Перейти до основного
Підтримка
Вхід
Вхід за допомогою облікового запису Microsoft
Увійдіть або створіть обліковий запис.
Вітаємо,
Виберіть інший обліковий запис.
У вас є кілька облікових записів
Виберіть обліковий запис, за допомогою якого потрібно ввійти.
Приклади поширених формул у списках

Використовуючи формули в обчислюваних стовпцях у списках, можна додати до наявних стовпців, наприклад обчислити податок із продажу за ціною. Їх можна поєднати, щоб програмно перевірити дані. Щоб додати обчислюваний стовпець, натисніть кнопку + додати стовпець, а потім виберіть додатково.

Примітка.: Обчислювані поля можуть працювати лише на своєму рядку, тому не можна посилатися на значення в іншому рядку або стовпцях, які містяться в іншому списку чи бібліотеці. Поля підстановки не підтримуються у формулі, а ідентифікатор щойно вставленого рядка не можна використовувати, тому що ідентифікатора не існує, коли формула обробляється.

Вводячи формули, не вставляйте пробіли між ключовими словами й операторами, якщо не зазначено інше.

Нижче наведено невичерпний список. Щоб переглянути всі формули, див. алфавітний список у кінці цієї статті.

Виберіть заголовок розділу нижче, щоб відкрити його й переглянути докладні вказівки. 

Наведені нижче формули можна використовувати, щоб перевірити умову твердження та повернути значення "Так" чи "Ні", перевірити альтернативне значення як "OK" чи "Не OK" або повернути пусту клітинку чи тире на позначення null-значення.

Перевірка, чи число більше або менше іншого числа

Щоб виконати це порівняння, використовуйте функцію IF.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (можливий результат)

15000

9000

=[Стовпець1]>[Стовпець2]

Стовпець1 більше Стовпця2? (Так)

15000

9000

=IF([Стовпець1]<=[Стовпець2];"OK";"Не OK")

Стовпець1 менше Стовпця2 або дорівнює йому? (Не OK)

Повернення логічного значення після порівняння вмісту стовпців

Щоб отримати результат у вигляді логічного значення ("Так" чи "Ні"), використовуйте функції AND, OR і NOT.

Стовпець1

Стовпець2

Стовпець3

Формула

Опис (можливий результат)

15

9

8

=AND([Стовпець1]>[Стовпець2];[Стовпець1]<[Стовпець3])

15 більше 9 і менше 8? (Ні)

15

9

8

=OR([Стовпець1]>[Стовпець2];[Стовпець1]<[Стовпець3])

15 більше 9 або менше 8? (Так)

15

9

8

=NOT([Стовпець1]+[Стовпець2]=24)

15 плюс 9 не дорівнює 24? (Ні)

Щоб отримати результат у вигляді іншого обчислення або будь-якого іншого значення, крім "Так" чи "Ні", використовуйте функції IF, AND і OR.

Стовпець1

Стовпець2

Стовпець3

Формула

Опис (можливий результат)

15

9

8

=IF([Стовпець1]=15;"OK";"Не OK")

Якщо значення в Стовпці1 дорівнює 15, повертається "OK". (OK)

15

9

8

=IF(AND([Стовпець1]>[Стовпець2];[Стовпець1]<[Стовпець3]);"OK";"Не OK")

Якщо 15 більше 9 та менше 8, повертається "OK". (Не OK)

15

9

8

=IF(OR([Стовпець1]>[Стовпець2];[Стовпець1]<[Стовпець3]);"OK";"Не OK")

Якщо 15 більше 9 або менше 8, повертається "OK". (OK)

Відображення нульових значень як пустих клітинок або тире

Щоб відобразити нульове значення, виконайте просте обчислення. Щоб відобразити пусту клітинку або тире, використовуйте функцію IF.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (можливий результат)

10

10

=[Стовпець1]–[Стовпець2]

Друге число віднімається від першого (0)

