Якщо у вас є список даних, які потрібно згрупувати та підсумувати, можна створити структуру з восьми рівнів. Кожний внутрішній рівень, представлений більшим номером символи структури, відображає докладні дані для попереднього зовнішнього рівня, представленого меншим номером позначки структури. За допомогою структури можна швидко відображати підсумкові рядки або стовпці, а також докладні дані для кожної групи. Структуру можна створити з рядків (як показано на прикладі нижче), зі стовпців або з рядків і стовпців.

Дані з трирівневою структурою

1. Щоб відобразити рядки для певного рівня, клацніть відповідний символ структури один два три.

2.  Рівень 1 містить дані про загальний обсяг продажу для всіх рядків із докладними даними.

3.  Рівень 2 містить дані про загальний обсяг продажу за кожний місяць у кожному регіоні.

4. Рівень 3 містить рядки з докладними даними – у цьому випадку рядки з 17 по 20.

5. Щоб розгорнути або згорнути дані в структурі, клацніть плюс і мінус структури або натисніть клавіші Alt+Shift+=, щоб розгорнути, і клавіші Alt+Shift+-, щоб згорнути.

 1. Переконайтеся, що кожен стовпець із даними, які потрібно структурувати, має підпис у першому рядку (наприклад, "Регіон"), містить схожі факти в кожному стовпці та що в діапазоні, який потрібно структурувати, немає пустих рядків або стовпців.

 2. За потреби згруповані рядки даних можуть мати відповідний підсумковий рядок – проміжні підсумки. Щоб створити такі варіанти, виконайте одну з таких дій:

  • Вставлення підсумкових рядків за допомогою команди Проміжні підсумки    

   Скористайтеся командою Проміжні підсумки, яка вставляє функцію SUBTOTAL одразу під або над кожною групою рядків із докладними даних і автоматично створює структуру. Докладні відомості про те, як використовувати функцію проміжних підсумків, див. в цьому підрозділі.

  • Вставлення власних підсумкових рядків    

   Вставте власні зведені рядки з формулами відразу під або над кожною групою рядків із докладними даними. Наприклад, під (або над) рядками даних продажів за березень і квітень, використовуйте функцію SUM, щоб отримати проміжні підсумки за ці місяці. У таблиці нижче наведено приклад.

 3. За замовчуванням Excel підсумовуватиме підсумкові рядки, але їх можна створити над рядками з докладними значеннями. Якщо під інформацією створено підсумкові рядки, перейдіть до наступного кроку (крок 4). Якщо ви створили підсумкові рядки над рядками з докладними даними, на вкладці Дані в групі Структура клацніть запускач діалогових вікон.

  У групі ''Структура'' клацніть запускач діалогового вікна

  Відкриється Настройки вікно.

  The Настройки box for outlines

  У діалоговому Настройки вікна зніміть прапорець Підсумки в рядках під докладними відомості, а потім натисніть кнопку OK.

 4. Структуруйте свої дані. Виконайте одну з таких дій:

  Автоматичне структурування даних

  1. Виділіть клітинку в діапазоні клітинок, які потрібно структурувати.

  2. На вкладці Дані у групі Структура клацніть стрілку поруч із кнопкою Група, а потім виберіть Створення структури.

   Клацніть стрілку під командою ''Групувати'' та виберіть пункт ''Автоматична структура''

  Структурування даних вручну

  Увага!: Якщо потрібно згрупувати рівні структури вручну, ми радимо відобразити всі дані, щоб уникнути неправильного групування рядків.

  1. Щоб структурувати лишню групу (рівень 1), виберіть усі рядки, які міститиме лишня група (наприклад, рядки даних і, якщо їх додано, підсумкові рядки).

   A data selection ready to create an outer group

   1. Перший рядок містить підписи, і його не вибрано.

   2. Оскільки це лишня група, виберіть усі рядки з проміжними підсумками та докладними відомості.

   3. Не вибирайте загальний підсумок.

  2. На вкладці Дані у групі Структура виберіть команду Групувати. У діалоговому вікні Групувати виберіть пункт Рядки,а потім натисніть кнопку OK.

