Резервне копіювання та відновлення ПК

Резервне копіювання

Є кілька способів резервного копіювання ПК.

 1. Натисніть кнопку Пуск , потім виберіть Панель керування > Система й обслуговування > Резервне копіювання та відновлення.
 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.
  • Якщо ви ніколи не використовували засіб резервного копіювання Windows, виберіть пункт Настроїти резервне копіювання та виконайте дії, зазначені в майстрі.
  • Якщо ви раніше створювали резервну копію, можна дочекатися запланованого резервного копіювання або створити нову резервну копію вручну, вибравши пункт Створити резервну копію зараз.
  • Якщо ви створили резервну копію раніше, але бажаєте зробити нову повну резервну копію, а не оновлювати стару, виберіть елемент Створити нову повну резервну копію та виконайте дії, зазначені в майстрі.

Створення образу системи

Образи системи містять повну інформацію про ПК на певний момент часу

 1. Правою кнопкою миші натисніть кнопку Пуск , потім виберіть Панель керування > Система й обслуговування > Резервне копіювання та відновлення.
 2. На панелі ліворуч виберіть елемент Створити образ системи та виконайте дії, зазначені в майстрі. 
  Потрібен дозвіл адміністратора
   У відповідь на запит пароля адміністратора або підтвердження введіть пароль або надайте підтвердження.

Збереження різних версій образів системи

Можна зберегти кілька версій образів системи. На внутрішніх і зовнішніх жорстких дисках старіші образи системи видалятимуться, якщо на жорсткому диску не вистачатиме місця. Ви можете їх видаляти і самі, щоб заощадити місце на диску.

Якщо ви зберігаєте образи системи в мережевому розташуванні, можна зберігати лише останній образ системи для кожного комп’ютера. Образи системи зберігаються у форматі диск\WindowsImageBackup\ім’я комп’ютера\. Якщо ви маєте образ системи для комп’ютера та створюєте новий для того самого комп’ютера, новий образ системи перезапише наявний.

Якщо ви хочете зберегти наявний образ системи, його можна скопіювати до іншого розташування, перш ніж створювати новий образ. Для цього слід виконати такі дії.

 1. Перейдіть до розташування образу системи.
 2. Скопіюйте папку WindowsImageBackup до нового розташування.


Створення контрольної точки відновлення

Контрольна точка відновлення дає змогу відновити системні файли комп’ютера до стану, у якому вони перебували в певний момент часу в минулому. Засіб відновлення системи автоматично створює контрольні точки відновлення щотижня та тоді, коли ПК виявляє внесення змін, наприклад інсталяцію програми або драйвера.

Ось як створити контрольну точку відновлення.

 1. Правою кнопкою миші натисніть кнопку Пуск , потім виберіть Панель керування > Система й обслуговування > Система.
 2. У панелі ліворуч виберіть Захист системи.
 3. Виберіть вкладку Захист системи, а потім виберіть пункт Створити.
 4. У діалоговому вікні Захист системи введіть опис і натисніть кнопку Створити.


Відновлення

 1. Правою кнопкою миші натисніть кнопку Пуск , потім виберіть Панель керування > Система й обслуговування > Резервне копіювання та відновлення.
 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.
  • Щоб відновити свої файли, виберіть Відновити мої файли.
  • Щоб відновити файли всіх користувачів, виберіть Відновити файли всіх користувачів.
 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.
  • Щоб переглянути вміст резервної копії, виберіть Знайти файли або Знайти папки. Під час пошуку папки ви не зможете побачити окремі файли в папці. Щоб переглянути окремі файли, скористайтеся параметром Знайти файли.
  • Щоб знайти вміст резервної копії, виберіть Пошук, введіть повністю або частково ім’я файлу, а потім виберіть елемент Шукати.


Відновлення резервної копії, створеної на іншому комп’ютері

Можна відновити файли з резервної копії, створеної на іншому комп’ютері з операційною системою Windows Vista або Windows 7.

 1. Натисніть кнопку Пуск , потім виберіть Панель керування > Система й обслуговування > Резервне копіювання та відновлення.
 2. Виберіть пункт Вибрати іншу резервну копію для відновлення з неї файлів і виконайте дії, зазначені в майстрі. 
  Потрібен дозвіл адміністратора
  У відповідь на запит пароля адміністратора або підтвердження введіть пароль або надайте підтвердження.

Пошук файлів, відновлених із резервної копії, створеної на іншому комп’ютері

Якщо потрібно відновити файли з резервної копії, створеної на іншому комп’ютері, їх буде відновлено в папці під іменем користувача, яке використовувалося для створення резервної копії. Якщо імена користувачів різні, потрібно перейти до папки, у якій відновлюються файли. Наприклад, якщо на комп’ютері, на якому створено резервну копію, ім’я користувача було Ганна, але на комп’ютері, на якому відновлюється резервна копія, ваше ім’я користувача ГаннаК, відновлені файли буде збережено в папці Ганна.

Щоб знайти відновлені файли, виконайте такі дії.

 1. Натисніть кнопку Пуск  і виберіть пункт Комп’ютер.
 2. Двічі клацніть піктограму диска, на якому збережено файли, наприклад C:\.
 3. Двічі клацніть папку Користувачі. Відобразиться папка для кожного облікового запису користувача.
 4. Двічі клацніть папку з ім’ям користувача, у якій було створено резервну копію. Відновлені файли будуть у різних папках залежно від їх початкового розташування.


Відновлення файлів із резервної копії файлів після відновлення комп’ютера з резервної копії образу системи

Після відновлення комп’ютера з резервної копії образу системи в резервній копії файлів, можливо, будуть новіші версії певних файлів, які потрібно відновити.

Щоб відновити файли з резервної копії файлів, зробленої після створення резервної копії образу системи, виконайте такі дії.

 1. Натисніть кнопку Пуск , потім виберіть Панель керування > Система й обслуговування > Резервне копіювання та відновлення.
 2. Виберіть пункт Вибрати іншу резервну копію для відновлення з неї файлів
  Потрібен дозвіл адміністратора
   У відповідь на запит пароля адміністратора або підтвердження введіть пароль або надайте підтвердження.
 3. У полі Період резервного копіювання виберіть діапазон дат резервного копіювання, у який входить дата створення файлів, які потрібно відновити, а потім виконайте дії, зазначені в майстрі.
Властивості

Ідентифікатор статті: 17127 – останній перегляд: 14 вер. 2016 р. – виправлення: 3

Зворотний зв’язок