Зміст
×
Діаграми
Діаграми

Оновлення даних у наявній діаграмі

Якщо потрібно змінити дані на діаграмі, це можна зробити з її джерела.

Ваш браузер не підтримує відео.

Створення діаграми з таблиці

 1. Виділіть потрібні клітинки.

 2. Виберіть Вставлення > Рекомендовані діаграми.

 3. Виберіть потрібний тип діаграми та натисніть кнопку OK.

Оновлення джерела діаграми

 • Оновіть таблицю, зв'язану з діаграмою, і зміни відобразяться на діаграмі.

Word

Після створення діаграми можна відредагувати дані на Excel аркуші. Зміни відобразяться на діаграмі в програмі Word.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму.

 3. На вкладці Chart Design (Конструктор діаграми) натисніть кнопку Edit Data in Excel (Змінити Excel).

  Excel відкриється таблиця даних для діаграми.

  Область «Параметри захисту конфіденційної інформації» Центру безпеки та конфіденційності

 4. Щоб змінити кількість доданих до діаграми рядків і стовпців, наведіть вказівник миші на правий нижній кут обраних даних, а потім перетягніть його, щоб вибрати додаткові дані. У наведеному нижче прикладі таблицю розгорнуто, щоб включити додаткові категорії та ряди даних.

  Selecting more data for an Office chart

 5. Щоб додати дані до клітинки або відредагувати їх, клацніть клітинку та внесіть зміни.

 6. Щоб переглянути результати змін, перейдіть до програми Word.

Створивши діаграму, ви можете змінити спосіб нанесення на неї рядків і стовпців.  Наприклад, у першій версії діаграми можна відобразити рядки даних із таблиці на осі ординат (значень), а стовпці даних – на осі абсцис (категорій). У наведеному нижче прикладі діаграми продажі виділено за інструментом.

Натисніть кнопку "Редагувати"

Однак, якщо потрібно виділити продажі за місяцем, ви можете змінити спосіб нанесення даних на діаграму.

Chart showing sales by month

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму.

 3. На вкладці Chart Design (Конструктор діаграми) натисніть кнопку Switch Row/Column (Переключення рядка або стовпця).

  Перемикач Рядок/Стовпець доступний, лише якщо Excel даних діаграми відкрито й лише для певних типів діаграм. Якщо перемикач Рядок/Стовпець недоступний:

  1. Клацніть діаграму.

  2. На вкладці Chart Design (Конструктор діаграми) натисніть кнопку Edit Data in Excel (Змінити Excel).

Щоб змінити порядок ряду даних, потрібно працювати з діаграмою, яка містить кілька рядів даних.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. На діаграмі виберіть ряд даних. Наприклад, на стовпчастой діаграмі клацніть стовпець, і всі стовпці цього ряду даних буде виділено.

 3. На вкладці Chart Design (Конструктор діаграми) натисніть кнопку Select Data (Вибрати дані).

 4. У діалоговому вікні Вибір джерела даних поруч із пунктом Записи легенд (ряди)за допомогою стрілок угору та вниз перемістіть ряди вгору або вниз у списку.

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

  Примітка.: Для більшості типів діаграм змінення порядку ряду даних впливає як на легенду, так і на саму діаграму.

 5. Натисніть кнопку OK.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. На діаграмі виберіть ряд даних. Наприклад, на стовпчастой діаграмі клацніть стовпець, і всі стовпці цього ряду даних буде виділено.

 3. На вкладці Chart Design (Конструктор діаграми) натисніть кнопку Select Data (Вибрати дані).

 4. У діалоговому вікні Вибір джерела даних виконайте одну з наведених нижче дій.

  Дія

  Інструкція

  Видалення ряду

  У розділі Записи легенд (ряди)виберіть ряд даних, який потрібно видалити, а потім натисніть кнопку Видалити (-).

  Додавання ряду

  У розділі Записи легенд (ряди)натисніть кнопку Додати (+), а потім на Excel аркуші виділіть усі дані, які потрібно включити до діаграми.

 5. Натисніть кнопку OK.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. На діаграмі виберіть ряд даних. Наприклад, на стовпчастой діаграмі клацніть стовпець, і всі стовпці цього ряду даних буде виділено.

 3. Відкрийте вкладку Формат.

 4. У розділі Стилі елементів діаграмиклацніть стрілку поруч Фільтрування даних, які відображаються в елементі керуванняЗаливка та виберіть потрібний колір.

Ви можете додати підписи, щоб відобразити значення точок даних з Excel на діаграмі.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Design (Макет діаграми).

 3. Натисніть кнопку Додати елемент діаграми,а потім виберіть пункт Підписи даних.

 4. Виберіть розташування, у якому має відображатися підпис даних (наприклад, Зовнішній кінець).

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Design (Макет діаграми).

 3. Клацніть Add Chart Element (Додати елементдіаграми) , а потім виберіть Data Table (Таблиця даних).

 4. Виберіть потрібні параметри.

