneğini belirleme
% Bilimsel modda veya Programcı modunda mod seçme
F2 Programcı modunda DWORD'ü seçme
F3 Programcı modunda WORD'ü seçme
F4 Programcı modunda BYTE seçeneğini belirleme
F5 Programcı modunda HEX seçeneğini belirleme
F6 Programcı modunda DEC seçeneğini belirleme
F7 Programcı modunda OCT seçeneğini belirleme
F8 Programcı modunda İkili seçeneğini belirleme
F12 Programcı modunda QWORD seçeneğini belirleme
A-F Programcı modunda A-F seçeneğini belirleme
J Programcı modunda RoL seçeneğini belirleme
K Programcı modunda RoR seçeneğini belirleme
< Programcı modunda Lsh seçeneğini belirleme  
> Programcı modunda Rsh seçeneğini belirleme
% Programcı modunda Mod seçeneğini belirleme
| Programcı modunda Or seçeneğini belirleme
^ Programcı modunda Xor seçeneğini belirleme
~ Programcı modunda Not seçeneğini belirleme
& Programcı modunda And seçeneğini belirleme
Boşluk çubuğu Programlayıcı modunda bit değerini değiştirme

 

Oyun çubuğu klavye kısayolları

 
Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Windows logo tuşu + G Bir oyun açıkken Oyun çubuğunu açma
Windows logo tuşu  + Alt + G Son 30 saniyeyi kaydetme
Windows logo tuşu  + Alt + R Kaydı başlatma veya durdurma
Windows logo tuşu  + Alt + Print Screen Oyununuzun ekran görüntüsünü alma
Windows logo tuşu  + Alt + T Kayıt zamanlayıcısını gösterme veya gizleme
 Windows logo tuşu  + Alt + M Mikrofonu açma veya kapatma
 Windows logo tuşu  + Alt + B  Yayını başlatma veya durdurma
 Windows logo tuşu  + Alt + W Yayın sırasında kamerayı gösterme

 

Groove klavye kısayolları

 Bu tuşa basın  Yapılacak işlem
 Ctrl + P  Çalma veya duraklatma
 Ctrl + F  Sonraki şarkıya atlama
 Ctrl + B  Geçerli şarkıyı yeniden başlatma veya önceki şarkıya atlama
 F9  Sesi yükselt
 F8  Sesi alçaltma
 F7  Sesi kapatma
 Ctrl + Enter  Öge seçme veya seçim moduna girme
 Ctrl + A  Tümünü seçme
 Delete (Sil)  Seçili ögeyi (ögeleri) silme
 Ctrl + Shift + P  Seçilen öğeyi oynatma
 Ctrl + T  Yinelemeyi açma veya kapatma
 Ctrl + H  Karışık çalmayı açma veya kapatma
 Ctrl + Q  Arama

 

Haritalar klavye kısayolları

 
 Bu tuşa basın  Yapılacak işlem
Ok tuşları Haritayı herhangi bir yönde yatay/dikey kaydırma
Ctrl + artı işareti veya eksi işareti (+ veya -) Büyütme veya küçültme
Ctrl + Sol veya Sağ ok tuşları Döndürme
 Ctrl + Yukarı veya Aşağı ok tuşları Eğme
+ veya - tuşları 3B Şehirler görünümünde büyütme veya küçültme
Page Up veya Page Down 3B Şehirler görünümünde uzağa veya yakına taşıma
Ctrl + Y Haritada uydu ve yol görünümleri arasında geçiş yapma
Ctrl + Home Haritayı mevcut konumunuza ortalama
Ctrl + D Yol tarifi alma
Ctrl + F Arama
Ctrl + M Etkin sekmeyi simge durumuna küçültme
Ctrl + P Yazdırma
Ctrl + T Trafiği gösterme veya gizleme
Geri al tuşu Geri gitme
Ctrl + H Paylaşma
Ctrl + L Odağı haritaya taşıma
Ctrl + W Etkin sekmeyi kapatma
Ctrl + Sekme tuşu Bir sonraki sekmeye geçme
Ctrl + Shift + Tab (Sekme tuşu) Önceki sekmeye gitme
Ctrl + S Streetside’ı gösterme veya gizleme
Ctrl + C Panoya kopyalama

