İçindekiler
×
Slayt gösterilerini sunma
Slayt gösterilerini sunma

Anlatım ve slayt zamanlamaları içeren bir slayt gösterisi kaydetme

PowerPoint sununuzu (veya tek bir slaydı) kaydedebilir ve sesi, mürekkep hareketlerini ve video iletişim durumunuzu yakalayabilirsiniz. Tamamlandığında, diğer sunulara benzer. İzleyicileriniz için bir Slayt Gösterisinde oynatabilir veya sunuyu bir video dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Bu nedenle, yalnızca "desteyi birine vermek" yerine insanlar sununuzu tutkusu ve kişiliği bozulmamış halde görebilir.  

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

 1. Şeridin Kayıt sekmesini açın: Şeridin Dosya sekmesinde Seçenekler'i tıklayın. Seçenekler iletişim kutusunda, soldaki Şeridi Özelleştir sekmesine tıklayın. Ardından, mevcut şerit sekmelerinin listelendiği sağdaki kutuda Kayıt onay kutusunu seçin. Tamam'a tıklayın.

  PowerPoint 2016 Seçenekler iletişim kutusunun Şeridi Özelleştir sekmesinde, Kayıt sekmesini PowerPoint şeridine ekleme seçeneği vardır.

 2. Kaydetmeye başlamak için şeridin Kayıt sekmesinde veya Slayt Gösterisi sekmesinde bulunan Slayt Gösterisini Kaydet’i seçin.

  • Düğmenin üst yarısına tıkladığınızda geçerli slayttan başlarsınız.

  • Düğmenin alt yarısına tıkladığınızda, en baştan veya geçerli slayttan başlama seçeneği sunulur.

   PowerPoint'te Kayıt sekmesindeki Slayt Gösterisini Kaydet komutları.

   (Temizle komutu, anlatımları veya zamanlamaları siler, bu yüzden kullanırken dikkatli olun. Daha önce slayt kaydetmediyseniz Temizle seçeneği gri görüntülenir.)

 3. Slayt gösterisi Kayıt penceresinde (Sunucu görünümüne benzer) açılır ve sol üstte kaydı başlatmak, duraklatmak ve durdurmak için düğmeler bulunur. Kayda başlamaya hazır olduğunuzda yuvarlak kırmızı düğmeye tıklayın (veya klavyenizdeki R tuşuna basın). Üç saniyelik geri sayımdan sonra kayıt başlar.

    PowerPoint 2016'da video anlatım penceresi önizlemesi açılmış Sunu Kayıt penceresi.

  • Geçerli slayt, Kayıt penceresinin ana bölmesinde görüntülenir.

  • Klavyenizdeki Alt+S tuşlarına basarak kaydı istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

  • Geçerli slaydın her iki tarafındaki gezinme okları, önceki ve sonraki slaytlara geçmenizi sağlar.

  • PowerPoint_365, Metin veya nesnelere animasyon ekleme adımları ve tüm slaytlardaki tetikleyicilerin kullanımı da dâhil olmak üzere, her slaytta harcadığınız süreyi otomatik olarak kaydeder.

  • Sununuzda ilerlerken sesli ya da görüntülü anlatım kaydedebilirsiniz. Pencerenin sağ alt köşesindeki düğmeler, mikrofon, kamera ve kamera önizlemesini açıp kapatmanıza olanak tanır:
   Mikrofon, kamera ve kamera önizleme penceresi için açma/kapatma düğmeleri
   Kalem, vurgulayıcı veya silgi kullanırsanız, PowerPoint bu eylemleri oynatma için de kaydeder.


   Kayıt penceresindeki Mürekkep araçları
   Anlatımınızı (ses ve mürekkep dahil) yeniden kaydederseniz, aynı slaytta yeniden kaydetmeye başlamadan önce PowerPoint önceden kaydettiğiniz anlatımı (ses ve mürekkep dahil) siler.

   Ayrıca Slayt Gösterisi > Slayt Gösterisini Kaydet seçeneğine giderek yeniden kayıt yapabilirsiniz.