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

Якщо створити діаграму на основі даних, у яких використовуються дати, дати наносяться вздовж горизонтальної осі на діаграмі, Office автоматично замінює вісь абсцис на вісь дат (часових шкал). Також можна вручну змінити вісь дат на вісь дат. Дати на осі дат відображаються в хронологічному порядку із заданими інтервалами або базовими одиницями, наприклад кількістю днів, місяців або років, навіть якщо дати на аркуші Excel не послідовні або в одному базовому одиниці.

За промовчанням Office різниці між двома датами в даних використовуються, щоб визначити базові одиниці вимірювання осі дат. Наприклад, якщо у вас є дані про ціни на акції, де найменша різниця між датами – сім днів, Office задає для базової одиниці значення днів. Однак можна змінити базову одиницю на місяці або роки, щоб подивіться на продуктивність акцій протягом довшого часу.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Design (Макет діаграми).

 3. Клацніть Add Chart Element (Додати елементдіаграми), клацніть Axes(Осі) і виберіть More Axis Options (Додаткові параметри осі).З'явиться область Формат осі.

 4. Для осі, яку потрібно змінити, переконайтеся, що підписи осей відображати.

 5. У розділі Тип осіклацніть Вісь дат.

 6. У розділі Одиниців розкривному списку Базова виберіть Дні ,Місяціабо Роки.

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

Примітка.: Якщо після виконання цієї процедури дати не відображаються у вигляді осі шкали часу, переконайтеся, що підписи осей написано у форматі дати в таблиці Excel, наприклад 01.05.08 або травня-08. Докладні відомості про те, як форматувати клітинки як дати, див. в статті Відображення дат, часу, грошових одиниць, дробів або відсотків.

PowerPoint

Після створення діаграми можна відредагувати дані на Excel аркуші. Зміни відобразяться на діаграмі в PowerPoint.

 1. Клацніть діаграму.

 2. На вкладці Chart Design (Конструктор діаграми) натисніть кнопку Edit Data in Excel (Змінити Excel).

  Excel відкриється таблиця даних для діаграми.

  Область «Параметри захисту конфіденційної інформації» Центру безпеки та конфіденційності

 3. Щоб змінити кількість доданих до діаграми рядків і стовпців, наведіть вказівник миші на правий нижній кут обраних даних, а потім перетягніть його, щоб вибрати додаткові дані. У наведеному нижче прикладі таблицю розгорнуто, щоб включити додаткові категорії та ряди даних.

  Selecting more data for an Office chart

 4. Щоб додати дані до клітинки або відредагувати їх, клацніть клітинку та внесіть зміни.

 5. Щоб переглянути внесені зміни, перейдіть до PowerPoint.

Створивши діаграму, ви можете змінити спосіб нанесення на неї рядків і стовпців.  Наприклад, у першій версії діаграми можна відобразити рядки даних із таблиці на осі ординат (значень), а стовпці даних – на осі абсцис (категорій). У наведеному нижче прикладі діаграми продажі виділено за інструментом.

Натисніть кнопку "Редагувати"

Однак, якщо потрібно виділити продажі за місяцем, ви можете змінити спосіб нанесення даних на діаграму.

Chart showing sales by month

 1. Клацніть діаграму.

 2. На вкладці Chart Design (Конструктор діаграми) натисніть кнопку Switch Row/Column (Переключення рядка або стовпця).

  Перемикач Рядок/Стовпець доступний, лише якщо Excel даних діаграми відкрито й лише для певних типів діаграм. Якщо перемикач Рядок/Стовпець недоступний:

  1. Клацніть діаграму.

  2. На вкладці Chart Design (Конструктор діаграми) натисніть кнопку Edit Data in Excel(

Щоб змінити порядок ряду даних, потрібно працювати з діаграмою, яка містить кілька рядів даних.

 1. На діаграмі виберіть ряд даних. Наприклад, на стовпчастой діаграмі клацніть стовпець, і всі стовпці цього ряду даних буде виділено.

 2. На вкладці Chart Design (Конструктор діаграми) натисніть кнопку Select Data (Вибрати дані).

 3. У діалоговому вікні Вибір джерела даних поруч із пунктом Записи легенд (ряди)за допомогою стрілок угору та вниз перемістіть ряди вгору або вниз у списку.

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

  Примітка.: Для більшості типів діаграм змінення порядку ряду даних впливає як на легенду, так і на саму діаграму.

 4. Натисніть кнопку OK.

 1. На діаграмі виберіть ряд даних. Наприклад, на стовпчастой діаграмі клацніть стовпець, і всі стовпці цього ряду даних буде виділено.

 2. Перейдіть на вкладку Chart Design (Конструктор діаграми) і натисніть кнопку Select Data (Вибрати дані).

 3. У діалоговому вікні Вибір джерела даних виконайте одну з наведених нижче дій.

