Діаграми

Оновлення даних у наявній діаграмі

Оновлення даних у наявній діаграмі

Якщо потрібно змінити дані на діаграмі, це можна зробити з джерела.

Ваш браузер не підтримує відео. Інсталюйте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player або Internet Explorer 9.

Створення діаграми з таблиці

 1. Виділіть клітинки, які потрібно використовувати.

 2. Виберіть Вставлення > Рекомендовані діаграми.

 3. Виберіть потрібний тип діаграми та натисніть кнопку OK.

Оновлення джерела діаграми

 • Використовуючи таблицю, пов'язану з діаграмою, зробіть оновлення в таблиці та відобразяться зміни, відображені на діаграмі.

Word

Створивши діаграму, можна відредагувати дані на аркуші Excel. Зміни відобразяться в діаграмі в програмі Word.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму.

 3. На вкладці Конструктор діаграм натисніть кнопку редагувати дані в програмі Excel.

  Програма Excel відкриється та відображає таблицю даних для діаграми.

  Область «Параметри захисту конфіденційної інформації» Центру безпеки та конфіденційності

 4. Щоб змінити кількість доданих до діаграми рядків і стовпців, наведіть вказівник миші на правий нижній кут обраних даних, а потім перетягніть його, щоб вибрати додаткові дані. У наведеному нижче прикладі таблицю розгорнуто, щоб включити додаткові категорії та ряди даних.

  Selecting more data for an Office chart

 5. Щоб додати дані до або відредагувати дані у клітинках, клацніть її, а потім внесіть зміни.

 6. Щоб переглянути результати змін, перейдіть до програми Word.

Створивши діаграму, ви можете змінити спосіб нанесення на неї рядків і стовпців.  Наприклад, у першій версії діаграми можна відобразити рядки даних із таблиці на осі ординат (значень), а стовпці даних – на осі абсцис (категорій). У наведеному нижче прикладі діаграми продажі виділено за інструментом.

Натисніть кнопку "Редагувати"

Однак, якщо потрібно виділити продажі за місяцем, ви можете змінити спосіб нанесення даних на діаграму.

Chart showing sales by month

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму.

 3. На вкладці Конструктор діаграм натисніть кнопку Змінити рядок або стовпець.

  Перехід до рядка або стовпця доступний, лише якщо відкрито таблицю даних Excel для діаграми та лише для певних типів діаграм. Якщо Змінити рядок або стовпець недоступний, виконайте наведені нижче дії.

  1. Клацніть діаграму.

  2. На вкладці Конструктор діаграм натисніть кнопку редагувати дані в програмі Excel.

Щоб змінити порядок ряду даних, потрібно працювати з діаграмою, яка містить кілька рядів даних.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. У діаграмі виберіть ряд даних. Наприклад, у стовпчастій діаграмі клацніть стовпець, а всі стовпці цього ряду даних стають виділеними.

 3. На вкладці Конструктор діаграм натисніть кнопку Вибрати дані.

 4. У діалоговому вікні Вибір джерела даних поруч із пунктом елементи легенди (ряди)використовуйте стрілки вгору та вниз, щоб пересунути ряд вгору або вниз у списку.

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

  Примітка.: Для більшості типів діаграм змінення порядку ряду даних впливає на легенду та саму діаграму.

 5. Натисніть кнопку OK.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. У діаграмі виберіть ряд даних. Наприклад, у стовпчастій діаграмі клацніть стовпець і всі стовпці цього ряду даних стають виділеними.

 3. На вкладці Конструктор діаграм натисніть кнопку Вибрати дані.

 4. У діалоговому вікні Вибір джерела даних виконайте одну з наведених нижче дій.

  Дія

  Інструкція

  Видалення ряду

  У розділі елементи легенди (ряди)виберіть ряд даних, який потрібно видалити, а потім натисніть кнопку Видалити (-).

  Додавання ряду

  У розділі елементи легенди (ряди)натисніть кнопку Додати (+), а потім на аркуші Excel виберіть усі дані, які потрібно додати до діаграми.

 5. Натисніть кнопку OK.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. У діаграмі виберіть ряд даних. Наприклад, у стовпчастій діаграмі клацніть стовпець, а всі стовпці цього ряду даних стають виділеними.

 3. Відкрийте вкладку Формат.

 4. У розділі стилі елементів діаграмиклацніть стрілку поруч із кнопкою заливка Фільтрування даних, які відображаються в елементі керування , а потім виберіть потрібний колір.

Можна додати надписи, щоб відобразити значення точки даних із аркуша Excel на діаграмі.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Design (Макет діаграми).

 3. Натисніть кнопку Додати елемент діаграми, а потім виберіть пункт позначки даних.

 4. Виберіть розташування, у якому потрібно відобразити підпис даних (наприклад, виберіть пункт зовні).

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Design (Макет діаграми).

 3. Натисніть кнопку Додати елемент діаграми, а потім виберіть пункт таблиця даних.

 4. Виберіть потрібні параметри.