15

9

=IF([Стовпець1]–[Стовпець2];"–";[Стовпець1]–[Стовпець2])

Повертає тире, якщо значення нульове (–)

Приховання значень помилок у стовпцях

Щоб відобразити тире, #N/A або "Н/Д" замість значення помилки, використовуйте функцію ISERROR.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (можливий результат)

10

0

=[Стовпець1]/[Стовпець2]

Помилка (#DIV/0)

10

0

=IF(ISERROR([Стовпець1]/[Стовпець2]);"NA";[Стовпець1]/[Стовпець2])

Повертає результат NA, якщо значення – помилка

10

0

=IF(ISERROR([Стовпець1]/[Стовпець2]);"–";[Стовпець1]/[Стовпець2])

Повертає тире, якщо значення – помилка

Перевірка наявності пустих полів

Для пошуку пустих полів можна використовувати формулу ISBLANK.

Стовпець1

Формула

Опис (можливий результат)

"Желейні боби"

=ISBLANK([Стовпець1]

Повертає значення "Так", якщо клітинка пуста, в іншому випадку повертає значення "Ні"

"Сталь"

=IF(ISBLANK([Стовпець1]);"Не OK";"OK")

Заповніть свої варіанти: перший, якщо клітинка пуста, другий, якщо ні

Докладні відомості про функції IS див. в цій статті.

Наведені нижче формули можна використовувати, щоб виконати обчислення на основі дат і значень часу, наприклад додати до дати дні, місяці або роки, обчислити різницю між двома датами та перетворити час на десяткове значення.

Додавання дат

Щоб додати до дати дні, використовуйте оператор додавання (+).

Примітка.: Коли ви працюєте з датами, для типу повернення обчислюваного стовпця необхідно встановити значення Дата й час.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

09.06.2007

3

=[Стовпець1]+[Стовпець2]

Додає 3 дні до дати 09.06.2007 (12.06.2007)

10.12.2008

54

=[Стовпець1]+[Стовпець2]

Додає 54 дні до дати 10.12.2008 (02.02.2009)

Щоб додати до дати місяці, використовуйте функції DATE, YEAR, MONTH і DAY.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

09.06.2007

3

=DATE(YEAR([Стовпець1]);MONTH([Стовпець1])+[Стовпець2];DAY([Стовпець1]))

Додає 3 місяці до дати 09.06.2007 (09.09.2007)

10.12.2008

25

=DATE(YEAR([Стовпець1]);MONTH([Стовпець1])+[Стовпець2];DAY([Стовпець1]))

Додає 25 місяців до дати 10.12.2008 (10.01.2011)

Щоб додати до дати роки, використовуйте функції DATE, YEAR, MONTH і DAY.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

09.06.2007

3

=DATE(YEAR([Стовпець1])+[Стовпець2];MONTH([Стовпець1]);DAY([Стовпець1]))

Додає 3 роки до дати 09.06.2007 (09.06.2010)

10.12.2008

25

=DATE(YEAR([Стовпець1])+[Стовпець2];MONTH([Стовпець1]);DAY([Стовпець1]))

Додає 25 років до дати 10.12.2008 (10.12.2033)

Щоб додати до дати комбінацію з днів, місяців і років, використовуйте функції DATE, YEAR, MONTH і DAY.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

09.06.2007

=DATE(YEAR([Стовпець1])+3;MONTH([Стовпець1])+1;DAY([Стовпець1])+5)

Додає 3 роки, 1 місяць і 5 днів до дати 09.06.2007 (14.07.2010)

10.12.2008

=DATE(YEAR([Стовпець1])+1;MONTH([Стовпець1])+7;DAY([Стовпець1])+5)

Додає 1 рік, 7 місяців і 5 днів до дати 10.12.2008 (15.07.2010)

Обчислення різниці між двома датами

Щоб виконати це обчислення, використовуйте функцію DATEDIF.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