   Порада.: Якщо замість клітинок вибрати цілі рядки, Excel автоматично групувати за рядком – діалогове вікно Групувати не відкриється.

   Виберіть пункт ''рядки'' та натисніть кнопку ''OK''

   Позначки структури відображаються поруч із групою на екрані.

  3. На вибір, виділіть внутрішню вкладену групу – рядок з подробицями для обраного розділу ваших даних.

   Примітка.: Якщо створювати внутрішні групи не потрібно, перейдіть до кроку f нижче.

   Для кожної внутрішньої (вкладеної) групи виберіть рядок із докладними даними, суміжний із рядком, який містить підсумковий рядок.

   Дані, вибрані для групування на рівні 2 в ієрархії.

   1. Ви можете створити кілька груп на кожному внутрішньому рівні. Тут два розділи вже згруповано на рівні 2.

   2. Цей розділ вибрано та готовий до групування.

   3. Не вибирайте підсумковий рядок для даних, які групуються.

  4. На вкладці Дані у групі Структура виберіть команду Групувати.

   На вкладці ''Дані'' виберіть команду ''Групувати''

   У діалоговому вікні Групувати виберіть пункт Рядки,а потім натисніть кнопку OK. Позначки структури відображаються поруч із групою на екрані.

   Порада.: Якщо замість клітинок вибрати цілі рядки, Excel автоматично групувати за рядком – діалогове вікно Групувати не відкриється.

  5. Продовжуйте вибирати та групувати внутрішні рядки, доки не створите всі потрібні рівні структури.

  6. Якщо потрібно розгрупувати рядки, виберіть їх, а потім на вкладці Дані у групі Структура натисніть кнопку Розгрупувати.

   Крім того, можна розгрупувати розділи структури, не видалячи весь рівень. Утримуючи натиснутою клавішу Shift, клацніть Позначка ''плюс'' або Позначка ''мінус'' , а потім на вкладці Дані в групі Структура натисніть кнопку Розгрупувати.

   Увага!: Якщо під час розгрупування структури докладні дані приховані, рядки з цими даними можуть залишатися прихованими. Щоб відобразити дані, протягніть вказівник по номерах видимих рядків, суміжних із прихованими рядками. Потім на вкладці Основне у групі Клітинки натисніть кнопку Формат ,наведіть вказівник миші &Відобразити та виберіть команду Відобразити рядки.

 1. Переконайтеся, що кожен із рядків із даними, які потрібно структурувати, містить назву в першому стовпці, схожі факти в кожному з рядків і що в діапазоні немає пустих рядків або стовпців.

 2. Вставте власні підсумкові стовпці з формулами відразу справа або зліва від кожної групи стовпців докладних даних. Таблиці у кроці 4 нижче надає приклад цього.

  Примітка.:  Щоб структурувати дані за стовпцями, потрібно мати підсумкові стовпці, які містять формули з посиланнями на клітинки кожного зі стовпців докладних даних із цієї групи.

 3. Якщо підсумковий стовпець розташовано ліворуч від стовпців даних, на вкладці Дані в групі Структура клацніть запускач діалогових вікон.

  У групі ''Структура'' клацніть запускач діалогового вікна

  Відкриється Настройки вікно.

  The Настройки box for outlines

  У діалоговому Настройки вікна зніміть прапорець Підсумки у стовпцях справа від даних і натисніть кнопку OK.

 4. Для структурування даних виконайте одну з наведених нижче дій.

  Автоматичне структурування даних

  1. Виділіть клітинку в діапазоні.

  2. На вкладці Дані у групі Структура клацніть стрілку під кнопкою Група, а потім виберіть Створення структури.

  Структурування даних вручну

  Увага!: Якщо потрібно згрупувати рівні структури вручну, ми радимо відобразити всі дані, щоб уникнути неправильного групування стовпців.

  1. Щоб структурувати сторонню групу (рівень 1), виділіть усі підпорядкові підсумкові стовпці, а також пов'язані з нею докладні дані.