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

Під час створення діаграми з даних, що використовують дати, а дати накреслено вздовж горизонтальної осі на діаграмі, Office автоматично змінює горизонтальну вісь на вісь дати (Шкала часу). Ви також можете вручну змінити горизонтальну вісь на вісь дат. Вісь дат відображає дати в хронологічному порядку для встановлення інтервалів або базових одиниць, як-от кількість днів, місяців або років, навіть якщо дати на аркуші Excel не в послідовному порядку або в тих самих базових одиницях.

За замовчуванням у програмі Office використовується мінімальна різниця між двома датами в даних для визначення базових одиниць для осі дат. Наприклад, якщо у вас є дані про ціни на акції, у яких мінімальна різниця між датами становить сім днів, Office установлює базову одиницю до днів. Проте ви можете змінити базову одиницю на кілька місяців або років, якщо потрібно переглянути продуктивність акції протягом тривалішого часу.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Design (Макет діаграми).

 3. Натисніть кнопку Додати елемент діаграми, виберіть пункт осі, а потім виберіть пункт додаткові настройки осі. Відкриється область " Формат осі ".

 4. Для осі, яку потрібно змінити, переконайтеся, що підписи осей відобразити.

 5. У розділі Тип осівиберіть пункт вісь дат.

 6. У розділі одиниці вимірюванняв полі базовий розкривний список виберіть дні, місяціабо роки.

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

Примітка.: Якщо ви виконаєте цю процедуру, а діаграма не відображає дати як вісь часу, переконайтеся, що в таблиці Excel вибрано формат дати, наприклад 05/01/08 або Травень-08. Щоб дізнатися більше про те, як форматувати клітинки як дати, див. відображення дат, часу, грошової одиниці, дробів або відсотків.

PowerPoint

Створивши діаграму, можна відредагувати дані на аркуші Excel. Зміни відобразяться на діаграмі в PowerPoint.

 1. Клацніть діаграму.

 2. На вкладці Конструктор діаграм натисніть кнопку редагувати дані в програмі Excel.

  Програма Excel відкриється та відображає таблицю даних для діаграми.

  Область «Параметри захисту конфіденційної інформації» Центру безпеки та конфіденційності

 3. Щоб змінити кількість доданих до діаграми рядків і стовпців, наведіть вказівник миші на правий нижній кут обраних даних, а потім перетягніть його, щоб вибрати додаткові дані. У наведеному нижче прикладі таблицю розгорнуто, щоб включити додаткові категорії та ряди даних.

  Selecting more data for an Office chart

 4. Щоб додати дані до або відредагувати дані у клітинках, клацніть її, а потім внесіть зміни.

 5. Щоб переглянути зміни, перейдіть до програми PowerPoint.

Створивши діаграму, ви можете змінити спосіб нанесення на неї рядків і стовпців.  Наприклад, у першій версії діаграми можна відобразити рядки даних із таблиці на осі ординат (значень), а стовпці даних – на осі абсцис (категорій). У наведеному нижче прикладі діаграми продажі виділено за інструментом.

Натисніть кнопку "Редагувати"

Однак, якщо потрібно виділити продажі за місяцем, ви можете змінити спосіб нанесення даних на діаграму.

Chart showing sales by month

 1. Клацніть діаграму.

 2. На вкладці Конструктор діаграм виберіть перемикач змінити рядок або стовпець.

  Перехід до рядка або стовпця доступний, лише якщо відкрито таблицю даних Excel для діаграми та лише для певних типів діаграм. Якщо Змінити рядок або стовпець недоступний, виконайте наведені нижче дії.

  1. Клацніть діаграму.

  2. На вкладці Конструктор діаграм натисніть кнопку редагувати дані в програмі Excel.

Щоб змінити порядок ряду даних, потрібно працювати з діаграмою, яка містить кілька рядів даних.

 1. У діаграмі виберіть ряд даних. Наприклад, у стовпчастій діаграмі клацніть стовпець, а всі стовпці цього ряду даних стають виділеними.

 2. На вкладці Конструктор діаграм натисніть кнопку Вибрати дані.

 3. У діалоговому вікні Вибір джерела даних поруч із пунктом елементи легенди (ряди)використовуйте стрілки вгору та вниз, щоб пересунути ряд вгору або вниз у списку.

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

  Примітка.: Для більшості типів діаграм змінення порядку ряду даних впливає на легенду та саму діаграму.

 4. Натисніть кнопку OK.

 1. У діаграмі виберіть ряд даних. Наприклад, у стовпчастій діаграмі клацніть стовпець і всі стовпці цього ряду даних стають виділеними.

 2. Перейдіть на вкладку Конструктор діаграм і виберіть пункт Вибрати дані.

 3. У діалоговому вікні Вибір джерела даних виконайте одну з наведених нижче дій.

  Дія

  Інструкція

  Видалення ряду

  У розділі елементи легенди (ряди)виберіть ряд даних, який потрібно видалити, а потім натисніть кнопку Видалити (-).