 4. Geçerli slaydın altındaki araçlar dizisinden bir işaretçi aracı (kalem, silgi veya vurgulayıcı) seçebilirsiniz. Mürekkebin rengini değiştirmek için renk seçimi kutuları da vardır. (Daha önce bazı slaytlara mürekkep eklemediyseniz Silgi seçeneği gri görüntülenir.)

 5. Kaydınızı bitirmek için kare Durdur düğmesini seçin (veya klavyenizdeki S tuşuna basın).

  Anlatımınızın kaydını tamamladığınızda, kaydedilen slaytların sağ alt köşesinde küçük bir resim belirir. Bu resim, bir ses simgesidir veya kayıt sırasında web kamerası kullanıldıysa kameradan alınan bir hareketsiz görüntüdür.

  Ses simgesi
  Kaydedilen slayt gösterisi zamanlaması otomatik olarak kaydedilir. (Slayt Sıralayıcısı görünümünde, zamanlamalar her slaydın altında listelenir.)

Bu işlemde, kaydettikleriniz her slayda eklenir ve kayıt Slayt Gösterisinde oynatılabilir. Bu kayıt işleminde, bir video dosyası oluşturulmaz. Ancak gerekiyorsa birkaç ekstra adımla sununuzu video olarak kaydedebilirsiniz.

Kayıtlı slayt gösterisini önizleme

Sesi sınamak için, Slayt Gösterisi sekmesinde Baştan İtibaren’e veya Geçerli Slayttan’a tıklayın.

Oynatma sırasında animasyonlarınız, mürekkep oluşturma işlemleriniz, ses ve videolarınız eşitlenmiş olarak oynatılacaktır.

PowerPoint’te slayt gösterisi sekmesinde “baştan” düğmesini görüntüler

Kayıtlı sesi önizleme

Kayıt penceresinde, sol üst köşenin yakınlarındaki üçgen Oynat düğmesi, o anda pencerenin odağında bulunan slaydın kaydını önizleyebilmenizi sağlar.

Kayıt penceresindeki Başlat, Durdur, Yürüt düğmeleri

Normal görünümde, slaydın sağ alt köşesindeki ses simgesine ya da resme tıklayın ve ardından Yürüt'e tıklayın. (Bu şekilde tek bir sesin önizlemesini yaptığınızda kayıtlı animasyonu ya da oluşturulan mürekkebi görmezsiniz.)

Yürüt’e tıklayın

Sesin önizlemesi sırasında kayıttan yürütmeyi duraklatabilirsiniz.

Slayt zamanlamalarını el ile ayarlama

Microsoft 365 için PowerPoint, anlatım eklediğinizde slayt zamanlamalarınızı otomatik olarak kaydeder veya slayt zamanlamalarını anlatımlarınıza eşlik edecek şekilde el ile ayarlayabilirsiniz.

 1. Normal görünümde, zamanlamasını ayarlamak istediğiniz slayda tıklayın.

 2. Geçişler sekmesinde, Zamanlama grubunda, Slaydı İlerlet altında, Sonra onay kutusunu seçin ve sonra slaydın kaç saniye sonra ekranda görünmesini istediğinizi seçin. Zamanlamasını ayarlamak istediğiniz her slayt için işlemi yineleyin.

  Sonraki slaydın fareyi tıkladığınızda veya girdiğiniz saniye sayısından sonra otomatik olarak görünmesini istiyorsanız (hangisi önce gelirse) hem Fare Tıklatıldığında hem de Sonra onay kutularını seçin.

  Kaydedilmiş bir slayt bölümünün sonunu kırpmak için el ile slayt zamanlamaları kullanabilirsiniz. Örneğin, bir slaydın sonunda 2 saniyelik gereksiz bir ses varsa, zamanlamayı gereksiz sesten önce bir sonraki slayda geçilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Böylece, sesi bu slayt için yeniden kaydetmeniz gerekmez.

Zamanlamaları veya anlatımı silme

Temizle komutu, kaydınızdan istemediğiniz veya değiştirmek istediğiniz zamanlamaları veya anlatımı silmek içindir.