   Дані, упорядковані у стовпці, які потрібно згрупувати

   1. Стовпець A містить підписи.

   2. Виділіть усі стовпці даних і проміжні підсумки. Зверніть увагу: якщо не виділити цілі стовпці, якщо натиснути кнопку Групувати (на вкладці Дані в групі Структура) відкриється діалогове вікно Група, і вам буде запропоновано вибрати рядки абостовпці.

   3. Не вибирайте стовпець загального підсумку.

  2. На вкладці Дані у групі Структура виберіть команду Групувати.

   На вкладці ''Дані'' виберіть команду ''Групувати''

   Над групою з'явиться символ структури.

  3. Щоб структурувати внутрішню вкладену групу стовпців із докладними даними (рівень 2 або вище), виберіть стовпці з докладними даними, суміжні зі стовпцем, який містить підсумковий стовпець.

   Дані, згруповані у стовпці

   1. Ви можете створити кілька груп на кожному внутрішньому рівні. Тут два розділи вже згруповано на рівні 2.

   2. Ці стовпці вибираються та готові до групування. Зверніть увагу: якщо не виділити цілі стовпці, якщо натиснути кнопку Групувати (на вкладці Дані в групі Структура) відкриється діалогове вікно Група, і вам буде запропоновано вибрати рядки абостовпці.

   3. Не вибирайте підсумковий стовпець для даних, які групуються.

  4. На вкладці Дані у групі Структура виберіть команду Групувати.

   На вкладці ''Дані'' виберіть команду ''Групувати''

   Позначки структури відображаються поруч із групою на екрані.

 5. Продовжуйте вибирати та групувати внутрішні стовпці, доки не створите всі потрібні рівні структури.

 6. Якщо потрібно розгрупувати стовпці, виберіть їх, а потім на вкладці Дані у групі Структура натисніть кнопку Розгрупувати.

На вкладці ''Дані'' виберіть команду ''Розгрупувати''

Крім того, можна розгрупувати розділи структури, не видалячи весь рівень. Утримуючи натиснутою клавішу Shift, клацніть Позначка ''плюс'' або Позначка ''мінус'' , а потім на вкладці Дані в групі Структура натисніть кнопку Розгрупувати.

Якщо під час розгрупування структури докладні дані приховані, стовпці з цими даними можуть залишатися прихованими. Щоб відобразити дані, протягніть вказівник по буквах видимих стовпців, суміжних із прихованими стовпцями. На вкладці Основне у групі Клітинки натисніть кнопку Форматувати, наведіть вказівник на пункт Приховати або відобразити, а потім виберіть команду Відобразити стовпці

 1. Якщо символи структури один два три, плюсі мінусне відображаються, виберіть Файл > Параметри > Додатково, а потім у розділі Параметри відображення цього аркуша встановіть прапорець Відображати позначки структури в разі її застосування, а потім натисніть кнопку OK.

 2. Виконайте одну або кілька з таких дій:

  • Відображення або приховання докладних даних для групи    

   Щоб відобразити докладні дані в групі, натисніть кнопку плюс для групи або клавіші Alt+Shift+=.

  • Щоб приховати докладні дані групи, натисніть кнопку мінус для групи або клавіші Alt+Shift+-.

  • Розгортання або згортання всієї структури до певного рівня    

   У один два три структури клацніть номер потрібного рівня. На нижчих рівнях від вибраного докладні дані буде приховано.

   Наприклад, якщо структура має чотири рівні, можна приховати четвертий рівень і відобразити інші рівні, клацнувши позначку структури з номером три.

  • Відображення або приховання всіх докладних даних у структурі    

   Щоб відобразити всі докладні дані, клацніть позначку найнижчого рівня структури один два три. Наприклад, якщо рівнів три, клацніть позначку з номером три.

  • Щоб приховати всі докладні дані, клацніть позначку з номером один.