  Додавання ряду

  У розділі елементи легенди (ряди)натисніть кнопку Додати (+), а потім на аркуші Excel виберіть усі дані, які потрібно додати до діаграми.

 4. Натисніть кнопку OK.

 1. У діаграмі виберіть ряд даних. Наприклад, у стовпчастій діаграмі клацніть стовпець, а всі стовпці цього ряду даних стають виділеними.

 2. Відкрийте вкладку Формат.

 3. У розділі стилі елементів діаграмиклацніть стрілку поруч із кнопкою заливка Фільтрування даних, які відображаються в елементі керування , а потім виберіть потрібний колір.

Можна додати надписи, щоб відобразити значення точки даних із аркуша Excel на діаграмі.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Design (Макет діаграми).

 2. Натисніть кнопку Додати елемент діаграми, а потім виберіть пункт позначки даних.

 3. Виберіть розташування, у якому потрібно відобразити підпис даних (наприклад, виберіть пункт зовні).

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Design (Макет діаграми).

 2. Натисніть кнопку Додати елемент діаграми, а потім виберіть пункт таблиця даних.

 3. Виберіть потрібні параметри.

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

Під час створення діаграми з даних, що використовують дати, а дати накреслено вздовж горизонтальної осі на діаграмі, Office автоматично змінює горизонтальну вісь на вісь дати (Шкала часу). Ви також можете вручну змінити горизонтальну вісь на вісь дат. Вісь дат відображає дати в хронологічному порядку для встановлення інтервалів або базових одиниць, як-от кількість днів, місяців або років, навіть якщо дати на аркуші Excel не в послідовному порядку або в тих самих базових одиницях.

За замовчуванням у програмі Office використовується мінімальна різниця між двома датами в даних для визначення базових одиниць для осі дат. Наприклад, якщо у вас є дані про ціни на акції, у яких мінімальна різниця між датами становить сім днів, Office установлює базову одиницю до днів. Проте ви можете змінити базову одиницю на кілька місяців або років, якщо потрібно переглянути продуктивність акції протягом тривалішого часу.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Design (Макет діаграми).

 2. Натисніть кнопку Додати елемент діаграми, виберіть пункт осі, а потім виберіть пункт додаткові настройки осі. Відкриється область " Формат осі ".

 3. Для осі, яку потрібно змінити, переконайтеся, що підписи осей відобразити.

 4. У розділі Тип осівиберіть вісь дат.

 5. У розділі одиниці вимірюванняв полі базовий розкривний список виберіть дні, місяціабо роки.

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

Примітка.: Якщо ви виконаєте цю процедуру, а діаграма не відображає дати як вісь часу, переконайтеся, що в таблиці Excel вибрано формат дати, наприклад 05/01/08 або Травень-08. Щоб дізнатися більше про те, як форматувати клітинки як дати, див. відображення дат, часу, грошової одиниці, дробів або відсотків.

Excel

Створивши діаграму, можна відредагувати дані на аркуші Excel. Зміни відобразяться в діаграмі.

 1. Клацніть діаграму.

  У програмі Excel підкреслюється таблиця даних, яка використовується для діаграми. Сіра заливка позначає рядок або стовпець, який використовується для осі категорій. Червона заливка позначає рядок або стовпець, що містить Мітки ряду даних. Синя заливка позначає точки даних, побудовані на діаграмі.

  Поля даних у програмі Excel

  Виноска 1 підписами рядів даних

  Доступ до книги значень для осі категорій

  Callout 3 точок даних, відображених на діаграмі

 2. Щоб змінити кількість доданих до діаграми рядків і стовпців, наведіть вказівник миші на правий нижній кут обраних даних, а потім перетягніть його, щоб вибрати додаткові дані. У наведеному нижче прикладі таблицю розгорнуто, щоб включити додаткові категорії та ряди даних.

  Реєстрація в службі Project Online

  Порада.: Щоб заборонити відображення даних на діаграмі, можна приховати рядки та стовпці в таблиці.

 3. Щоб додати дані до або відредагувати дані у клітинках, клацніть її, а потім внесіть зміни.

Створивши діаграму, ви можете змінити спосіб нанесення на неї рядків і стовпців.  Наприклад, у першій версії діаграми можна відобразити рядки даних із таблиці на осі ординат (значень), а стовпці даних – на осі абсцис (категорій). У наведеному нижче прикладі діаграми продажі виділено за інструментом.

Натисніть кнопку "Редагувати"

Однак, якщо потрібно виділити продажі за місяцем, ви можете змінити спосіб нанесення даних на діаграму.

Chart showing sales by month

 1. Клацніть діаграму.

 2. На вкладці Конструктор діаграм натисніть кнопку Змінити рядок або стовпець.

Щоб змінити порядок ряду даних, потрібно працювати з діаграмою, яка містить кілька рядів даних.

 1. У діаграмі виберіть ряд даних. Наприклад, у стовпчастій діаграмі клацніть стовпець, а всі стовпці цього ряду даних стають виділеними.