Kayıt penceresinde, pencerenin üst kenar boşluğundaki Temizle komutu şunları yapmanızı sağlar:

 • Geçerli slayttaki kayıtları temizleme

 • Tüm slaytlardaki kayıtları temizleme

Normal görünümde, şunları yapmanızı sağlayan dört farklı Temizle komutu vardır:

 • Geçerli slayttakizamanlamaları silme

 • Tüm slaytlardakizamanlamaları tek seferde silme

 • Geçerli slayttakianlatımı silme

 • Tüm slaytlardakianlatımları tek seferde silme

 1. Sununuzdaki tüm zamanlamaları veya anlatımları silmek istemiyorsanız zamanlamasını veya anlatımını silmek istediğiniz belirli bir slaydı açın.

 2. Microsoft 365 için PowerPoint şeridinin Kayıt sekmesinde, Slayt Gösterisini Kaydet düğmesinde aşağı oka tıklayın, Temizle'nin üzerine gelin ve durumunuza uygun Temizle komutunu seçin.

  PowerPoint'te Slayt Gösterisini Kaydet menü düğmesindeki Temizle komutları.

Zamanlamaları veya anlatımları ve mürekkebi açıp kapatma

Microsoft 365 için PowerPoint sunumunuzu kaydettikten sonra, gerçekleştirdiğiniz tüm zamanlamalar, hareketler ve ses ayrı slaytlara kaydedilir. Ancak, slayt gösterisini bunlar olmadan görüntülemek isterseniz, bunların tümünü kapatabilirsiniz:

 • Kaydedilen slayt zamanlamalarını kapatmak için: Slayt Gösterisi sekmesinde Zamanlamaları Kullan kutusunun işaretini kaldırın.

 • Kaydedilmiş anlatımları ve mürekkebi kapatmak için: Slayt Gösterisi sekmesinde Anlatımları Oynat kutusunun işaretini kaldırın.

Başkalarıyla paylaşmak için kaydı yayımlama

Kaydı istediğiniz gibi düzenledikten sonra, Microsoft Stream'de yayınlayarak başkalarının kullanımına sunabilirsiniz.

 1. Sunu açıkken Kayıt sekmesinde Stream’de Yayımla’yı seçin.

 2. Videonuz için başlık ve açıklama yazın.

 3. Kuruluşunuzdaki diğer kişilerin videoyu görme iznine sahip olmasını isteyip istemediğiniz de dahil olmak üzere diğer seçenekleri belirleyin.

 4. Yayımla düğmesini seçin.

  Karşıya yükleme işlemi, videonun uzunluğuna bağlı olarak birkaç dakika sürebilir. PowerPoint penceresinin altındaki bir durum çubuğu ilerlemeyi izler ve PowerPoint, karşıya yükleme bittiğinde bir ileti gösterir:

  Karşıya yükleme tamamlandığında PowerPoint bunu size bildirir

 5. Doğrudan Microsoft Stream'deki video oynatma sayfasına gitmek için iletiye tıklayın.

Kapalı açıklamalı altyazılar oluşturma

Kapalı açıklamalı altyazılar ekleyerek videonuzu daha erişilebilir hale getirmek için her biri ayrı Yardım makalelerinde anlatılan şu seçeneklerden birini seçin:

Kapalı açıklamalı altyazı dosyanızı elde ettikten sonra PowerPoint’i kullanarak video dosyanıza ekleyebilirsiniz.

Daha fazlasını mı istiyorsunuz? 

PowerPoint'te Kayıt Hakkında

Kendi kendine çalışan sunu oluşturma  

Sununuzu dışa aktarın veya videoya dönüştürün

Slayt gösterisi kaydetme

 1. Sununuz açıkken, Slayt Gösterisi sekmesinde Slayt Gösterisini Kaydet’e tıklayın.

  • Düğmenin üst yarısına tıkladığınızda geçerli slayttan başlarsınız.

  • Düğmenin alt yarısına tıkladığınızda, en baştan veya geçerli slayttan başlama seçeneği sunulur.