01-січ-1995

15-чер-1999

=DATEDIF([Стовпець1];[Стовпець2];"d")

Повертає кількість днів між двома датами (1626)

01-січ-1995

15-чер-1999

=DATEDIF([Стовпець1];[Стовпець2];"ym")

Повертає кількість місяців між датами, не враховуючи частину року (5)

01-січ-1995

15-чер-1999

=DATEDIF([Стовпець1];[Стовпець2];"yd")

Повертає кількість днів між датами, не враховуючи частину року (165)

Обчислення різниці між двома значеннями часу

Щоб представити результат у стандартному форматі часу (години:хвилини:секунди), використовуйте оператор віднімання (–) і функцію TEXT. Щоб цей метод працював, години не мають перевищувати значення "24", а хвилини й секунди – "60".

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

09.06.2007 10:35

09.06.2007 15:30

=TEXT([Стовпець2]–[Стовпець1];"h")

Кількість годин між двома значеннями часу (4)

09.06.2007 10:35

09.06.2007 15:30

=TEXT([Стовпець2]–[Стовпець1];"h:mm")

Кількість годин і хвилин між двома значеннями часу (4:55)

09.06.2007 10:35

09.06.2007 15:30

=TEXT([Стовпець2]–[Стовпець1];"h:mm:ss")

Кількість годин, хвилин і секунд між двома значеннями часу (4:55:00)

Щоб представити результат у вигляді підсумку на основі однієї одиниці вимірювання часу, використовуйте функцію INT або функцію HOUR, MINUTE чи SECOND.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=INT(([Стовпець2]–[Стовпець1])*24)

Загальна кількість годин між двома значеннями часу (28)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=INT(([Стовпець2]–[Стовпець1])*1440)

Загальна кількість хвилин між двома значеннями часу (1735)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=INT(([Стовпець2]–[Стовпець1])*86400)

Загальна кількість секунд між двома значеннями часу (104100)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=HOUR([Стовпець2]–[Стовпець1])

Кількість годин між двома значеннями часу, коли різниця не перевищує 24 (4)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=MINUTE([Стовпець2]–[Стовпець1])

Кількість хвилин між двома значеннями часу, коли різниця не перевищує 60 (55)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=SECOND([Стовпець2]–[Стовпець1])

Кількість секунд між двома значеннями часу, коли різниця не перевищує 60 (0)

Перетворення значень часу

Щоб перетворити години в стандартному форматі часу на десяткове число, використовуйте функцію INT.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

10:35

=([Стовпець1]–INT([Стовпець1]))*24

Кількість годин з 00:00 (10,583333)

12:15

=([Стовпець1]–INT([Стовпець1]))*24

Кількість годин з 00:00 (12,25)

Щоб перетворити години у вигляді десяткового числа на стандартний формат часу (години:хвилини:секунди), використовуйте оператор ділення та функцію TEXT.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

23:58

=TEXT(Стовпець1/24;"hh:mm:ss")

Години, хвилини й секунди з 00:00 (00:59:55)

2:06

= TEXT(Стовпець1/24;"h:mm")

Години та хвилини з 00:00 (0:05)

Вставлення юліанських дат

Юліанська дата – це формат дати, який представляє собою комбінацію поточного року та кількість днів від початку року. Наприклад, 1 січня 2007 року представляється як 2007001, а 31 грудня 2007 року – як 2007365. Цей формат не базується на юліанському календарі.