Для структурованих рядків у програмі Microsoft Excel використовуються стилі, наприклад RowLevel_1 або RowLevel_2. Для структурованих стовпців у програмі Excel використовуються такі стилі, як ColLevel_1 і ColLevel_2. У цих стилях використовується виділення жирним шрифтом, курсивом та інші формати тексту, які допомагають виділяти підсумкові рядки та стовпці серед інших даних. Змінюючи спосіб визначення кожного з цих стилів, можна застосовувати різні формати тексту та клітинок, налаштовуючи вигляд структури. Стиль можна застосувати до структури як під час її створення, так і коли структуру вже створено.

Виконайте одну або кілька з таких дій:

Автоматичне застосування стилю до нових підсумкових рядків або стовпців    

 1. На вкладці Дані в групі Структура клацніть запускач діалогових вікон.

  У групі ''Структура'' клацніть запускач діалогового вікна

  Відкриється Настройки вікно.

  The Настройки box for outlines

 2. Установіть прапорець Автоматичні стилі.

Застосування стилю до наявного рядка або стовпця зведення    

 1. Виділіть клітинки, до яких потрібно застосувати стиль.

 2. На вкладці Дані в групі Структура клацніть запускач діалогових вікон.

  У групі ''Структура'' клацніть запускач діалогового вікна

  Відкриється Настройки вікно.

  The Настройки box for outlines

 3. Установіть прапорець Автоматичні стилі, а потім натисніть кнопку Застосувати стилі.

  Настройки ''Стилі'' з вибраним пунктом ''Автоматичні стилі''

Крім того, щоб відформатувати структуровані дані, можна скористатися автоформатами.

 1. Якщо символи структури один два три, плюсі мінусне відображаються, виберіть Файл > Параметри> Додатково, а потім у розділі Параметри відображення цього аркуша встановіть прапорець Відображати позначки структури в разі її застосування.

 2. За допомогою позначок структури один два три, мінус і плюс можна приховати докладні дані, які не слід копіювати.

  Докладні відомості див. в розділі Відображення або приховання структурованих даних.

 3. Виберіть діапазон підсумкових рядків.

 4. На вкладці Основне у групі Редагування виберіть пункт Знайти й виділити, а потім виберіть пункт Перейти.

  Натисніть кнопку ''Знайти й виділити'' та виберіть пункт ''Перейти''

 5. Виберіть команду Виділення групи клітинок.

 6. Виберіть пункт лише видимі клітинки.

 7. Натисніть кнопку OK, а потім скопіюйте дані.

Примітка.: Приховання або видалення структури не призводить до видалення жодних даних.

Приховання структури

 • Виберіть Файл > Параметри > Додатково, а потім у розділі Параметри відображення цього аркуша зніміть прапорець Відображати позначки структури в разі її застосування.

Видалення структури

 1. Клацніть аркуш.

 2. На вкладці Дані в групі Структура клацніть Розгрупувати та виберіть Видалити структуру.

  Натисніть кнопку ''Розгрупувати'' та виберіть пункт ''Видалити структуру''

  Увага!: Якщо під час видалення структури докладні дані приховані, рядки з цими даними можуть залишатися приховані. Щоб відобразити дані, перетягніть номери видимих рядків або букви стовпців, суміжних із прихованими рядками та стовпцями. На вкладці Основне у групі Клітинки натисніть кнопку Формат, укажіть команду Приховати або відобразити, відтак виберіть команду Відобразити рядки або Відобразити стовпці.

Припустімо, що потрібно створити підсумковий звіт на основі даних, де буде відображено лише підсумки, і діаграму на їх основі. Загалом це можна зробити, виконавши наведені нижче дії.

 1. Створення підсумкового звіту

  1. Структуруйте свої дані.

   Для отримання додаткових відомостей див. розділ Створення структури з рядків або Створення структури зі стовпців.

  2. Приховайте докладні відомості, клацнувши символи структури один два три, плюсі мінус , щоб відображались лише підсумки, як показано в наведеному нижче прикладі структури рядка:

   Структурований список із відображенням лише підсумкових рядків

  3. Докладні відомості див. в розділі Відображення або приховання структурованих даних.