  (Temizle komutu anlatımları veya zamanlamaları siler, dolayısıyla bu komutu kullanırken dikkatli olun. Daha önce slayt kaydetmediyseniz Temizle seçeneği gri görüntülenir.)

 2. Slayt Gösterisini Kaydet kutusunda, kaydınız için kutuları işaretleyin veya temizleyin ve Kaydı Başlat'a tıklayın.

  PowerPoint’te slayt gösterisini kaydet iletişim kutusunu gösterir

  Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi

  • Slayt ve animasyon zamanlamaları: PowerPoint, animasyon adımları ve tüm slaytlardaki tetikleyicilerin kullanımı da dahil olmak üzere, her slaytta harcadığınız süreyi otomatik olarak kaydeder.

  • Anlatımlar, mürekkep ve lazer işaretçisi: Sununuzda ilerlerken sesinizi kaydedin. Kalem, vurgulayıcı, silgi veya lazer işaretçisi kullanıyorsanız, PowerPoint daha sonra kayıttan yürütmek üzere bunları da kayda alır.

  Önemli:   Kalem, vurgulayıcı ve silgi kaydının kullanılabilmesi için, PowerPoint 2013 için 16 Şubat 2015 güncelleştirmesini veya PowerPoint'in daha yeni bir sürümünü yüklemiş olmanız gerekir. PowerPoint'in önceki sürümlerinde, kalem ve vurgulayıcı vuruşları mürekkep ek açıklaması şekilleri olarak kaydedilir.

 3. Pencerenin sol üst köşesindeki Kayıt araç çubuğunu kullanarak şunları yapabilirsiniz:

  • Sonraki slayda geçme: Sonraki slayda geç

  • Kaydı duraklatma: Kaydı duraklatma

  • Geçerli slaydı yeniden kaydetme: Yinele

   Anlatımınızı yeniden kaydederseniz (ses, mürekkep ve lazer işaretçi dahil), aynı slaytta kayda yeniden başlamadan önce PowerPoint önceki anlatım kaydınızı (ses, mürekkep ve lazer işaretçi dahil) siler.

   Ayrıca Slayt Gösterisi > Slayt Gösterisini Kaydet bölümünden de kaydı yeniden yapabilirsiniz.

 4. Kaydınızda mürekkep, silgi veya lazer işaretçisi kullanmak için, slayda sağ tıklayın, İşaretçi seçenekleri'ne tıklayın ve aracınızı seçin:

  • Lazer İşaretçisi

  • Kalem

  • Vurgulayıcı

  • Silgi (Daha önce bazı slaytlara mürekkep eklemediyseniz bu seçenek gri görüntülenir.)

  Mürekkebin rengini değiştirmek için Mürekkep Rengi'ne tıklayın.

 5. Kaydınızı sona erdirmek için, son slayda sağ tıklatın ve Gösteriyi Bitir'e tıklayın.

  İpucu: Anlatımınızın kaydını bitirdiğinizde, anlatım içeren tüm slaytların sağ alt köşesinde bir ses simgesi görüntülenir.

  Kaydedilen slayt gösterisi zamanlamaları otomatik olarak kaydedilir. Zamanlamalar, her bir slaydın altında, Slayt Sıralayıcısı görünümünde gösterilir.

Bu işlemde, kaydettikleriniz her slayda eklenir ve kayıt Slayt Gösterisinde oynatılabilir. Bu kayıt işleminde, bir video dosyası oluşturulmaz. Ancak bir video dosyası istiyorsanız birkaç ekstra adımla sununuzu video olarak kaydedebilirsiniz.

Kayıtlı slayt gösterisini önizleme

Slayt Gösterisi sekmesinde, Baştan veya Geçerli Slayttan öğesine tıklayın.

Kayıttan yürütme sırasında, animasyonlarınız, mürekkep eylemleriniz, lazer işaretçiniz, ses ve videonuz eşitlenmiş bir şekilde yürütülür.

Kayıtlı sesi önizleme

Normal görünümde, slaydın sağ alt köşesindeki ses simgesine ve ardından Oynat'a tıklayın.