Щоб перетворити дату на юліанську, використовуйте функції TEXT і DATEVALUE.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

23.06.2007

=TEXT([Стовпець1];"yy")&TEXT(([Стовпець1]–DATEVALUE("01.01."& TEXT([Стовпець1];"yy"))+1);"000")

Дата в юліанському форматі, рік позначається двозначним числом (07174)

23.06.2007

=TEXT([Стовпець1];"yyyy")&TEXT(([Стовпець1]–DATEVALUE("01.01."&TEXT([Стовпець1];"yy"))+1);"000")

Дата в юліанському форматі, рік позначається чотиризначним числом (2007174)

Щоб перетворити дату на юліанську дату, яка використовується в астрономії, використайте константу 2415018,50. Ця формула працює лише з датами після 01.03.1901, і якщо ви використовуєте систему дат 1900.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

23.06.2007

=[Стовпець1]+2415018,50

Дата в юліанському форматі, яка використовується в астрономії (2454274,50)

Відображення дат як дня тижня

Щоб перетворити дати на день тижня в текстовому форматі, використовуйте функції TEXT і WEEKDAY.

Стовпець1

Формула

Опис (можливий результат)

19-лют-2007

=TEXT(WEEKDAY([Стовпець1]);"dddd")

Обчислює день тижня для дати та повертає повну назву дня (Понеділок)

3-січ-2008

=TEXT(WEEKDAY([Стовпець1]);"ddd")

Обчислює день тижня для дати та повертає скорочену назву дня (Вт)

Наведені нижче формули можна використовувати, щоб виконувати різні математичні обчислення, як-от додавання, віднімання, множення та ділення чисел, обчислення середнього значення або медіани чисел, округлення числа та підрахунок кількості значень.

Додавання чисел

Щоб додати числа у двох або більше стовпцях у рядку, використовуйте оператор додавання (+) або функцію SUM.

Стовпець1

Стовпець2

Стовпець3

Формула

Опис (результат)

6

5

4

=[Стовпець1]+[Стовпець2]+[Стовпець3]

Додає значення в перших трьох стовпцях (15)

6

5

4

=SUM([Стовпець1];[Стовпець2];[Стовпець3])

Додає значення в перших трьох стовпцях (15)

6

5

4

=SUM(IF([Стовпець1]>[Стовпець2];[Стовпець1]–[Стовпець2];10);[Стовпець3])

Якщо Стовпець1 більше Стовпця2, додається різниця та Стовпець3. Інакше додається 10 і Стовпець3 (5)

Віднімання чисел

Щоб відняти числа у двох або більше стовпцях у рядку, використовуйте оператор віднімання (–) або функцію SUM із від’ємними числами.

Стовпець1

Стовпець2

Стовпець3

Формула

Опис (результат)

15000

9000

–8000

=[Стовпець1]–[Стовпець2]

Віднімає 9 000 від 15 000 (6 000)

15000

9000

–8000

=SUM([Стовпець1];[Стовпець2];[Стовпець3])

Додає числа в перших трьох стовпцях, зокрема від’ємні значення (16 000)

Обчислення різниці між двома числами у відсотках

Використовуйте оператори віднімання (–) і ділення (/), а також функцію ABS.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

2342

2500

=([Стовпець2]–[Стовпець1])/ABS([Стовпець1])

Зміна у відсотках (6,75% або 0,06746)

Множення чисел

Щоб помножити числа у двох або більше стовпцях у рядку, використовуйте оператор множення (*) або функцію PRODUCT.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

5

2

=[Стовпець1]*[Стовпець2]

Множить числа в перших двох стовпцях (10)

5

2

=PRODUCT([Стовпець1];[Стовпець2])

Множить числа в перших двох стовпцях (10)

5

2

=PRODUCT([Стовпець1];[Стовпець2];2)

Множить числа в перших двох стовпцях і число 2 (20)

Ділення чисел

Щоб поділити числа у двох або більше стовпцях у рядку, використовуйте оператор ділення (/).

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

15000

12

=[Стовпець1]/[Стовпець2]

Ділить 15 000 на 12 (1250)

15000

12

=([Стовпець1]+10000)/[Стовпець2]

Додає 15 000 і 10 000, а потім ділить суму на 12 (2083)

Обчислення середнього значення чисел

Середнє значення також називають середнім числом. Щоб обчислити середнє значення чисел у двох або більше стовпцях у рядку, використовуйте функцію AVERAGE.