 2. Створення діаграми у зведеному звіті

  1. Виберіть підсумкові дані, для яких слід створити діаграму.

   Наприклад, щоб діаграмувати лише підсумки Пустовід і Давидові, а не загальні підсумки, виділіть клітинки з A1 по C19, як показано в наведеному вище прикладі.

  2. Клацніть Вставлення > Діаграми > Рекомендованідіаграми, а потім перейдіть на вкладку Усі діаграми та виберіть потрібний тип діаграми.

   Діалогове вікно "Вставлення діаграми"

   Наприклад, якщо вибрано параметр Звичайна стовпчастою діаграмою, діаграма виглядаме так:

   Діаграма, створена на основі даних проміжних підсумків

   Якщо відобразити або приховати докладні дані в структурованому списку даних, діаграму також буде оновлено, щоб відобразити чи приховати ці дані.

Рядки та стовпці можна групувати (або структурувати) у Інтернет-версія Excel.

Примітка.: Хоча до даних можна додавати підсумкові рядки або стовпці (використовуючи функції, наприклад SUM або SUBTOTAL), не можна застосувати стилі або встановити положення для підсумкових рядків і стовпців у Інтернет-версія Excel.

Створення структури з рядків або стовпців

Структура рядків у веб-Excel Online

Структура стовпців у веб-Excel Online

Структура рядків у веб-Excel Online

 1. Перший стовпець містить підписи.

 2. Рядки даних і підсумкові рядки згруповано в структурі.

 3. Загальний підсумок не згруповано в структурі.

Структура стовпців у веб-Excel Online

 1. Перший рядок містить підписи.

 2. Стовпці даних і підсумкові стовпці згруповано в структурі.

 3. Загальний підсумок не згруповано в структурі.

 1. Переконайтеся, що кожен стовпець (або рядок) даних, які потрібно структурувати, має підпис у першому рядку (або стовпці), містить схожі факти в кожному стовпці (або рядку) і що в діапазоні немає пустих рядків або стовпців.

 2. Виділіть дані (включно з усіми підсумками рядків або стовпців).

 3. На вкладці Дані в групі Структура натисніть кнопку Групувати >рядки групи або Стовпці групи.

 4. Якщо потрібно структурувати внутрішню (вкладену) групу, виберіть рядки або стовпці в структурованому діапазоні даних і повторіть крок 3.

 5. Продовжуйте вибирати та групувати внутрішні рядки або стовпці, доки не створите всі потрібні рівні структури.

Розгрупування рядків або стовпців

 • Щоб розгрупувати дані, виділіть рядки або стовпці, а потім на вкладці Дані в групі Структура натисніть кнопку Розгрупувати та виберіть Розгрупувати рядки або Розгрупувати стовпці.

Відображення або приховання структурованих даних

Виконайте одну або кілька з таких дій:

Відображення або приховання докладних даних для групи    

 • Щоб відобразити докладні дані в групі, клацніть плюс для групи або натисніть клавіші Alt+Shift+=.

 • Щоб приховати докладні дані групи, клацніть мінус або натисніть клавіші Alt+Shift+-.

Розгортання або згортання всієї структури до певного рівня    

 • У один два три структури клацніть номер потрібного рівня. На нижчих рівнях від вибраного докладні дані буде приховано.

 • Наприклад, якщо структура має чотири рівні, можна приховати четвертий рівень і відобразити інші рівні, клацнувши позначку структури з номером три.

Відображення або приховання всіх докладних даних у структурі    

 • Щоб відобразити всі докладні дані, клацніть позначку найнижчого рівня структури один два три. Наприклад, якщо рівнів три, клацніть позначку з номером три.

 • Щоб приховати всі докладні дані, клацніть позначку з номером один.

Потрібна додаткова допомога?

Ви завжди можете поставити запитання експерту в спільноті Tech у розділі Excel чи отримати підтримку в спільноті Answers.

Додаткові відомості

Групування або розгрупування даних у зведеній таблиці

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до оцінювачів Microsoft Office

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×