Slayt zamanlamalarını el ile ayarlama

PowerPoint, anlatım eklediğinizde slayt zamanlamalarınızı otomatik olarak kaydeder veya anlatımlarınıza eşlik edecek şekilde slayt zamanlamalarını el ile ayarlayabilirsiniz.

 1. Normal görünümde, zamanlamasını ayarlamak istediğiniz slayda tıklayın.

 2. Geçişler sekmesinin Zamanlama grubunda, Slaytı İlerlet'in altında, Sonra onay kutusunu seçin ve ardından slaydın ekranda ne kadar süreyle görüneceğini belirten saniye sayısını girin. Zamanlamasını ayarlamak istediğiniz her slayt için işlemi yineleyin.

İpucu: Bir sonraki slaydın ya fareye tıkladığınızda ya da girdiğiniz saniye kadar süre geçtikten sonra otomatik olarak görünmesini (hangisi önce gelirse) istiyorsanız hem Fare Tıklatıldığında hem de Sonra onay kutularını seçin.

Zamanlamaları veya anlatımı silme

Temizle komutu, kaydınızdan istemediğiniz veya değiştirmek istediğiniz zamanlamaları veya anlatımı silmek içindir. Şunları yapmanızı sağlayan dört farklı Temizle komutu vardır:

 • Geçerli slayttakizamanlamaları silme

 • Tüm slaytlardakizamanlamaları tek seferde silme

 • Geçerli slayttakianlatımı silme

 • Tüm slaytlardakianlatımları tek seferde silme

 1. Sununuzdaki tüm zamanlamaları veya anlatımları silmek istemiyorsanız zamanlamasını veya anlatımını silmek istediğiniz belirli bir slaydı açın.

 2. PowerPoint şeridinin Slayt Gösterisi sekmesinde, Slayt Gösterisini Kaydet düğmesinde aşağı oka tıklayın, Temizle’nin üzerine gelin ve durumunuza uygun Temizle komutunu seçin.

Zamanlamaları veya anlatımları, mürekkebi ve lazer işaretçisini açıp kapatma

PowerPoint sununuzu kaydettikten sonra, yaptığınız tüm zamanlamalar, hareketler ve ses tek tek slaytlara kaydedilir. Ancak, slayt gösterisini bunlar olmadan görüntülemek isterseniz, bunların tümünü kapatabilirsiniz:

 • Kaydedilen slayt zamanlamalarını kapatmak için: Slayt Gösterisi sekmesinde Zamanlamaları Kullan kutusunun işaretini kaldırın.

 • Kaydedilmiş anlatımları, mürekkebi ve lazer işaretçiyi kapatmak için: Slayt Gösterisi sekmesinde Anlatımları Oynat kutusunu temizleyin.

Ayrıca bkz.

Farenizi lazer işaretçisine dönüştürme

Metinlere veya nesnelere animasyon ekleme

Sununuzu videoya dönüştürme

Kendi kendine çalışan sunu oluşturma

Slayt gösterinizi kaydetme

 1. Slayt Gösterisi sekmesinde, geçerli slaydınızdan kayda başlamak için Slayt Gösterisini Kaydet'i seçin.

  Slayt Gösterisi sekmesinin ve Slayt Gösterisini Kaydet dış çizgili düğmesinin ekran görüntüsü

 2. Kayıt araç çubuğundaki seçenekler açılır menüsünde video ve ses seçeneklerini değiştirin.

  Açılır menülerle birlikte ses ve video seçeneklerinin resmi
  Anlatımlarınızı yalnızca sesli olarak kaydetmek için video düğmesine  Görüntü açık  tıklayarak kamerayı kapatın Görüntü kapalı.

 3. Anlatım ve gezinme kaydını kontrol etmek için kaydet  Slayt Gösterisi sekmesinin ve Slayt Gösterisini Kaydet dış çizgili düğmesinin ekran görüntüsü, duraklat  Duraklat düğmesinin resmi ve sürdür  Sürdür düğmesinin resmi  düğmelerini kullanın.

  İpucu: Sonraki slaydı ve notlar bölmesini yeniden boyutlandırarak Slayt Gösterisini Kaydet deneyiminizi özelleştirin.