 2. На вкладці Конструктор діаграм натисніть кнопку Вибрати дані.

 3. У діалоговому вікні Вибір джерела даних поруч із пунктом елементи легенди (ряди)використовуйте стрілки вгору та вниз, щоб пересунути ряд вгору або вниз у списку.

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

  Примітка.: Для більшості типів діаграм змінення порядку ряду даних впливає на легенду та саму діаграму.

 4. Натисніть кнопку OK.

 1. У діаграмі виберіть ряд даних. Наприклад, у стовпчастій діаграмі клацніть стовпець і всі стовпці цього ряду даних стають виділеними.

 2. Перейдіть на вкладку Конструктор діаграм і виберіть пункт Вибрати дані.

 3. У діалоговому вікні Вибір джерела даних виконайте одну з наведених нижче дій.

  Дія

  Інструкція

  Видалення ряду

  У розділі елементи легенди (ряди)виберіть ряд даних, який потрібно видалити, а потім натисніть кнопку Видалити (-).

  Додавання ряду

  У розділі елементи легенди (ряди)натисніть кнопку Додати (+), а потім на аркуші Excel виберіть усі дані, які потрібно додати до діаграми.

 4. Натисніть кнопку OK.

 1. У діаграмі виберіть ряд даних. Наприклад, у стовпчастій діаграмі клацніть стовпець, а всі стовпці цього ряду даних стають виділеними..

 2. Відкрийте вкладку Формат.

 3. У розділі стилі елементів діаграмиклацніть стрілку поруч із кнопкою заливка Фільтрування даних, які відображаються в елементі керування , а потім виберіть потрібний колір.

  Порада.: Щоб змінити колір за точкою даних на діаграмі, яка містить лише один ряд даних, виберіть ряд, а потім перейдіть на вкладку Формат . Натисніть кнопку заливката в залежності від діаграми, установіть прапорець різнокольорові кольори за точкою або кольором, який відрізняється від кольору за фрагментом . Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

Можна додати надписи, щоб відобразити значення точки даних із аркуша Excel на діаграмі.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Design (Макет діаграми).

 2. Натисніть кнопку Додати елемент діаграми, а потім виберіть пункт позначки даних.

 3. Виберіть розташування, у якому потрібно відобразити підпис даних (наприклад, виберіть пункт зовні).

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Design (Макет діаграми).

 2. Натисніть кнопку Додати елемент діаграми, а потім виберіть пункт таблиця даних.

 3. Виберіть потрібні параметри.

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

Під час створення діаграми з даних, що використовують дати, а дати накреслено вздовж горизонтальної осі на діаграмі, Office автоматично змінює горизонтальну вісь на вісь дати (Шкала часу). Ви також можете вручну змінити горизонтальну вісь на вісь дат. Вісь дат відображає дати в хронологічному порядку для встановлення інтервалів або базових одиниць, як-от кількість днів, місяців або років, навіть якщо дати на аркуші Excel не в послідовному порядку або в тих самих базових одиницях.

За замовчуванням у програмі Office використовується мінімальна різниця між двома датами в даних для визначення базових одиниць для осі дат. Наприклад, якщо у вас є дані про ціни на акції, у яких мінімальна різниця між датами становить сім днів, Office установлює базову одиницю до днів. Проте ви можете змінити базову одиницю на кілька місяців або років, якщо потрібно переглянути продуктивність акції протягом тривалішого часу.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Design (Макет діаграми).

 2. Натисніть кнопку Додати елемент діаграми, виберіть пункт осі, а потім виберіть пункт додаткові настройки осі. Відкриється область " Формат осі ".

 3. Для осі, яку потрібно змінити, переконайтеся, що підписи осей відобразити.

 4. У розділі Тип осівиберіть вісь дат.

 5. У розділі одиниці вимірюванняв полі базовий розкривний список виберіть дні, місяціабо роки.

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

Примітка.: Якщо ви виконаєте цю процедуру, а діаграма не відображає дати як вісь часу, переконайтеся, що в таблиці Excel вибрано формат дати, наприклад 05/01/08 або Травень-08. Щоб дізнатися більше про те, як форматувати клітинки як дати, див. відображення дат, часу, грошової одиниці, дробів або відсотків.

Word

Створивши діаграму, можна відредагувати дані на аркуші Excel. Зміни відобразяться в діаграмі в програмі Word.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму.

 3. На вкладці Charts (Діаграми) у розділі Data (Дані) клацніть стрілку поряд із параметром Edit (Редагувати), а потім клацніть Edit Data in Excel (Змінити дані в Excel).

  Charts tab, Data group

  Програма Excel відкриється та відображає таблицю даних для діаграми.

  Область «Параметри захисту конфіденційної інформації» Центру безпеки та конфіденційності

 4. Щоб змінити кількість доданих до діаграми рядків і стовпців, наведіть вказівник миші на правий нижній кут обраних даних, а потім перетягніть його, щоб вибрати додаткові дані. У наведеному нижче прикладі таблицю розгорнуто, щоб включити додаткові категорії та ряди даних.