 

Filmler ve TV klavye kısayolları

 Bu tuşa basın  Yapılacak işlem
Alt + Enter Tam ekranda oynatma
Esc Tam ekranda bırakma
Enter Odaktaki bir öğeyi seçme
Boşluk çubuğu
veya
Ctrl + P
Oynatma veya duraklatma (video odakta olduğunda)
Alt + Sol ok tuşu
veya
Windows logo tuşu  + Geri al tuşu 
Geri gitme
Ctrl + T Tekrarlamayı açma veya kapatma
F7 Sesi kapatma
F8 Sesi alçaltma
F9 Sesi yükseltme 

 

Paint klavye kısayolları

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
F11 Resmi tam ekran modunda görüntüleme
F12 Resmi yeni bir dosya olarak kaydetme
Ctrl + A Resmin tamamını seçme
Ctrl + B Seçili metni kalınlaştırma
Ctrl + C Seçimi Pano'ya kopyalama
Ctrl + E Özellikler iletişim kutusunu açma
Ctrl + G Kılavuz çizgilerini gösterme veya gizleme
Ctrl + I Seçili metni italik duruma getirme
Ctrl + N Yeni bir resim oluşturma
Ctrl + O Varolan bir resmi açma
Ctrl + P Resim yazdırma
Ctrl + R Cetveli gösterme veya gizleme
Ctrl + S Resimdeki değişiklikleri kaydetme
Ctrl + U Seçili metnin altını çizme
Ctrl + V Pano'daki seçimi yapıştırma
Ctrl + W Yeniden Boyutlandır ve Eğ iletişim kutusunu açma
Ctrl + X Seçimi kesme
Ctrl + Y Değişikliği yineleme
Ctrl + Z Değişikliği geri alma
Ctrl + artı (+) Fırçanın, çizginin veya şekil anahattının genişliğini bir piksel artırma
Ctrl + eksi (-) Fırçanın, çizginin veya şekil ana hattının genişliğini bir piksel azaltma
Ctrl + Page Up Büyütme
Ctrl + Page Down Küçültme
Alt + F4 Resmi ve Paint penceresini kapatma
Sağ ok tuşu Seçimi veya etkin şekli bir piksel sağa taşıma
Sol ok tuşu Seçimi veya etkin şekli bir piksel sola taşıma
Aşağı ok Seçimi veya etkin şekli bir piksel aşağı taşıma
Yukarı ok Seçimi veya etkin şekli bir piksel yukarı taşıma
Shift + F10 Bağlam menüsünü gösterme

 

Paint 3D klavye kısayolları

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Ctrl + 0 veya Tuş Takımındaki 0 Yaklaştırmayı sıfırlama
Ctrl + 3 Görünümler arasında geçiş yapma
Ctrl + A Çalışma alanınızdaki tüm 3B öğeleri seçer; tüm 2B öğeleri seçmeye geçiş yapmak için komutu tekrar edin
Ctrl + B Seçili metni kalınlaştırma
Ctrl + C Seçili öğeyi kopyalama
Ctrl + Insert Seçili öğeyi kopyalama
Ctrl + Shift + C Ekran görüntüsü alma
Ctrl + E Tuval özelliklerini gösterme
Ctrl + Shift + E 3B perspektifi gösterme veya gizleme
Ctrl + G  Nesneleri gruplandırma
Ctrl + Shift + G Nesnelerin grubunu çözme
I Renk damlalığını açma
Ctrl + I Seçili metni italik duruma getirme
M Yan menüyü simge durumuna küçültme veya genişletme
Ctrl + N Yeni resim veya dosya oluşturma
Ctrl + O Var olan bir resmi veya dosyayı açma
Ctrl + P 2B olarak yazdırma
Ctrl + S Kaydetme
Ctrl + Shift + S Farklı kaydetme
Ctrl + U Seçili metnin altını çizme
Ctrl + V  Seçilen öğeyi yapıştırma
Shift + Ekle Seçilen öğeyi yapıştırma
Ctrl + W Tuval seçme
Ctrl + Shift + W Tuvali gösterme veya gizleme
Ctrl + X  Seçili öğeyi kesme
Shift + Delete tuşu Seçili öğeyi kesme
Ctrl + Shift + X 2B kırpma
Ctrl + Y  Bir eylemi yineleme
Ctrl + Z Bir eylemi geri alma
Escape Geçerli görevi durdurma veya görevden çıkma
Home Görünümü sıfırlama
PgUp Büyütme