Стовпець1

Стовпець2

Стовпець3

Формула

Опис (результат)

6

5

4

=AVERAGE([Стовпець1];[Стовпець2];[Стовпець3])

Середнє значення чисел у перших трьох стовпцях (5)

6

5

4

=AVERAGE(IF([Стовпець1]>[Стовпець2];[Стовпець1]–[Стовпець2];10);[Стовпець3])

Якщо Стовпець1 більше Стовпця2, обчислюється середнє значення різниці та Стовпця3. Інакше обчислюється середнє значення 10 і Стовпця3 (2,5)

Обчислення медіани чисел

Медіана – це значення посередині впорядкованого діапазону чисел. Щоб обчислити медіану групи чисел, використовуйте функцію MEDIAN.

А

B

C

D

E

F

Формула

Опис (результат)

10

7

9

27

0

4

=MEDIAN(A;B;C;D;E;F)

Медіана чисел у перших 6 стовпцях (8)

Обчислення найменшого та найбільшого числа в діапазоні

Щоб обчислити найменше та найбільше число у двох або кількох стовпцях у рядку, використовуйте функції MIN і MAX.

Стовпець1

Стовпець2

Стовпець3

Формула

Опис (результат)

10

7

9

=MIN([Стовпець1];[Стовпець2];[Стовпець3])

Найменше число (7)

10

7

9

=MAX([Стовпець1];[Стовпець2];[Стовпець3])

Найбільше число (10)

Підрахунок кількості значень

Щоб підрахувати кількість числових значень, використовуйте функцію COUNT.

Стовпець1

Стовпець2

Стовпець3

Формула

Опис (результат)

Яблуко

12.12.2007

=COUNT([Стовпець1];[Стовпець2];[Стовпець3])

Підраховує кількість стовпців, які містять числові значення. Виключає дату й час, текст і null-значення (0)

$12

#DIV/0!

1,01

=COUNT([Стовпець1];[Стовпець2];[Стовпець3])

Підраховує кількість стовпців, які містять числові значення, але виключає значення помилок і логічні значення (2)

Збільшення або зменшення числа на певний відсоток

Щоб виконати це обчислення, використовуйте оператор відсотка (%).

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

23

3%

=[Стовпець1]*(1+5%)

Збільшує число в Стовпці1 на 5% (24,15)

23

3%

=[Стовпець1]*(1+[Стовпець2])

Збільшує число в Стовпці1 на значення відсотка в Стовпці2: 3% (23,69)

23

3%

=[Стовпець1]*(1–[Стовпець2])

Зменшує число в Стовпці1 на значення відсотка в Стовпці2: 3% (22,31)

Піднесення числа до степеня

Щоб виконати це обчислення, використовуйте оператор піднесення до степеня (^) або функцію POWER.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

5

2

=[Стовпець1]^[Стовпець2]

Обчислює п’ять у квадраті (25)

5

3

=POWER([Стовпець1];[Стовпець2])

Обчислює п’ять у кубі (125)

Округлення числа

Щоб округлити число, використовуйте функцію ROUNDUP, ODD або EVEN.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

20,3

=ROUNDUP([Стовпець1];0)

Округлення числа 20,3 до більшого найближчого цілого (21)

–5,9

=ROUNDUP([Стовпець1];0)

Округлення числа –5,9 до більшого найближчого цілого (–5)

12,5493

=ROUNDUP([Стовпець1];2)

Округлення числа 12,5493 до більшого із двома знаками після коми (12,55)

20,3

=EVEN([Стовпець1])

Округлення числа 20,3 до більшого найближчого парного (22)

20,3

=ODD([Стовпець1])

Округлення числа 20,3 до більшого найближчого непарного (21)

Щоб округлити число до меншого, використовуйте функцію ROUNDDOWN.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