  Дія

  Інструкція

  Видалення ряду

  У розділі Записи легенд (ряди)виберіть ряд даних, який потрібно видалити, а потім натисніть кнопку Видалити (-).

  Додавання ряду

  У розділі Записи легенд (ряди)натисніть кнопку Додати (+), а потім на Excel аркуші виділіть усі дані, які потрібно включити до діаграми.

 4. Натисніть кнопку OK.

 1. На діаграмі виберіть ряд даних. Наприклад, на стовпчастой діаграмі клацніть стовпець, і всі стовпці цього ряду даних буде виділено.

 2. Відкрийте вкладку Формат.

 3. У розділі Стилі елементів діаграмиклацніть стрілку поруч Фільтрування даних, які відображаються в елементі керуванняЗаливка та виберіть потрібний колір.

Ви можете додати підписи, щоб відобразити значення точок даних з Excel на діаграмі.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Design (Макет діаграми).

 2. Натисніть кнопку Додати елемент діаграми,а потім виберіть пункт Підписи даних.

 3. Виберіть розташування, у якому має відображатися підпис даних (наприклад, Зовнішній кінець).

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Design (Макет діаграми).

 2. Клацніть Add Chart Element (Додати елементдіаграми) , а потім виберіть Data Table (Таблиця даних).

 3. Виберіть потрібні параметри.

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

Якщо створити діаграму на основі даних, у яких використовуються дати, дати наносяться вздовж горизонтальної осі на діаграмі, Office автоматично замінює вісь абсцис на вісь дат (часових шкал). Також можна вручну змінити вісь дат на вісь дат. Дати на осі дат відображаються в хронологічному порядку із заданими інтервалами або базовими одиницями, наприклад кількістю днів, місяців або років, навіть якщо дати на аркуші Excel не послідовні або в одному базовому одиниці.

За промовчанням Office різниці між двома датами в даних використовуються, щоб визначити базові одиниці вимірювання осі дат. Наприклад, якщо у вас є дані про ціни на акції, де найменша різниця між датами – сім днів, Office задає для базової одиниці значення днів. Однак можна змінити базову одиницю на місяці або роки, щоб подивіться на продуктивність акцій протягом довшого часу.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Design (Макет діаграми).

 2. Клацніть Add Chart Element (Додати елементдіаграми), клацніть Axes(Осі) і виберіть More Axis Options (Додаткові параметри осі).З'явиться область Формат осі.

 3. Для осі, яку потрібно змінити, переконайтеся, що підписи осей відображати.

 4. У розділі Тип осівиберіть Вісь дат.

 5. У розділі Одиниців розкривному списку Базова виберіть Дні ,Місяціабо Роки.

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

Примітка.: Якщо після виконання цієї процедури дати не відображаються у вигляді осі шкали часу, переконайтеся, що підписи осей написано у форматі дати в таблиці Excel, наприклад 01.05.08 або травня-08. Докладні відомості про те, як форматувати клітинки як дати, див. в статті Відображення дат, часу, грошових одиниць, дробів або відсотків.

Excel

Після створення діаграми можна відредагувати дані на Excel аркуші. Зміни відобразяться на діаграмі.

 1. Клацніть діаграму.

  Excel буде виділено таблицю даних, яка використовується для діаграми. Сіра заливка позначає рядок або стовпець, який використовується для осі категорій. Червона заливка позначає рядок або стовпець, який містить підписи рядів даних. Синя заливка позначає точки даних, наносяться на діаграму.

  Поля даних у Excel

  Виноска 1 підписів рядів даних

  Доступ до книги значень для осі категорій

  Callout 3 точок даних, наносяться на діаграму

 2. Щоб змінити кількість доданих до діаграми рядків і стовпців, наведіть вказівник миші на правий нижній кут обраних даних, а потім перетягніть його, щоб вибрати додаткові дані. У наведеному нижче прикладі таблицю розгорнуто, щоб включити додаткові категорії та ряди даних.

  Реєстрація в службі Project Online

  Порада.: Щоб заборонити відображення даних у діаграмі, можна приховати рядки та стовпці в таблиці.

 3. Щоб додати дані до клітинки або відредагувати їх, клацніть клітинку та внесіть зміни.

Створивши діаграму, ви можете змінити спосіб нанесення на неї рядків і стовпців.  Наприклад, у першій версії діаграми можна відобразити рядки даних із таблиці на осі ординат (значень), а стовпці даних – на осі абсцис (категорій). У наведеному нижче прикладі діаграми продажі виділено за інструментом.

Натисніть кнопку "Редагувати"

Однак, якщо потрібно виділити продажі за місяцем, ви можете змінити спосіб нанесення даних на діаграму.

Chart showing sales by month

 1. Клацніть діаграму.

 2. На вкладці Chart Design (Конструктор діаграми) натисніть кнопку Switch Row/Column (Переключення рядка або стовпця).

Щоб змінити порядок ряду даних, потрібно працювати з діаграмою, яка містить кілька рядів даних.