Ctrl + PgUp

Büyütme
PgDn Küçültme
Ctrl+PgDn Küçültme
Ctrl + farenin tekerleği Büyütme veya küçültme
Ctrl + Sol Ok Sola yörüngeye alma
Ctrl + Sağ Ok Sağa yörüngeye alma
Ctrl + Yukarı ok Yukarı yörüngeye alma
Ctrl + Aşağı ok Aşağı yörüngeye alma
Alt + Sol ok Sola kaydırma
Alt + Sağ ok Sağa kaydır
Alt + Yukarı ok Yukarı kaydırma
Alt + Aşağı ok Aşağı kaydırma
Ctrl + Eksi (-) veya [ Fırça boyutunu küçültme
Ctrl + Artı (+) veya ] Fırça boyutunu büyütme
Sağ ok Seçimi veya etkin şekli bir piksel sağa taşıma
Sol ok Seçimi veya etkin şekli bir piksel sola taşıma
Aşağı ok Seçimi veya etkin şekli bir piksel aşağı taşıma
Yukarı ok Seçimi veya etkin şekli bir piksel yukarı taşıma
Alt + F4 Programı kapat
F6 Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında geçiş yapma
F10 Uygulamada Menü çubuğunu etkinleştirme
Shift + F10 Bağlam menüsünü gösterme
F11 Resmi tam ekran modunda görüntüleme
F12 Resmi yeni bir dosya olarak kaydetme

 

Fotoğraflar klavye kısayolları

 
Bu tuşa basın Yapılacak işlem
Boşluk çubuğu (Koleksiyon'da) Bir öğeyi seçme ve Seçim modunu girme
Enter (Seçim modundan) Seçim modundayken bir öğe seçme
Ara çubuğu (bir fotoğrafı görüntüleme) Komutları gösterme veya gizleme
Ara çubuğu (bir videoyu görüntüleme) Videoyu oynatma veya duraklatma
Ok tuşları (Koleksiyon'da) Yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırma
Sol veya sağ ok tuşları (tek bir öğe veya slayt gösterisinde) Sonraki veya önceki öğeyi gösterme
Ok tuşları (yakınlaştırılmış bir fotoğrafta) Fotoğraf içinde hareket etme
Ctrl + artı veya eksi (+ veya -) Bir fotoğrafı görüntülerken büyütme veya küçültme
Ctrl + 0 Bir fotoğraf üzerinde büyütmeyi sıfırlama
Esc Önceki ekrana dönme
Ctrl + S Kaydetme
Ctrl + P Yazdırma
Ctrl + C  Kopyalama
Ctrl + R (görüntüleme veya düzenleme) Fotoğraf döndürme
E (bir fotoğrafı görüntüleme) Fotoğraf geliştirme
Ctrl + Z (düzenleme) Değişiklikleri geri alma
Ctrl + Y (düzenleme) Değişiklikleri yineleme
Ctrl + / (düzenleme) Orijinali görüntüleme
Shift + ok tuşları Kırpma veya seçmeli odak alanını yeniden boyutlandırma
Ctrl + ok tuşları Kırpma veya seçmeli odak alanını taşıma  
F5 (bir öğeyi görüntülerken) Slayt gösterisi başlatma
Alt + Enter Dosya bilgilerini görüntüleme
Ctrl + L Kilit ekranı olarak ayarlama
Ctrl + N (Albümler görünümünde)  Yeni albüm oluşturma
Ctrl + R (Albümler görünümünde)  Albüm kaldırma
Ctrl + D  Seçilen ögeleri albüme ekleme
Ctrl + U  Seçilen ögeleri albümden kaldırma