  Selecting more data for an Office chart

 5. Щоб додати дані до або відредагувати дані у клітинках, клацніть її, а потім внесіть зміни.

 6. Щоб переглянути результати змін, перейдіть до програми Word.

Створивши діаграму, ви можете змінити спосіб нанесення на неї рядків і стовпців.  Наприклад, у першій версії діаграми можна відобразити рядки даних із таблиці на осі ординат (значень), а стовпці даних – на осі абсцис (категорій). У наведеному нижче прикладі діаграми продажі виділено за інструментом.

Натисніть кнопку "Редагувати"

Однак, якщо потрібно виділити продажі за місяцем, ви можете змінити спосіб нанесення даних на діаграму.

Chart showing sales by month

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму.

 3. На вкладці Charts (Діаграми) у розділі Data (Дані) натисніть кнопку Plot series by row (Побудова рядів за рядком)  Plot series by row або Plot series by column (Побудова рядів за стовпцем)  Plot series by column .

  Charts tab, Data group

  Якщо область змінення способу побудови рядів недоступна:

  Область змінення способу побудови рядів доступна, лише коли таблиця даних Excel відкрита й лише для певних типів діаграм.

  1. Клацніть діаграму.

  2. На вкладці Charts (Діаграми) у розділі Data (Дані) клацніть стрілку поряд із параметром Edit (Редагувати), а потім клацніть Edit Data in Excel (Змінити дані в Excel). Charts tab, Data group

Щоб змінити порядок ряду даних, потрібно працювати з діаграмою, яка містить кілька рядів даних.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. На діаграмі виберіть ряд даних, а потім перейдіть на вкладку розмітка діаграми .

  Наприклад, у стовпчастій діаграмі клацніть стовпець, а всі стовпці цього ряду даних стають виділеними.

 3. У групі Current Selection (Поточний виділений фрагмент) клацніть Format Selection (Форматувати виділений фрагмент).

  Список основних сторінок SharePoint 2010.

 4. В області переходів клацніть порядок, клацніть ім'я ряду, а потім виберіть команду вгору або вниз.

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

  Примітка.: Для більшості типів діаграм змінення порядку ряду даних впливає на легенду та саму діаграму.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. На діаграмі виберіть ряд даних, а потім перейдіть на вкладку діаграми .

  Наприклад, у стовпчастій діаграмі клацніть стовпець і всі стовпці цього ряду даних стають виділеними.

 3. У розділі даніклацніть стрілку поруч із кнопкою редагувати, а потім виберіть пункт Вибрати дані в програмі Excel.

  Charts tab, Data group

 4. У діалоговому вікні Вибір джерела даних виконайте одну з наведених нижче дій.

  Дія

  Інструкція

  Видалення ряду

  У розділі рядивиберіть ряд даних, який потрібно видалити, а потім натисніть кнопку Видалити.

  Додавання ряду

  У розділі рядинатисніть кнопку Додати, а потім на аркуші Excel виберіть усі дані, які потрібно додати до діаграми.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. На діаграмі виберіть ряд даних, а потім перейдіть на вкладку Формат .

  Наприклад, у стовпчастій діаграмі клацніть стовпець, а всі стовпці цього ряду даних стають виділеними.

 3. У розділі стилі елементів діаграмиклацніть стрілку поруч із кнопкою заливка Фільтрування даних, які відображаються в елементі керування , а потім виберіть потрібний колір.

  Порада.: Щоб змінити колір за точкою даних на діаграмі, яка містить лише один ряд даних, виберіть ряд, а потім перейдіть на вкладку розмітка діаграми . У групі Current Selection (Поточний виділений фрагмент) клацніть Format Selection (Форматувати виділений фрагмент). В області переходів натисніть кнопку заливка, а потім залежно від діаграми встановіть прапорець різнокольорові кольори за точкою , а також установіть прапорець різнокольорові кольори за фрагментом . Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

Можна додати надписи, щоб відобразити значення точки даних із аркуша Excel на діаграмі.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 3. У розділі підписивиберіть пункт підписи даних, а потім у верхній частині списку виберіть потрібний тип підпису даних.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. У розділі підписивиберіть пункт підписи даних, а потім у нижній частині списку клацніть місце, де має відображатися підпис даних.

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 3. У розділі Міткинатисніть кнопку таблиця данихі виберіть потрібний параметр.

  Chart Layout tab, Labels group

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

Під час створення діаграми з даних, що використовують дати, а дати накреслено вздовж горизонтальної осі на діаграмі, Office автоматично змінює горизонтальну вісь на вісь дати (Шкала часу). Ви також можете вручну змінити горизонтальну вісь на вісь дат. Вісь дат відображає дати в хронологічному порядку для встановлення інтервалів або базових одиниць, як-от кількість днів, місяців або років, навіть якщо дати на аркуші Excel не в послідовному порядку або в тих самих базових одиницях.