20,3

=ROUNDDOWN([Стовпець1];0)

Округлення числа 20,3 до меншого найближчого цілого (20)

–5,9

=ROUNDDOWN([Стовпець1];0)

Округлення числа –5,9 до меншого найближчого цілого (–6)

12,5493

=ROUNDDOWN([Стовпець1];2)

Округлення числа 12,5493 до меншого із двома знаками після коми (12,54)

Щоб округлити число до найближчого числа або дробу, використовуйте функцію ROUND.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

20,3

=ROUND([Стовпець1];0)

Округлення числа 20,3 до меншого, оскільки його дробова частина менша за 0,5 (20)

5,9

=ROUND([Стовпець1];0)

Округлення числа 5,9 до більшого, оскільки його дробова частина більша за 0,5 (6)

–5,9

=ROUND([Стовпець1];0)

Округлення числа –5,9 до меншого, оскільки його дробова частина менша за –0,5 (–6)

1,25

=ROUND([Стовпець1];1)

Округлення числа до десятих (один знак після коми). Оскільки округлювана частина не менша за 0,05, виконується округлення до більшого (результат: 1,3)

30,452

=ROUND([Стовпець1];2)

Округлення числа до сотих (два знаки після коми). Оскільки округлювана частина (0,002) менша за 0,005, виконується округлення до меншого (результат: 30,45)

Щоб округлити число до значущого розряду більше 0, використовуйте функції ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT і LEN.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

5492820

=ROUND([Стовпець1];3–LEN(INT([Стовпець1])))

Округлення числа до 3 значущих розрядів (5 490 000)

22230

=ROUNDDOWN([Стовпець1];3–LEN(INT([Стовпець1])))

Округлення нижнього числа до 3 менших значущих розрядів (22 200)

5492820

=ROUNDUP([Стовпець1];5–LEN(INT([Стовпець1])))

Округлення верхнього числа до 5 більших значущих розрядів (5 492 900)

Наведені нижче формули можна використовувати, щоб виконувати операції над текстом, наприклад поєднувати або об’єднувати значення з кількох стовпців, порівнювати вміст стовпців, видаляти символи або пробіли та повторювати символи.

Змінення регістра тексту

Щоб змінити регістр тексту, використовуйте функцію UPPER, LOWER або PROPER.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

віра Сокур

=UPPER([Стовпець1])

Переводить текст у верхній регістр (ВІРА СОКУР)

віра Сокур

=LOWER([Стовпець1])

Переводить текст у нижній регістр (віра сокур)

віра Сокур

=PROPER([Стовпець1])

Переводить текст у регістр перших великих букв (Віра Сокур)

Поєднання імен і прізвищ

Щоб поєднати імена та прізвища, використовуйте оператор амперсанд (&) або функцію CONCATENATE.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

Роман

Мороз

=[Стовпець1]&[Стовпець2]

Поєднує два рядки (РоманМороз)

Роман

Мороз

=[Стовпець1]&" "&[Стовпець2]

Поєднує два рядки, розділяючи їх пробілом (Роман Мороз)

Роман

Мороз

=[Стовпець2]&", "&[Стовпець1]

Поєднує два рядки, розділяючи їх комою та пробілом (Мороз, Роман)

Роман

Мороз

=CONCATENATE([Стовпець2];",";[Стовпець1])

Поєднує два рядки, розділяючи їх комою (Мороз,Роман)

Поєднання тексту та чисел із різних стовпців

Щоб поєднати текст і числа, використовуйте функцію CONCATENATE, оператор амперсанд (&) або функцію TEXT і оператор амперсанд.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

Руденко

28

=[Стовпець1]&" продав "&[Стовпець2]&" одиниць."

Поєднує наведений вище вміст у фразі (Руденко продав 28 одиниць.)

Бабій

40%

=[Стовпець1]&" продав "&TEXT([Стовпець2];"0%")&" від загального обсягу збуту."