 

Ses Kaydedicisi klavye kısayolları

 Bu tuşa basın  Yapılacak işlem
 Ctrl + R  Yeni bir kayıt başlatma
 Ctrl + M  Kayda yeni bir işaret metni ekleme
 Delete (Sil)  Seçili kaydı silme
 Ara çubuğu  Çalma veya duraklatma
 Geri al tuşu  Geri alma
 F2  Bir kaydı yeniden adlandırma
 Sağ veya Sol ok  Bir kaydı yürütürken ileri veya geri atlama
 Shift + Sağ veya Sol ok  Daha ileri veya geri atlama
 Home tuşu  Kaydın başlangıcına atlama
 End tuşu  Kaydın sonuna atlama

 

WordPad klavye kısayolları

Bu tuşa basın Yapılacak işlem
F3 Bul iletişim kutusundaki metnin sonraki örneğini arama
F12 Belgeyi yeni bir dosya olarak kaydetme
Ctrl + 1 Tek satır aralık ayarlama
Ctrl+2 Çift satır aralık ayarlama
Ctrl + 5 Satır aralığını 1,5 olarak ayarlama
Ctrl + A Tümünü seçme
Ctrl + B Seçili metni kalınlaştırma
Ctrl + C Seçimi Pano'ya kopyalama
Ctrl + D Microsoft Paint çizimi ekleme
Ctrl + E Metni ortaya hizalama
Ctrl + F Belgede metin arama
Ctrl + H Belgede metin değiştirme
Ctrl + I Seçili metni italik duruma getirme
Ctrl + J Metni iki yana yaslama
Ctrl + L Metni sola hizalama
Ctrl + N Yeni bir belge oluşturma
Ctrl + O Varolan bir belgeyi açma
Ctrl + P Belgeyi yazdırma
Ctrl + R Metni sağa hizalama
Ctrl + S Belgedeki değişiklikleri kaydetme
Ctrl + U Seçili metnin altını çizme
Ctrl + V Pano'daki seçimi yapıştırma
Ctrl + X Seçimi kesme
Ctrl + Y Değişikliği yineleme
Ctrl + Z Değişikliği geri alma
Ctrl + eşittir işareti (=) Seçili metni alt simge yapma
Ctrl + Shift + eşittir işareti (=) Seçili metni üst simge yapma
Ctrl + Shift + büyüktür işareti (>) Yazıtipi boyutunu artırma
Ctrl + Shift + küçüktür işareti (<) Yazıtipi boyutunu azaltma
Ctrl + Shift + A Tüm karakterleri büyük harf olarak değiştirme
Ctrl + Shift + L Madde işareti stilini değiştirme
Ctrl + Sol ok tuşu İmleci bir sözcük sola taşıma
Ctrl + Sağ ok tuşu İmleci bir sözcük sağa taşıma
Ctrl + Yukarı ok tuşu İmleci, önceki satıra taşıma
Ctrl + Aşağı ok tuşu İmleci sonraki satıra taşıma
Ctrl + Home Belgenin başına taşıma
Ctrl + End Belgenin sonuna taşıma
Ctrl + Page Up Bir sayfa yukarı taşıma
Ctrl + Page Down Bir sayfa aşağı taşıma
Ctrl + Delete Sonraki sözcüğü silme
Alt + F4 WordPad'i kapatma
Shift + F10 Bağlam menüsünü gösterme

 

Ek klavye kısayolları