За замовчуванням у програмі Office використовується мінімальна різниця між двома датами в даних для визначення базових одиниць для осі дат. Наприклад, якщо у вас є дані про ціни на акції, у яких мінімальна різниця між датами становить сім днів, Office установлює базову одиницю до днів. Проте ви можете змінити базову одиницю на кілька місяців або років, якщо потрібно переглянути продуктивність акції протягом тривалішого часу.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 3. Для осі, яку потрібно змінити, переконайтеся, що підписи осей відобразити.

 4. У розділі осінатисніть кнопку осі, наведіть вказівник миші на пункт Горизонтальна вісь, а потім виберіть пункт настройки осі.

  Зображення завдань, згрупованих за ресурсом у діаграмі Ганта

 5. В області переходів натисніть кнопку масштаб, а потім у розділі тип горизонтальної осівиберіть пункт дата.

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

Примітка.: Якщо ви виконаєте цю процедуру, а діаграма не відображає дати як вісь часу, переконайтеся, що в таблиці Excel вибрано формат дати, наприклад 05/01/08 або Травень-08. Щоб дізнатися більше про те, як форматувати клітинки як дати, див. відображення дат, часу, грошової одиниці, дробів або відсотків.

PowerPoint

Створивши діаграму, можна відредагувати дані на аркуші Excel. Зміни відобразяться на діаграмі в PowerPoint.

 1. Клацніть діаграму.

 2. На вкладці Charts (Діаграми) у розділі Data (Дані) клацніть стрілку поряд із параметром Edit (Редагувати), а потім клацніть Edit Data in Excel (Змінити дані в Excel).

  Charts tab, Data group

  Програма Excel відкриється та відображає таблицю даних для діаграми.

  Область «Параметри захисту конфіденційної інформації» Центру безпеки та конфіденційності

 3. Щоб змінити кількість доданих до діаграми рядків і стовпців, наведіть вказівник миші на правий нижній кут обраних даних, а потім перетягніть його, щоб вибрати додаткові дані. У наведеному нижче прикладі таблицю розгорнуто, щоб включити додаткові категорії та ряди даних.

  Selecting more data for an Office chart

 4. Щоб додати дані до або відредагувати дані у клітинках, клацніть її, а потім внесіть зміни.

 5. Щоб переглянути зміни, перейдіть до програми PowerPoint.

Створивши діаграму, ви можете змінити спосіб нанесення на неї рядків і стовпців.  Наприклад, у першій версії діаграми можна відобразити рядки даних із таблиці на осі ординат (значень), а стовпці даних – на осі абсцис (категорій). У наведеному нижче прикладі діаграми продажі виділено за інструментом.

Натисніть кнопку "Редагувати"

Однак, якщо потрібно виділити продажі за місяцем, ви можете змінити спосіб нанесення даних на діаграму.

Chart showing sales by month

 1. Клацніть діаграму.

 2. На вкладці Charts (Діаграми) у розділі Data (Дані) натисніть кнопку Plot series by row (Побудова рядів за рядком)  Plot series by row або Plot series by column (Побудова рядів за стовпцем)  Plot series by column .

  Charts tab, Data group

  Якщо область змінення способу побудови рядів недоступна:

  Область змінення способу побудови рядів доступна, лише коли таблиця даних Excel відкрита й лише для певних типів діаграм.

  1. Клацніть діаграму.

  2. На вкладці Charts (Діаграми) у розділі Data (Дані) клацніть стрілку поряд із параметром Edit (Редагувати), а потім клацніть Edit Data in Excel (Змінити дані в Excel). Charts tab, Data group

Щоб змінити порядок ряду даних, потрібно працювати з діаграмою, яка містить кілька рядів даних.

 1. На діаграмі виберіть ряд даних, а потім перейдіть на вкладку розмітка діаграми .

  Наприклад, у стовпчастій діаграмі клацніть стовпець, а всі стовпці цього ряду даних стають виділеними.

 2. У групі Current Selection (Поточний виділений фрагмент) клацніть Format Selection (Форматувати виділений фрагмент).

  Список основних сторінок SharePoint 2010.

 3. В області переходів клацніть порядок, клацніть ім'я ряду, а потім виберіть команду вгору або вниз.

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

  Примітка.: Для більшості типів діаграм змінення порядку ряду даних впливає на легенду та саму діаграму.

 1. На діаграмі виберіть ряд даних, а потім перейдіть на вкладку діаграми .

  Наприклад, у стовпчастій діаграмі клацніть стовпець і всі стовпці цього ряду даних стають виділеними.

 2. У розділі даніклацніть стрілку поруч із кнопкою редагувати, а потім виберіть пункт Вибрати дані в програмі Excel.

  Charts tab, Data group

 3. У діалоговому вікні Вибір джерела даних виконайте одну з наведених нижче дій.

  Дія

  Інструкція

  Видалення ряду

  У розділі рядивиберіть ряд даних, який потрібно видалити, а потім натисніть кнопку Видалити.