Поєднує наведений вище вміст у фразі (Бабій продав 40% від загального обсягу збуту.)

Примітка.: Функція TEXT додає форматоване значення Стовпця2 замість базового значення 0,4.

Руденко

28

=CONCATENATE([Стовпець1];" продав ";[Стовпець2];" одиниць.")

Поєднує наведений вище вміст у фразі (Руденко продав 28 одиниць.)

Поєднання тексту з датою або часом

Щоб поєднати текст із датою або часом, використовуйте функцію TEXT і оператор амперсанд (&).

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (результат)

Дата виставлення рахунка

5-чер-2007

="Дата виписки: "&TEXT([Стовпець2];"d-mmm-yyyy")

Поєднує текст із датою (Дата виписки: 5-чер-2007)

Дата виставлення рахунка

5-чер-2007

=[Стовпець1]&" "&TEXT([Стовпець2];"mmm-dd-yyyy")

Поєднує текст і дату з різних стовпців в одному стовпці (Дата виставлення рахунка: чер-05-2007)

Порівняння вмісту стовпців

Щоб порівняти один стовпець з іншим стовпцем або списком значень, використовуйте функції EXACT і OR.

Стовпець1

Стовпець2

Формула

Опис (можливий результат)

КМ122

КМ123

=EXACT([Стовпець1];[Стовпець2])

Порівнює вміст перших двох стовпців (Ні)

КМ122

КМ123

=EXACT([Стовпець1];"КМ122")

Порівнює вміст Стовпця1 і рядок "КМ122" (Так)

Перевірка, чи значення стовпця або його частина відповідає певному тексту

Щоб перевірити, чи значення стовпця або його частина відповідає певному тексту, використовуйте функції IF, FIND, SEARCH та ISNUMBER.

Стовпець1

Формула

Опис (можливий результат)

Сокур

=IF([Стовпець1]="Сокур";"OK";"Не OK")

Перевіряє, чи в Стовпці1 вказано "Сокур" (OK)

Сокур

=IF(ISNUMBER(FIND("с";[Стовпець1]));"OK";"Не OK")

Перевіряє, чи Стовпець1 містить букву "с" (OK)

КМ123

=ISNUMBER(FIND("КМ";[Стовпець1]))

Перевіряє, чи Стовпець1 містить "КМ" (OK)

Підрахунок кількості непустих стовпців

Щоб підрахувати кількість непустих стовпців, використовуйте функцію COUNTA.

Стовпець1

Стовпець2

Стовпець3

Формула

Опис (результат)

Продажі

19

=COUNTA([Стовпець1];[Стовпець2])

Підраховує кількість непустих стовпців (2)

Продажі

19

=COUNTA([Стовпець1];[Стовпець2];[Стовпець3])

Підраховує кількість непустих стовпців (2)

Видалення символів із тексту

Щоб видалити символи з тексту, використовуйте функції LEN, LEFT і RIGHT.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

Вітамін A

=LEFT([Стовпець1];LEN([Стовпець1])–2)

Повертає 7 (9 – 2) символів, починаючи зліва (Вітамін)

Вітамін B1

=RIGHT([Стовпець1];LEN([Стовпець1])–8)

Повертає 2 (10 – 8) символи, починаючи справа (B1)

Видалення пробілів із початку та кінця стовпця

Щоб видалити пробіли зі стовпця, використовуйте функцію TRIM.

Стовпець1

Формула

Опис (результат)

 Привіт усім!

=TRIM([Стовпець1])

Видаляє пробіли з початку та кінця (Привіт усім!)

Повторення символу в стовпці

Щоб повторити символ у стовпці, використовуйте функцію REPT.

Формула

Опис (результат)

=REPT(".";3)

Повторює крапку 3 рази (...)

