Перейти до основного
Підтримка
Вхід
Записування та редагування

Пошук і заміна тексту

Пошук і заміна тексту

Ваш браузер не підтримує відео.

Порада. Відео відображається чужою мовою? Спробуйте вибрати закриті субтитри Кнопка "Закриті субтитри" .

 1. На вкладці Основне натисніть > Замінити або натисніть клавіші Ctrl+H.

  Замінити
 2. Введіть потрібне слово або фразу в полі Знайти.

 3. Введіть новий текст у полі Замінити.

 4. Натискайте кнопку Знайти далі, доки не знайдете слово, яке потрібно змінити.

 5. Натисніть кнопку Замінити. Щоб змінити слово в усіх випадках вживання одночасно, натисніть кнопку Замінити все.

Щоб знайти символи лише у верхньому або нижньому регістрі, виберіть Більше > Враховувати регістр.

Враховувати регістр

Додаткові параметри див. в статті Пошук і заміна тексту.

Пошук і заміна простого тексту

У верхньому правому куті документа в полі пошуку Введіть текст для пошуку в документі введіть слово або фразу, які потрібно знайти, і програма Word виділяє всі екземпляри цього слова або фрази в усьому документі.

Щоб замінити знайдений текст, виконайте такі дії.

 1. Виберіть піктограму "збільшувальне скло", а потім натисніть кнопку Замінити.

  У вікні "Пошук" виділено параметр "Заміна"

 2. Введіть текст заміни в полі Замінити на.

 3. Виберіть команду Замінити все або Замінити.

  Поради.: 

  • Крім того, можна відкрити основну область Пошук і заміна за допомогою клавіш Ctrl+H.

  • Щоб замінити текст, краще вибрати команду Замінити, а не Замінити все. Це дасть можливість переглянути кожен елемент, перш ніж замінити його.

Текст з певним форматуванням, як-от жирний шрифт або виділення, можна знайти за допомогою меню Формат.

 1. Виберіть Подання > Область переходів.

  Перевірка області переходів на вкладці "Подання"

 2. В області переходів натисніть піктограму "збільшувальне скло".

 3. Виберіть елемент "Параметри" Знімок екрана: триб , а потім натисніть кнопку Розширений пошук і заміна.

  У вікні "Пошук і заміна" виділено елемент "Розширений пошук і заміна"

  Примітки.: 

  • Щоб відобразити всі параметри, клацніть стрілку в нижній частині діалогового вікна Пошук і заміна.

  • Спосіб відкриття спливаючого меню "Формат"

 4. У меню Формат виберіть потрібний параметр.

  Відображення параметрів формату

  Якщо відкриється друге діалогове вікно, виберіть потрібні параметри, а потім натисніть кнопку OK.

 5. У діалоговому вікні Пошук і заміна виберіть Знайти далі або Знайти все.

Текст з певним форматуванням, як-от жирний шрифт або виділення, можна знайти та замінити за допомогою меню Формат.

 1. Виберіть Подання > Область переходів.

  Перевірка області переходів на вкладці "Подання"

 2. В області переходів натисніть піктограму "збільшувальне скло".

 3. Виберіть елемент "Параметри" Знімок екрана: триб , а потім натисніть кнопку Розширений пошук і заміна.

  У вікні "Пошук і заміна" виділено елемент "Розширений пошук і заміна"

 4. У верхній частині діалогового вікна натисніть кнопку Замінити.

  Примітки.: 

  • Щоб відобразити всі параметри, клацніть стрілку в нижній частині діалогового вікна Пошук і заміна.

  • Спосіб відкриття спливаючого меню "Формат"

 5. У полі Знайти введіть потрібний текст.

 6. У меню Формат виберіть потрібне форматування.

  Відображення параметрів формату

  Якщо відкриється друге діалогове вікно, виберіть потрібні параметри, а потім натисніть кнопку OK.

 7. Установіть прапорець поруч із пунктом Замінити на.

 8. У меню Формат виберіть форматування заміни. Якщо відкриється друге діалогове вікно, виберіть потрібний формат, а потім натисніть кнопку OK.

 9. Виберіть команду Замінити, Замінити все або Знайти далі.

 1. Виберіть Подання > Область переходів.

 2. В області переходів натисніть піктограму "збільшувальне скло".

 3. Виберіть елемент "Параметри" Знімок екрана: триб , а потім натисніть кнопку Розширений пошук і заміна.

  У вікні "Пошук і заміна" виділено елемент "Розширений пошук і заміна"

  Примітки.: 

  • Щоб відобразити всі параметри, клацніть стрілку в нижній частині діалогового вікна Пошук і заміна.

  • Спосіб відкриття спливаючого меню "Формат"

 4. У меню Спеціальні символи виберіть потрібний символ.

  Знайти спеціальні символи

 5. Натисніть кнопку Знайти далі.

 1. Виберіть Подання > Область переходів.

  Перевірка області переходів на вкладці "Подання"

 2. В області переходів натисніть піктограму "збільшувальне скло".

 3. Виберіть елемент "Параметри" Знімок екрана: триб , а потім натисніть кнопку Розширений пошук і заміна.

  У вікні "Пошук і заміна" виділено елемент "Розширений пошук і заміна"

  Примітки.: 

  • Щоб відобразити всі параметри, клацніть стрілку в нижній частині діалогового вікна Пошук і заміна.