 1. На діаграмі виберіть ряд даних. Наприклад, на стовпчастой діаграмі клацніть стовпець, і всі стовпці цього ряду даних буде виділено.

 2. На вкладці Chart Design (Конструктор діаграми) натисніть кнопку Select Data (Вибрати дані).

 3. У діалоговому вікні Вибір джерела даних поруч із пунктом Записи легенд (ряди)за допомогою стрілок угору та вниз перемістіть ряди вгору або вниз у списку.

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

  Примітка.: Для більшості типів діаграм змінення порядку ряду даних впливає як на легенду, так і на саму діаграму.

 4. Натисніть кнопку OK.

 1. На діаграмі виберіть ряд даних. Наприклад, на стовпчастой діаграмі клацніть стовпець, і всі стовпці цього ряду даних буде виділено.

 2. Перейдіть на вкладку Chart Design (Конструктор діаграми) і натисніть кнопку Select Data (Вибрати дані).

 3. У діалоговому вікні Вибір джерела даних виконайте одну з наведених нижче дій.

  Дія

  Інструкція

  Видалення ряду

  У розділі Записи легенд (ряди)виберіть ряд даних, який потрібно видалити, а потім натисніть кнопку Видалити (-).

  Додавання ряду

  У розділі Записи легенд (ряди)натисніть кнопку Додати (+), а потім на Excel аркуші виділіть усі дані, які потрібно включити до діаграми.

 4. Натисніть кнопку OK.

 1. На діаграмі виберіть ряд даних. Наприклад, на стовпчастой діаграмі клацніть стовпець, і всі стовпці цього ряду даних буде виділено.

 2. Відкрийте вкладку Формат.

 3. У розділі Стилі елементів діаграмиклацніть стрілку поруч Фільтрування даних, які відображаються в елементі керуванняЗаливка та виберіть потрібний колір.

  Порада.: Щоб змінити колір за точками даних на діаграмі, яка містить лише один ряд даних, клацніть ряд і перейдіть на вкладку Формат. Натисніть кнопкуЗаливка , а потім залежно від діаграми встановіть прапорець Різний колір за пунктом або Різний колір за фрагментом. Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

Ви можете додати підписи, щоб відобразити значення точок даних з Excel аркуші на діаграмі.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Design (Макет діаграми).

 2. Натисніть кнопку Додати елемент діаграми,а потім виберіть пункт Підписи даних.

 3. Виберіть розташування, у якому має відображатися підпис даних (наприклад, Зовнішній кінець).

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Design (Макет діаграми).

 2. Клацніть Add Chart Element (Додати елементдіаграми) , а потім виберіть Data Table (Таблиця даних).

 3. Виберіть потрібні параметри.

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

Якщо створити діаграму на основі даних, у яких використовуються дати, дати наносяться вздовж горизонтальної осі на діаграмі, Office автоматично замінює вісь абсцис на вісь дат (часових шкал). Також можна вручну змінити вісь дат на вісь дат. Дати на осі дат відображаються в хронологічному порядку із заданими інтервалами або базовими одиницями, наприклад кількістю днів, місяців або років, навіть якщо дати на аркуші Excel послідовні або в однакових базових одиницях.

За промовчанням Office між двома датами в даних використовується найменша різниця, щоб визначити базові одиниці вимірювання осі дат. Наприклад, якщо у вас є дані про ціни на акції, де найменша різниця між датами – сім днів, Office задає для базової одиниці значення днів. Однак можна змінити базову одиницю на місяці або роки, щоб подивіться на продуктивність акцій протягом довшого часу.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Design (Макет діаграми).

 2. Клацніть Add Chart Element (Додати елементдіаграми), клацніть Axes(Осі) і виберіть More Axis Options (Додаткові параметри осі).З'явиться область Формат осі.

 3. Для осі, яку потрібно змінити, переконайтеся, що підписи осей відображати.

 4. У розділі Тип осівиберіть Вісь дат.

 5. У розділі Одиниців розкривному списку Базова виберіть Дні ,Місяціабо Роки.

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

Примітка.: Якщо після виконання цієї процедури дати не відображаються у вигляді осі шкали часу, переконайтеся, що підписи осей написано у форматі дати в таблиці Excel, наприклад 01.05.08 або травня-08. Докладні відомості про те, як форматувати клітинки як дати, див. в статті Відображення дат, часу, грошових одиниць, дробів або відсотків.

Word

Після створення діаграми можна відредагувати дані на Excel аркуші. Зміни відобразяться на діаграмі в програмі Word.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму.

 3. На вкладці Charts (Діаграми) у розділі Data (Дані) клацніть стрілку поряд із параметром Edit (Редагувати), а потім клацніть Edit Data in Excel (Змінити дані в Excel).

  Charts tab, Data group

  Excel відкриється таблиця даних для діаграми.