=REPT("-";10)

Повторює дефіс 10 разів (----------)

Список функцій в алфавітному порядку

Нижче наведено алфавітний список посилань на функції, доступні для SharePoint користувачів. Вона містить тригонометричні, статистичні та фінансові функції, а також формули умовного, датного, математичного й текстового тексту.

Функція ABS

Функція ACOS

Функція ACOSH

Функція AND

Функція ASIN

Функція ASINH

Функція ATAN

Функція ATAN2

Функція AVERAGE

Функція AVERAGEA

Функція BETADIST

Функція BETAINV

Функція BINOMDIST

Функція CEILING

Функція CHAR

Функція CHIDIST

Функція CHOOSE

Функція CODE

Функція CONCATENATE

Функція CONFIDENCE

Функція COS

Функція COUNT

Функція COUNTA

Функція CRITBINOM

Функція DATE

Функція DATEDIF

Функція DATEVALUE

Функція DAY

Функція DAYS360

Функція DDB

Функція DEGREES

Функція DOLLAR

Функція EVEN

Функція EXACT

Функція EXPONDIST

Функція FACT

Функція FDIST

Функція FIND

Функція FINV

Функція FISHER

Функція FIXED

Функція GAMMADIST

Функція GAMMAINV

Функція GAMMALN

Функція GEOMEAN

Функція HARMEAN

Функція HOUR

Функція HYPGEOMDIST

Функція IF

Функція INT

Функція IPMT

Функції IS

Функція LEFT

Функція LEN

Функція LN

Функція LOG

Функція LOG10

Функція LOGINV

Функція LOGNORMDIST

Функція LOWER

Функція MAX

Функція Me

Функція MEDIAN

Функція MID

Функція MIN

Функція MINA

Функція MINUTE

Функція MOD

Функція MONTH

Функція NEGBINOMDIST

Функція NORMDIST

Функція NORMSDIST

Функція NORMSINV

Функція NOT

Функція NPER

Функція NPV

Функція ODD

Функція OR

Функція PMT

Функція POWER

Функція PPMT

Функція PRODUCT

Функція PROPER

Функція PV

Функція RADIANS

Функція REPLACE

Функція REPT

Функція RIGHT

Функція ROUND

Функція ROUNDDOWN

Функція ROUNDUP

Функція SEARCH

Функція SECOND

Функція SIGN

Функція SIN

Функція SINH

Функція SQRT

Функція STANDARDIZE

Функція STDEVA

Функція STDEVP

Функція STDEVPA

Функція SUM

Функція SUMSQ

Функція SYD

Функція TANH

Функція TDIST

Функція TEXT

Функція TIME

Функція TINV

Функція TODAY

Функція TRIM

Функція TRUE

Функція UPPER

Функція USDOLLAR

Функція VALUE

Функція VAR

Функція VARA

Функція VARP

Функція VARPA

Функція WEEKDAY

Функція WEIBULL

Функція YEAR

Інші ресурси

Якщо ви не бачите, що ви намагаєтеся зробити тут, подивіться, чи можете ви це зробити в Excel. Ось кілька додаткових джерел. Деякі з них можуть охоплювати старіші версії, тому зображений інтерфейс користувача може відрізнятися. Наприклад, елементи в меню Дії сайту в SharePoint тепер відображаються в меню настройки Кнопка настройок Office 365 – має вигляд триба поряд із вашим іменем .

Потрібна додаткова довідка?

Потрібні додаткові параметри?

Ознайомтеся з перевагами передплати, перегляньте навчальні курси, дізнайтесь, як захистити свій пристрій тощо.

Спільноти допомагають ставити запитання й відповідати на них, надавати відгуки та дізнаватися думки висококваліфікованих експертів.

Чи ця інформація була корисною?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?
Натиснувши кнопку "Надіслати", ви надасте свій відгук для покращення продуктів і служб Microsoft. Ваш ІТ-адміністратор зможе збирати ці дані. Декларація про конфіденційність.

Дякуємо за відгук!

×