 4. Kaydı durdurmak için durdur  Durdur düğmesinin resmi düğmesini tıkladıktan sonra, geçerli slaytta kaydettiklerinizi önizlemek için oynat  Oynat düğmesinin resmi düğmesini kullanın.

 5. Slaydınızı yeniden kaydetmek isterseniz, mevcut kaydınızı silmek için kayıt düğmesinin solundaki çöp kutusu  Çöp kutusu düğmesinin resmi düğmesini tıklayın, ardından kaydet  Slayt Gösterisi sekmesinin ve Slayt Gösterisini Kaydet dış çizgili düğmesinin ekran görüntüsü düğmesine yeniden tıklayın.

 6. Esc tuşuyla veya Gösteriyi bitir'i tıklayarak Slayt Gösterisini Kaydet deneyiminden çıktığınızda, uygun slayt zamanlamaları ve mürekkep animasyonlarıyla birlikte slaydınıza anlatımın (ses/video) uygulandığını göreceksiniz.

  İpucu: Ses, video ve mürekkep öğelerinin tümü kayıttan sonra yeniden boyutlandırılabilir ve düzenleme görünümünde taşınabilir.

Zamanlamaları veya anlatımı temizle 

 • Slayt Gösterisi sekmesinde, Slayt Gösterisini Kaydet altında, Temizle'yi seçin ve ardından aşağıdakilerden birini seçin: Geçerli Slayttaki Zamanlamaları Temizle, Tüm Slaytlardaki Zamanlamaları Temizle, Geçerli Slayttaki Anlatımları Temizle veya Tüm Slaytlardaki Anlatımları Temizle.

  Slayt Gösterisi Kaydı seçeneklerini temizle

Kayıt işlemi sırasında klavye kısayolları

Görev

Klavye Kısayolu

Sonraki slayda veya animasyona ilerleme

N
Tıkla
Ara çubuğu
Sağ Ok
Aşağı Ok
Geri dön
Page Down

Önceki slayda veya animasyona dön

P
Delete
Sol Ok
Yukarı Ok
Page Up

Ekran kararmasını açma/kapatma

B
. (nokta)

Ekran beyazlaşmasını açma/kapatma

W
, (virgül)

Slayt gösterisini sonlandırma

Esc
Command+. (nokta)

Ekrandaki çizimi silme

E

Gizliyse sonraki slayda gitme

H

İşaretçiyi kaleme dönüştürme

Command+P

İşaretçiyi oka dönüştürme

Command+A

Fare hareket ettiğinde oku gizleme

CONTROL+H

Kısayol menüsü

CONTROL+tıklama

İlgili bilgiler

Slaytlar arasındaki geçişleri ekleme, değiştirme veya kaldırma

Mac için PowerPoint’te ses kaydetme

Sununuzda ses ekleme veya silme

Sunuyu film dosyası veya MP4 olarak kaydetme

Kaydetmeye hazırlık

Başlamak için istediğiniz sunuyu açın ve Slayt Gösterisi sekmesine tıklayın.

İpucu:    Sununuzda çok sayıda slayt varsa, Slayt Sıralayıcısı görünümünde çalışmak daha rahat gelebilir. Bunu denemek için Görünüm > Slayt Sıralayıcısı’na tıklayın.

Kaydetmeye başlamadan önce denetlemeniz gereken bazı şeyler şunlardır:

 • Slayt destenizin yalnızca bir bölümünü kaydetmek isterseniz, başlamadan önce aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dahil etmek istemediğiniz slaytları seçin ve Slaydı Gizle’ye tıklayın.

   VEYA

  • Özel Gösteri > Özel Slayt Gösterisi > + (toplama) işaretine tıklayın.

   Slaytların bir alt kümesini kaydetmek için Slaydı Gizle’yi veya Özel Gösteri’yi seçin
 • Zaten kayıtlı anlatım veya hareketleri etkilemeden slaytlar arasındaki zamanlamayı değiştirmek için Prova düğmesini kullanın.