  Область «Параметри захисту конфіденційної інформації» Центру безпеки та конфіденційності

 4. Щоб змінити кількість доданих до діаграми рядків і стовпців, наведіть вказівник миші на правий нижній кут обраних даних, а потім перетягніть його, щоб вибрати додаткові дані. У наведеному нижче прикладі таблицю розгорнуто, щоб включити додаткові категорії та ряди даних.

  Selecting more data for an Office chart

 5. Щоб додати дані до клітинки або відредагувати їх, клацніть клітинку та внесіть зміни.

 6. Щоб переглянути результати змін, перейдіть до програми Word.

Створивши діаграму, ви можете змінити спосіб нанесення на неї рядків і стовпців.  Наприклад, у першій версії діаграми можна відобразити рядки даних із таблиці на осі ординат (значень), а стовпці даних – на осі абсцис (категорій). У наведеному нижче прикладі діаграми продажі виділено за інструментом.

Натисніть кнопку "Редагувати"

Однак, якщо потрібно виділити продажі за місяцем, ви можете змінити спосіб нанесення даних на діаграму.

Chart showing sales by month

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму.

 3. На вкладці Charts (Діаграми) у розділі Data (Дані) натисніть кнопку Plot series by row (Побудова рядів за рядком)  Plot series by row або Plot series by column (Побудова рядів за стовпцем)  Plot series by column.

  Charts tab, Data group

  Якщо область змінення способу побудови рядів недоступна:

  Область змінення способу побудови рядів доступна, лише коли таблиця даних Excel відкрита й лише для певних типів діаграм.

  1. Клацніть діаграму.

  2. На вкладці Charts (Діаграми) у розділі Data (Дані) клацніть стрілку поряд із параметром Edit (Редагувати), а потім клацніть Edit Data in Excel (Змінити дані в Excel).Charts tab, Data group

Щоб змінити порядок ряду даних, потрібно працювати з діаграмою, яка містить кілька рядів даних.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. На діаграмі виберіть ряд даних а потім перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

  Наприклад, на стовпчастой діаграмі клацніть стовпець, і всі стовпці цього ряду даних буде виділено.

 3. У групі Current Selection (Поточний виділений фрагмент) клацніть Format Selection (Форматувати виділений фрагмент).

  Список основних сторінок SharePoint 2010.

 4. В області переходів натисніть кнопку Порядок, виберітьім'я ряду та натисніть кнопку Вгору абоВниз.

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

  Примітка.: Для більшості типів діаграм змінення порядку ряду даних впливає як на легенду, так і на саму діаграму.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. На діаграмі виберіть ряд даних, а потім перейдіть на вкладку Діаграми.

  Наприклад, на стовпчастой діаграмі клацніть стовпець, і всі стовпці цього ряду даних буде виділено.

 3. У розділіДані клацніть стрілку поруч із кнопкою Редагуватита виберіть пункт Вибрати дані в Excel.

  Charts tab, Data group

 4. У діалоговому вікні Вибір джерела даних виконайте одну з наведених нижче дій.

  Дія

  Інструкція

  Видалення ряду

  У розділі Рядвиберіть ряд даних, який потрібно видалити, і натисніть кнопку Видалити.

  Додавання ряду

  У розділіРяд клацнітьелемент Додати , а Excel аркуші виділіть усі дані, які потрібно включити до діаграми.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. На діаграмі виберіть ряд даних та перейдіть на вкладку Формат.

  Наприклад, на стовпчастой діаграмі клацніть стовпець, і всі стовпці цього ряду даних буде виділено.

 3. У розділі Стилі елементів діаграмиклацніть стрілку поруч Фільтрування даних, які відображаються в елементі керуванняЗаливка та виберіть потрібний колір.

  Порада.: Щоб змінити колір за точками даних на діаграмі, яка містить лише один ряд даних, клацніть ряд і перейдіть на вкладку Макет діаграми. У групі Current Selection (Поточний виділений фрагмент) клацніть Format Selection (Форматувати виділений фрагмент). В області переходів клацніть Заливка ,а потім залежно від діаграми встановіть прапорець Різний колір за пунктом або Різний колір за фрагментом. Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

Ви можете додати підписи, щоб відобразити значення точок даних з Excel аркуші на діаграмі.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 3. У розділі Підписивиберіть пунктПідписи даних , а потім у верхній частині списку виберіть потрібний тип підпису даних.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. У розділі Підписивиберіть пунктПідписи даних , а потім у нижній частині списку клацніть місце, де має відображатися підпис даних.

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 3. У розділі Підписивиберіть пунктТаблиця даних, а потім виберіть потрібний параметр.

  Chart Layout tab, Labels group

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

Якщо створити діаграму на основі даних, у яких використовуються дати, дати наносяться вздовж горизонтальної осі на діаграмі, Office автоматично замінює вісь абсцис на вісь дат (часових шкал). Також можна вручну змінити вісь дат на вісь дат. Дати на осі дат відображаються в хронологічному порядку із заданими інтервалами або базовими одиницями, наприклад кількістю днів, місяців або років, навіть якщо дати на аркуші Excel послідовні або в однакових базових одиницях.