  Додавання ряду

  У розділі рядинатисніть кнопку Додати, а потім на аркуші Excel виберіть усі дані, які потрібно додати до діаграми.

 1. На діаграмі виберіть ряд даних, а потім перейдіть на вкладку Формат .

  Наприклад, у стовпчастій діаграмі клацніть стовпець, а всі стовпці цього ряду даних стають виділеними.

 2. У розділі стилі елементів діаграмиклацніть стрілку поруч із кнопкою заливка Фільтрування даних, які відображаються в елементі керування , а потім виберіть потрібний колір.

  Порада.: Щоб змінити колір за точкою даних на діаграмі, яка містить лише один ряд даних, виберіть ряд, а потім перейдіть на вкладку розмітка діаграми . У групі Current Selection (Поточний виділений фрагмент) клацніть Format Selection (Форматувати виділений фрагмент). В області переходів натисніть кнопку заливка, а потім залежно від діаграми встановіть прапорець різнокольорові кольори за точкою , а також установіть прапорець різнокольорові кольори за фрагментом . Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

Можна додати надписи, щоб відобразити значення точки даних із аркуша Excel на діаграмі.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 2. У розділі підписивиберіть пункт підписи даних, а потім у верхній частині списку виберіть потрібний тип підпису даних.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. У розділі підписивиберіть пункт підписи даних, а потім у нижній частині списку клацніть місце, де має відображатися підпис даних.

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 2. У розділі Міткинатисніть кнопку таблиця данихі виберіть потрібний параметр.

  Chart Layout tab, Labels group

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

Під час створення діаграми з даних, що використовують дати, а дати накреслено вздовж горизонтальної осі на діаграмі, Office автоматично змінює горизонтальну вісь на вісь дати (Шкала часу). Ви також можете вручну змінити горизонтальну вісь на вісь дат. Вісь дат відображає дати в хронологічному порядку для встановлення інтервалів або базових одиниць, як-от кількість днів, місяців або років, навіть якщо дати на аркуші Excel не в послідовному порядку або в тих самих базових одиницях.

За замовчуванням у програмі Office використовується мінімальна різниця між двома датами в даних для визначення базових одиниць для осі дат. Наприклад, якщо у вас є дані про ціни на акції, у яких мінімальна різниця між датами становить сім днів, Office установлює базову одиницю до днів. Проте ви можете змінити базову одиницю на кілька місяців або років, якщо потрібно переглянути продуктивність акції протягом тривалішого часу.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 2. Для осі, яку потрібно змінити, переконайтеся, що підписи осей відобразити.

 3. У розділі осінатисніть кнопку осі, наведіть вказівник миші на пункт Горизонтальна вісь, а потім виберіть пункт настройки осі.

  Зображення завдань, згрупованих за ресурсом у діаграмі Ганта

 4. В області переходів натисніть кнопку масштаб, а потім у розділі тип горизонтальної осівиберіть пункт дата.

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

Примітка.: Якщо ви виконаєте цю процедуру, а діаграма не відображає дати як вісь часу, переконайтеся, що в таблиці Excel вибрано формат дати, наприклад 05/01/08 або Травень-08. Щоб дізнатися більше про те, як форматувати клітинки як дати, див. відображення дат, часу, грошової одиниці, дробів або відсотків.

Excel

Створивши діаграму, можна відредагувати дані на аркуші Excel. Зміни відобразяться в діаграмі.

 1. Клацніть діаграму.

  У програмі Excel підкреслюється таблиця даних, яка використовується для діаграми. Фіолетовий контур позначає рядок або стовпець, який використовується для осі категорій. Зелений контур позначає рядок або стовпець, який містить позначки ряду даних. Синя структура позначає точки даних, побудовані на діаграмі.

  Інсталяція програми Project Pro для Office 365

  Виноска 1 підписами рядів даних

  Доступ до книги значень для осі категорій

  Callout 3 точок даних, відображених на діаграмі

 2. Щоб змінити кількість доданих до діаграми рядків і стовпців, наведіть вказівник миші на правий нижній кут обраних даних, а потім перетягніть його, щоб вибрати додаткові дані. У наведеному нижче прикладі таблицю розгорнуто, щоб включити додаткові категорії та ряди даних.

  Реєстрація в службі Project Online

  Порада.: Щоб заборонити відображення даних на діаграмі, можна приховати рядки та стовпці в таблиці.

 3. Щоб додати дані до або відредагувати дані у клітинках, клацніть її, а потім внесіть зміни.

Створивши діаграму, ви можете змінити спосіб нанесення на неї рядків і стовпців.  Наприклад, у першій версії діаграми можна відобразити рядки даних із таблиці на осі ординат (значень), а стовпці даних – на осі абсцис (категорій). У наведеному нижче прикладі діаграми продажі виділено за інструментом.

Натисніть кнопку "Редагувати"

Однак, якщо потрібно виділити продажі за місяцем, ви можете змінити спосіб нанесення даних на діаграму.

Chart showing sales by month

 1. Клацніть діаграму.