  Prova düğmesiyle slaytlar arasında farklı zamanlamalar deneyin
 • Mikrofonunuzun düzgün ayarlandığından emin olun. Mac bilgisayarda, Sistem Tercihleri > Ses’e gidin.

Slayt gösterinizi kaydetme

Slayt gösterisine anlatım veya yorum eklemek isterseniz, mikrofonunuzun ayarlanmış olduğundan ve çalıştığından emin olun.

Kaydetmeye başlamak için:

 1. Slayt Gösterisi sekmesine tıklayın, slaytta kaydın başlamasını istediğiniz yeri seçin ve Slayt Gösterisini Kaydet’e tıklayın.

  Kaydı başlatmak için Slayt Gösterisini Kaydet’e tıklayın
 2. Kayıt sırasında, slaytlarda gezinmenize, imleçleri değiştirmenize veya ekran kararması veya beyazlaması başlatmanıza olanak sağlayan kayıt komutlarına erişmek için Ctrl+tıklama yapın.

  Kayıt yaparken komut listesini görmek için Control tuşuna basarak tıklayın
 3. Kaydetmeyi durdurmak için Gösteriyi Bitir’e tıklayın.

 4. Bir Kaydet iletişim kutusu görüntülenir. Kaydınızı kaydetmek için Evet’e veya yeniden kaydetmek için Hayır’a tıklayın.

  Kaydet seçildiğinde, daha önce kaydettiğiniz her şeyin üzerine yazılır. Aynı slayt kümesiyle başka bir slayt gösterisi kaydetmek isterseniz, sunu dosyanızı farklı bir adla kaydedin.

 5. Kaydınızın önizlemesini görüntülemek için Başından Yürüt’e tıklayın.

Kayıt işlemi sırasında klavye kısayolları

Kaydederken başvurmak için bu klavye kısayolları listesini yazdırmak isteyebilirsiniz:

Görev

Klavye Kısayolu

Sonraki slayda veya animasyona ilerleme

N
Tıkla
Ara çubuğu
Sağ Ok
Aşağı Ok
Return
Page Down

Önceki slayda veya animasyona dönme:

P
Delete
Sol Ok
Yukarı Ok
Page Up

Belirli bir slayda gitme

Slayt numarası + Enter

Ekran kararmasını açma/kapatma

B
. (nokta)

Ekran beyazlaşmasını açma/kapatma

W
, (virgül)

Otomatik gösteriyi Durdurma/Yeniden Başlatma:

S

Slayt gösterisini sonlandırma

Esc
Command+. (nokta)

Ekrandaki çizimi silme

E

Gizliyse sonraki slayda gitme

H

İşaretçiyi kaleme dönüştürme

Command+P

İşaretçiyi oka dönüştürme

Command+A

Fare hareket ettiğinde oku gizleme

CONTROL+H

Kısayol menüsü

CONTROL+tıklama

Fareye tıklandığında ilerle (yalnızca prova)

M

Kayıttan yürütme seçeneklerini ayarlama

Kaydetmeyi tamamlayıp sunuyu dağıtmaya hazır olduğunuzda, Slayt Gösterisi Ayarla’ya tıklayın ve izleyicileriniz için uygun seçenekleri belirleyin.

Gösteriyi dağıtmadan önce gösteri türünü ve diğer seçenekleri ayarlayın
 • Gösteri türü    Tam ekran veya pencereli olarak gösterir.

 • Gösteri seçenekleri    Anlatımı ve animasyonları kapatır.

 • Slaytlar    Bir slayt alt kümesi seçin veya ayarladıysanız Özel gösteri seçin.

 • Slaytları ilerlet    İzleyenin el ile sayfaları tek tek ilerletmesi için slayt gösterisinin bu sürümünü ayarlayın.

İlgili bilgiler

Slaytlar arasındaki geçişleri ekleme, değiştirme veya kaldırma

Sunuyu başlatma ve Sunucu görünümünde notlarınızı görme

Sunuyu film dosyası veya MP4 olarak kaydetme

Web için PowerPoint slayt gösterisi kaydetmeyi desteklemez.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×