За промовчанням Office між двома датами в даних використовується найменша різниця, щоб визначити базові одиниці вимірювання осі дат. Наприклад, якщо у вас є дані про ціни на акції, де найменша різниця між датами – сім днів, Office задає для базової одиниці значення днів. Однак можна змінити базову одиницю на місяці або роки, щоб подивіться на продуктивність акцій протягом довшого часу.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 3. Для осі, яку потрібно змінити, переконайтеся, що підписи осей відображати.

 4. У розділі Axes (Осі)клацніть Axes(Осі) , наведіть вказівник миші на горизонтальнувісь і виберіть Axis Options (Параметри осі).

  Зображення завдань, згрупованих за ресурсом у діаграмі Ганта

 5. В області переходів клацніть Масштаб, а потім у розділі Тип горизонтальної осіклацніть Дата.

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

Примітка.: Якщо після виконання цієї процедури дати не відображаються у вигляді осі шкали часу, переконайтеся, що підписи осей написано у форматі дати в таблиці Excel, наприклад 01.05.08 або травня-08. Докладні відомості про те, як форматувати клітинки як дати, див. в статті Відображення дат, часу, грошових одиниць, дробів або відсотків.

PowerPoint

Після створення діаграми можна відредагувати дані на Excel аркуші. Зміни відобразяться на діаграмі в PowerPoint.

 1. Клацніть діаграму.

 2. На вкладці Charts (Діаграми) у розділі Data (Дані) клацніть стрілку поряд із параметром Edit (Редагувати), а потім клацніть Edit Data in Excel (Змінити дані в Excel).

  Charts tab, Data group

  Excel відкриється таблиця даних для діаграми.

  Область «Параметри захисту конфіденційної інформації» Центру безпеки та конфіденційності

 3. Щоб змінити кількість доданих до діаграми рядків і стовпців, наведіть вказівник миші на правий нижній кут обраних даних, а потім перетягніть його, щоб вибрати додаткові дані. У наведеному нижче прикладі таблицю розгорнуто, щоб включити додаткові категорії та ряди даних.

  Selecting more data for an Office chart

 4. Щоб додати дані до клітинки або відредагувати їх, клацніть клітинку та внесіть зміни.

 5. Щоб переглянути внесені зміни, перейдіть до PowerPoint.

Створивши діаграму, ви можете змінити спосіб нанесення на неї рядків і стовпців.  Наприклад, у першій версії діаграми можна відобразити рядки даних із таблиці на осі ординат (значень), а стовпці даних – на осі абсцис (категорій). У наведеному нижче прикладі діаграми продажі виділено за інструментом.

Натисніть кнопку "Редагувати"

Однак, якщо потрібно виділити продажі за місяцем, ви можете змінити спосіб нанесення даних на діаграму.

Chart showing sales by month

 1. Клацніть діаграму.

 2. На вкладці Charts (Діаграми) у розділі Data (Дані) натисніть кнопку Plot series by row (Побудова рядів за рядком)  Plot series by row або Plot series by column (Побудова рядів за стовпцем)  Plot series by column.

  Charts tab, Data group

  Якщо область змінення способу побудови рядів недоступна:

  Область змінення способу побудови рядів доступна, лише коли таблиця даних Excel відкрита й лише для певних типів діаграм.

  1. Клацніть діаграму.

  2. На вкладці Charts (Діаграми) у розділі Data (Дані) клацніть стрілку поряд із параметром Edit (Редагувати), а потім клацніть Edit Data in Excel (Змінити дані в Excel).Charts tab, Data group

Щоб змінити порядок ряду даних, потрібно працювати з діаграмою, яка містить кілька рядів даних.

 1. На діаграмі виберіть ряд даних а потім перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

  Наприклад, на стовпчастой діаграмі клацніть стовпець, і всі стовпці цього ряду даних буде виділено.

 2. У групі Current Selection (Поточний виділений фрагмент) клацніть Format Selection (Форматувати виділений фрагмент).

  Список основних сторінок SharePoint 2010.

 3. В області переходів натисніть кнопку Порядок, виберітьім'я ряду та натисніть кнопку Вгору абоВниз.

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

  Примітка.: Для більшості типів діаграм змінення порядку ряду даних впливає як на легенду, так і на саму діаграму.

 1. На діаграмі виберіть ряд даних а потім перейдіть на вкладку Діаграми.

  Наприклад, на стовпчастой діаграмі клацніть стовпець, і всі стовпці цього ряду даних буде виділено.

 2. У розділіДані клацніть стрілку поруч із кнопкою Редагуватита виберіть пункт Вибрати дані в Excel.

  Charts tab, Data group

 3. У діалоговому вікні Вибір джерела даних виконайте одну з наведених нижче дій.

  Дія

  Інструкція

  Видалення ряду

  У розділі Рядвиберіть ряд даних, який потрібно видалити, і натисніть кнопку Видалити.