  • Спосіб відкриття спливаючого меню "Формат"

 4. У верхній частині діалогового вікна Пошук і заміна натисніть кнопку Замінити, а потім виберіть у полі Знайти, але не вводьте нічого. Коли ви виберете спеціальний символ, програма Word автоматично вставить код символу в це поле.

  Примітка.: Щоб відобразити всі параметри, клацніть стрілку в нижній частині діалогового вікна Пошук і заміна.
  Спосіб відкриття спливаючого меню "Формат"

 5. У меню Спеціальні символи виберіть потрібний символ.

 6. Виділіть поле Замінити на.

 7. У меню Спеціальні символи виберіть потрібний символ для заміни.

 8. Натисніть кнопкуЗамінити або Знайти далі.

 1. Виберіть Подання > Область переходів.

  Перевірка області переходів на вкладці "Подання"

 2. В області переходів натисніть піктограму "збільшувальне скло".

 3. Виберіть елемент "Параметри" Знімок екрана: триб , а потім натисніть кнопку Розширений пошук і заміна.

  У вікні "Пошук і заміна" виділено елемент "Розширений пошук і заміна"

 4. Установіть прапорець поруч із пунктом Використовувати символи узагальнення.

  Якщо команда Використовувати символи узагальнення не відображається на екрані, клацніть Стрілка вниз, щоб відкрити додаткові параметри .

 5. Виберіть меню Спеціальні символи, натисніть потрібний символ узагальнення та введіть додатковий текст у полі Знайти.

  Використання символів узагальнення в діалоговому вікні "Пошук і заміна"

 6. Натисніть кнопку Знайти далі.

  Поради.: 

  • Щоб перервати пошук, натисніть КОМАНДА + крапка.

  • Також можна відразу ввести символ узагальнення в полі Знайти, а не вибирати його зі спливаючого меню Спеціальні символи.

  • Щоб знайти символ, який використовується як символ узагальнення, введіть перед ним зворотну скісну риску ("\"). Наприклад, введіть \?, щоб знайти знак запитання.

  • Використовуйте дужки, щоб групувати символи узагальнення й текст, а також визначати порядок, у якому обробляється вираз. Наприклад, введіть <(перед)*(я)>, щоб знайти слова "передбачення" та "передмістя".

  • Щоб змінити порядок слів у шуканому вислові, можна скористатися символом узагальнення \n. Наприклад, введіть (Бабич) (Тамара) в полі Знайти та \2 \1 у полі Замінити на. Програма Word знайде словосполучення "Бабич Тамара" і замінить його на "Тамара Бабич".

 7. Щоб замінити знайдений текст, виконайте такі дії.

  1. Перейдіть на вкладку Замінити та виберіть Замінити.

  2. У меню Спеціальні символи виберіть потрібний символ узагальнення та введіть додатковий текст у полі Замінити.

  3. Виберіть Замінити все, Замінити або Знайти далі.

   Порада.: Щоб замінити текст, краще вибрати команду Замінити, а не Замінити все. Таким чином можна підтвердити кожну заміну та перевірити, щоб вона була правильна.

Умови пошуку можна уточнити за допомогою наведених нижче символів узагальнення.

Об’єкт пошуку

Що використовувати

Наприклад

Будь-який символ

?

Якщо ввести запит р?к, буде знайдено слова "рік", "рок" і "рак".

Будь-який рядок символів

*

Якщо ввести запит к*й, буде знайдено слова "круглий" і "квадратний".

Один з указаних символів

[ ]

Якщо ввести запит кр[ио]к, буде знайдено слова "крик" і "крок".

Будь-який символ з указаного діапазону

[-]

Якщо ввести запит [б-с]іль, буде знайдено слова "біль", "кіль" і "сіль".

Діапазон потрібно вказувати за зростанням.

Будь-який символ, крім тих, що вказані в прямокутних дужках

[!]

Якщо ввести запит б[!и]к, буде знайдено слова "бік" і "бак", але не слово "бик".

Будь-який символ, крім тих, що містяться в діапазоні, указаному в прямокутних дужках

[!м-с]

Якщо ввести запит ко[!м-с]а, буде знайдено слова "кола" й "коза", але не слова "кома" та "коса".

Діапазон потрібно вказувати за зростанням.

Рівно n повторень символу або виразу

{ n}

Якщо ввести запит недоторкан{2}ий, буде знайдено слово "недоторканний", але не слово "недоторканий".

Не менше n повторень символу або виразу

{ n,}

Якщо ввести запит недоторкан{1,}ість, буде знайдено слова "недоторканість" і "недоторканність".

Діапазон повторень певного символу або виразу

{ n, n}

Якщо ввести запит 10{1,3}, буде знайдено числа "10", "100" та "1000".

Один або кілька випадків вживання символу або виразу

@

Якщо ввести запит в@есь, буде знайдено слова "весь" і "ввесь".

Початок слова

<

Якщо ввести запит <(горо), буде знайдено слова "город" і "гороскоп", але не слово "загорожа".

Кінець слова

>

Якщо ввести запит (ор)>, буде знайдено слова "оператор" і "трактор", але не слово "лабораторія".

Інтернет-версія Word дає змогу знаходити й заміняти простий текст. Ви можете лише враховувати регістр або змінювати цілі слова. Щоб отримати додаткові можливості, відкрийте документ у класичній версії Word.

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×