 2. На вкладці Charts (Діаграми) у розділі Data (Дані) натисніть кнопку Plot series by row (Побудова рядів за рядком)  Plot series by row або Plot series by column (Побудова рядів за стовпцем)  Plot series by column .

  Excel Charts tab, Data group

Щоб змінити порядок ряду даних, потрібно працювати з діаграмою, яка містить кілька рядів даних.

 1. На діаграмі виберіть ряд даних, а потім перейдіть на вкладку розмітка діаграми .

  Наприклад, у стовпчастій діаграмі клацніть стовпець, а всі стовпці цього ряду даних стають виділеними.

 2. У групі Current Selection (Поточний виділений фрагмент) клацніть Format Selection (Форматувати виділений фрагмент).

  Список основних сторінок SharePoint 2010.

 3. В області переходів клацніть порядок, клацніть ім'я ряду, а потім виберіть команду вгору або вниз.

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

  Примітка.: Для більшості типів діаграм змінення порядку ряду даних впливає на легенду та саму діаграму.

 1. На діаграмі виберіть ряд даних, а потім перейдіть на вкладку діаграми .

  Наприклад, у стовпчастій діаграмі клацніть стовпець і всі стовпці цього ряду даних стають виділеними.

 2. У розділі данінатисніть кнопку вибрати.

  Excel Charts tab, Data group

 3. У діалоговому вікні Вибір джерела даних виконайте одну з наведених нижче дій.

  Дія

  Інструкція

  Видалення ряду

  У розділі рядивиберіть ряд даних, який потрібно видалити, а потім натисніть кнопку Видалити.

  Додавання ряду

  У розділі рядинатисніть кнопку Додати, а потім на аркуші Excel виберіть усі дані, які потрібно додати до діаграми.

 1. На діаграмі виберіть ряд даних, а потім перейдіть на вкладку Формат .

  Наприклад, у стовпчастій діаграмі клацніть стовпець, а всі стовпці цього ряду даних стають виділеними.

 2. У розділі стилі елементів діаграмиклацніть стрілку поруч із кнопкою заливка Фільтрування даних, які відображаються в елементі керування , а потім виберіть потрібний колір.

  Порада.: Щоб змінити колір за точкою даних на діаграмі, яка містить лише один ряд даних, виберіть ряд, а потім перейдіть на вкладку розмітка діаграми . У групі Current Selection (Поточний виділений фрагмент) клацніть Format Selection (Форматувати виділений фрагмент). В області переходів натисніть кнопку заливка, а потім залежно від діаграми встановіть прапорець різнокольорові кольори за точкою , а також установіть прапорець різнокольорові кольори за фрагментом . Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

Можна додати надписи, щоб відобразити значення точки даних із аркуша Excel на діаграмі.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 2. У розділі підписивиберіть пункт підписи даних, а потім у верхній частині списку виберіть потрібний тип підпису даних.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. У розділі підписивиберіть пункт підписи даних, а потім у нижній частині списку клацніть місце, де має відображатися підпис даних.

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 2. У розділі Міткинатисніть кнопку таблиця данихі виберіть потрібний параметр.

  Chart Layout tab, Labels group

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

Під час створення діаграми з даних, що використовують дати, а дати накреслено вздовж горизонтальної осі на діаграмі, Office автоматично змінює горизонтальну вісь на вісь дати (Шкала часу). Ви також можете вручну змінити горизонтальну вісь на вісь дат. Вісь дат відображає дати в хронологічному порядку для встановлення інтервалів або базових одиниць, як-от кількість днів, місяців або років, навіть якщо дати на аркуші Excel не в послідовному порядку або в тих самих базових одиницях.

За замовчуванням у програмі Office використовується мінімальна різниця між двома датами в даних для визначення базових одиниць для осі дат. Наприклад, якщо у вас є дані про ціни на акції, у яких мінімальна різниця між датами становить сім днів, Office установлює базову одиницю до днів. Проте ви можете змінити базову одиницю на кілька місяців або років, якщо потрібно переглянути продуктивність акції протягом тривалішого часу.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 2. Для осі, яку потрібно змінити, переконайтеся, що підписи осей відобразити.

 3. У розділі осінатисніть кнопку осі, наведіть вказівник миші на пункт Горизонтальна вісь, а потім виберіть пункт настройки осі.

 4. В області переходів натисніть кнопку масштаб, а потім у розділі тип горизонтальної осівиберіть пункт дата.

  Залежно від типу діаграми, деякі функції можуть бути недоступні.

Примітка.: Якщо ви виконаєте цю процедуру, а діаграма не відображає дати як вісь часу, переконайтеся, що в таблиці Excel вибрано формат дати, наприклад 05/01/08 або Травень-08. Щоб дізнатися більше про те, як форматувати клітинки як дати, див. відображення дат, часу, грошової одиниці, дробів або відсотків.

Додаткові відомості

Створення діаграм

Примітка.:  Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була ця інформація корисною. Для довідки цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×