  Додавання ряду

  У розділіРяд клацнітьелемент Додати , а Excel аркуші виділіть усі дані, які потрібно включити до діаграми.

 1. На діаграмі виберіть ряд даних та перейдіть на вкладку Формат.

  Наприклад, на стовпчастой діаграмі клацніть стовпець, і всі стовпці цього ряду даних буде виділено.

 2. У розділі Стилі елементів діаграмиклацніть стрілку поруч Фільтрування даних, які відображаються в елементі керуванняЗаливка та виберіть потрібний колір.

  Порада.: Щоб змінити колір за точками даних на діаграмі, яка містить лише один ряд даних, клацніть ряд і перейдіть на вкладку Макет діаграми. У групі Current Selection (Поточний виділений фрагмент) клацніть Format Selection (Форматувати виділений фрагмент). В області переходів клацніть Заливка ,а потім залежно від діаграми встановіть прапорець Різний колір за пунктом або Різний колір за фрагментом. Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

Ви можете додати підписи, щоб відобразити значення точок даних з Excel аркуші на діаграмі.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 2. У розділі Підписивиберіть пунктПідписи даних , а потім у верхній частині списку виберіть потрібний тип підпису даних.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. У розділі Підписивиберіть пунктПідписи даних , а потім у нижній частині списку клацніть місце, де має відображатися підпис даних.

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 2. У розділі Підписивиберіть пунктТаблиця даних, а потім виберіть потрібний параметр.

  Chart Layout tab, Labels group

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

Якщо створити діаграму на основі даних, у яких використовуються дати, дати наносяться вздовж горизонтальної осі на діаграмі, Office автоматично замінює вісь абсцис на вісь дат (часових шкал). Також можна вручну змінити вісь дат на вісь дат. Дати на осі дат відображаються в хронологічному порядку із заданими інтервалами або базовими одиницями, наприклад кількістю днів, місяців або років, навіть якщо дати на аркуші Excel послідовні або в однакових базових одиницях.

За промовчанням Office між двома датами в даних використовується найменша різниця, щоб визначити базові одиниці вимірювання осі дат. Наприклад, якщо у вас є дані про ціни на акції, де найменша різниця між датами – сім днів, Office задає для базової одиниці значення днів. Однак можна змінити базову одиницю на місяці або роки, щоб подивіться на продуктивність акцій протягом довшого часу.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 2. Для осі, яку потрібно змінити, переконайтеся, що підписи осей відображати.

 3. У розділі Axes (Осі)клацніть Axes(Осі) , наведіть вказівник миші на горизонтальнувісь і виберіть Axis Options (Параметри осі).

  Зображення завдань, згрупованих за ресурсом у діаграмі Ганта

 4. В області переходів клацніть Масштаб, а потім у розділі Тип горизонтальної осіклацніть Дата.

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

Примітка.: Якщо після виконання цієї процедури дати не відображаються у вигляді осі шкали часу, переконайтеся, що підписи осей написано у форматі дати в таблиці Excel, наприклад 01.05.08 або травня-08. Докладні відомості про те, як форматувати клітинки як дати, див. в статті Відображення дат, часу, грошових одиниць, дробів або відсотків.

Excel

Після створення діаграми можна відредагувати дані на Excel аркуші. Зміни відобразяться на діаграмі.

 1. Клацніть діаграму.

  Excel буде виділено таблицю даних, яка використовується для діаграми. Фіолетова структура позначає рядок або стовпець, який використовується для осі категорій. Зелена структура позначає рядок або стовпець, який містить підписи рядів даних. Синій контур позначає точки даних, наносяться на діаграму.

  Інсталяція програми Project Pro для Office 365

  Виноска 1 підписів рядів даних

  Доступ до книги значень для осі категорій

  Callout 3 точок даних, наносяться на діаграму

 2. Щоб змінити кількість доданих до діаграми рядків і стовпців, наведіть вказівник миші на правий нижній кут обраних даних, а потім перетягніть його, щоб вибрати додаткові дані. У наведеному нижче прикладі таблицю розгорнуто, щоб включити додаткові категорії та ряди даних.

  Реєстрація в службі Project Online

  Порада.: Щоб заборонити відображення даних у діаграмі, можна приховати рядки та стовпці в таблиці.

 3. Щоб додати дані до клітинки або відредагувати їх, клацніть клітинку та внесіть зміни.

Створивши діаграму, ви можете змінити спосіб нанесення на неї рядків і стовпців.  Наприклад, у першій версії діаграми можна відобразити рядки даних із таблиці на осі ординат (значень), а стовпці даних – на осі абсцис (категорій). У наведеному нижче прикладі діаграми продажі виділено за інструментом.

Натисніть кнопку "Редагувати"

Однак, якщо потрібно виділити продажі за місяцем, ви можете змінити спосіб нанесення даних на діаграму.

Chart showing sales by month

 1. Клацніть діаграму.

 2. На вкладці Charts (Діаграми) у розділі Data (Дані) натисніть кнопку Plot series by row (Побудова рядів за рядком)  Plot series by row або Plot series by column (Побудова рядів за стовпцем)  Plot series by column.

  Excel Charts tab, Data group

Щоб змінити порядок ряду даних, потрібно працювати з діаграмою, яка містить кілька рядів даних.

 1. На діаграмі виберіть ряд даних а потім перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

  Наприклад, на стовпчастой діаграмі клацніть стовпець, і всі стовпці цього ряду даних буде виділено.

 2. У групі Current Selection (Поточний виділений фрагмент) клацніть Format Selection (Форматувати виділений фрагмент).

  Список основних сторінок SharePoint 2010.

 3. В області переходів натисніть кнопку Порядок, виберітьім'я ряду та натисніть кнопку Вгору абоВниз.

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

  Примітка.: Для більшості типів діаграм змінення порядку ряду даних впливає як на легенду, так і на саму діаграму.

 1. На діаграмі виберіть ряд даних а потім перейдіть на вкладку Діаграми.

  Наприклад, на стовпчастой діаграмі клацніть стовпець, і всі стовпці цього ряду даних буде виділено.

 2. У розділі Данінатисніть кнопку Вибрати.

  Excel Charts tab, Data group

 3. У діалоговому вікні Вибір джерела даних виконайте одну з наведених нижче дій.

  Дія

  Інструкція

  Видалення ряду

  У розділі Рядвиберіть ряд даних, який потрібно видалити, і натисніть кнопку Видалити.

  Додавання ряду

  У розділіРяд клацнітьелемент Додати , а Excel аркуші виділіть усі дані, які потрібно включити до діаграми.

 1. На діаграмі виберіть ряд даних та перейдіть на вкладку Формат.

  Наприклад, на стовпчастой діаграмі клацніть стовпець, і всі стовпці цього ряду даних буде виділено.

 2. У розділі Стилі елементів діаграмиклацніть стрілку поруч Фільтрування даних, які відображаються в елементі керуванняЗаливка та виберіть потрібний колір.

  Порада.: Щоб змінити колір за точками даних на діаграмі, яка містить лише один ряд даних, клацніть ряд і перейдіть на вкладку Макет діаграми. У групі Current Selection (Поточний виділений фрагмент) клацніть Format Selection (Форматувати виділений фрагмент). В області переходів клацніть Заливка ,а потім залежно від діаграми встановіть прапорець Різний колір за пунктом або Різний колір за фрагментом. Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

Ви можете додати підписи, щоб відобразити значення точок даних з Excel на діаграмі.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 2. У розділі Підписивиберіть пунктПідписи даних , а потім у верхній частині списку виберіть потрібний тип підпису даних.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. У розділі Підписивиберіть пунктПідписи даних , а потім у нижній частині списку клацніть місце, де має відображатися підпис даних.

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 2. У розділі Підписивиберіть пунктТаблиця даних, а потім виберіть потрібний параметр.

  Chart Layout tab, Labels group

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

Якщо створити діаграму на основі даних, у яких використовуються дати, дати наносяться вздовж горизонтальної осі на діаграмі, Office автоматично замінює вісь абсцис на вісь дат (часових шкал). Також можна вручну змінити вісь дат на вісь дат. Дати на осі дат відображаються в хронологічному порядку із заданими інтервалами або базовими одиницями, наприклад кількістю днів, місяців або років, навіть якщо дати на аркуші Excel не послідовні або в одному базовому одиниці.

За промовчанням Office різниці між двома датами в даних використовуються, щоб визначити базові одиниці вимірювання осі дат. Наприклад, якщо у вас є дані про ціни на акції, де найменша різниця між датами – сім днів, Office задає для базової одиниці значення днів. Однак можна змінити базову одиницю на місяці або роки, щоб подивіться на продуктивність акцій протягом довшого часу.

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 2. Для осі, яку потрібно змінити, переконайтеся, що підписи осей відображати.

 3. У розділі Axes (Осі)клацніть Axes(Осі) , наведіть вказівник миші на горизонтальнувісь і виберіть Axis Options (Параметри осі).

 4. В області переходів клацніть Масштаб, а потім у розділі Тип горизонтальної осіклацніть Дата.

  Залежно від типу діаграми деякі параметри можуть бути недоступні.

Примітка.: Якщо після виконання цієї процедури дати не відображаються у вигляді осі шкали часу, переконайтеся, що підписи осей написано у форматі дати в таблиці Excel, наприклад 01.05.08 або травня-08. Докладні відомості про те, як форматувати клітинки як дати, див. в статті Відображення дат, часу, грошових одиниць, дробів або відсотків.

Додаткові відомості

Створення діаграм

Отримання шаблонів діаграм Microsoft

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Наскільки ви задоволені якістю перекладу?

Що вплинуло на ваші враження?

Маєте ще один відгук? (Необов'язково)

Дякуємо за ваш відгук!

×