Перейти до основного
Підтримка
Вхід
Вхід за допомогою облікового запису Microsoft
Увійдіть або створіть обліковий запис.
Вітаємо,
Виберіть інший обліковий запис.
У вас є кілька облікових записів
Виберіть обліковий запис, за допомогою якого потрібно ввійти.
Загальні відомості про типи даних і властивості поля

Кожна таблиця в Access складається з полів. Властивості поля описують характеристики та поведінку даних, доданих до цього поля. Тип даних поля – це найважливіша властивість, оскільки визначає, які дані може зберігати поле. У цій статті описано типи даних та інші властивості полів, доступні в Access, а також додаткові відомості в розділі докладних посилань типу даних.

У цій статті

Огляд

Наприклад, типи даних можуть здатися складними, якщо тип даних поля – "Короткий текст", у ньому можуть зберігатися дані, які складаються з текстових або числових символів. Наприклад, у полі з типом даних "Текст" можуть міститися як текстові, так і числові дані, але в полі з типом даних "Число" – лише числові. Тому ви повинні розуміти, які властивості має кожен тип даних.

Тип даних поля визначає багато інших важливих характеристик поля, зокрема:

 • формати, які можна використовувати в полі;

 • максимальний розмір значення поля;

 • спосіб використання поля у виразах;

 • можливість індексувати поле.

Тип даних поля можна визначати попередньо або вибрати залежно від того, як створюється поле. Припустімо, що ви створили поле в табличному поданні.

 • Якщо ви використовуєте це поле в іншій таблиці, то тип даних уже визначено в шаблоні або в цій іншій таблиці.

 • Якщо ви введете дані в пустий стовпець (чи поле), Access призначить полю тип даних на основі введених значень (крім того, ви можете самостійно призначити тип і формат даних поля).

 • На вкладці Поля таблиці в групі Додати & Видалити натисніть кнопку Інші поля, Access відобразиться список типів даних, з яких можна вибрати потрібний тип даних.

На початок сторінки

Вибір типу даних

Тип даних поля можна уявити собі як набір характеристик, який застосовується до всіх значень у цьому полі. Наприклад, значення, які зберігаються в полі "Короткий текст", можуть містити лише букви, цифри та обмежений набір розділових знаків, а поле "Короткий текст" може містити не більше 255 символів.

Порада.: Інколи дані в полі мають зовсім інший тип, ніж це може здатися на перший погляд. Наприклад, навіть якщо схоже, що поле містить числові значення, насправді вони можуть виявитися текстовими (наприклад, якщо це номери кімнат). Часто порівняти або перетворити значення різних типів можна за допомогою виразів.

У таблицях нижче наведено формати, які можна використовувати з кожним типом даних, а також пояснено вплив форматування.

Основні типи

Формат

Дані, для відображення яких він використовується

Короткий текст

Короткі буквено-числові значення, наприклад прізвище або назва вулиці й номер будинку.

Число, велике число

Числові значення, наприклад відстані. Зверніть увагу, що для грошових значень використовується окремий тип даних.

Грошова одиниця

Грошові значення.

Так/Ні

Значення "Так" або "Ні", а також поля, що містять лише одне з двох значень.

Дата й час, дата й час подовжено

Дата й час: значення дати й часу для років від 100 до 9999.

Дата й час подовжено: значення дати й часу для років від 1 до 9999.

Формат RTF

Текст або поєднання тексту та чисел, які можна відформатувати за допомогою елементів керування шрифтами та кольорами.

Обчислюване поле

Результати обчислення. Обчислення мають містити посилання на інші поля в тій самій таблиці. Щоб створити обчислення, використовуйте побудовник виразів.

Вкладення

Зображення, файли електронних таблиць, документи, діаграми та інші типи підтримуваних файлів, вкладені в записи бази даних (схожі на вкладені файли в електронних листах).

Гіперпосилання

Текст або поєднання тексту та чисел, що зберігаються в текстовому форматі й використовуються як адреса гіперпосилання.

Довгий текст.

Довгий фрагмент тексту. Типовим використанням поля "Довгий текст" буде докладний опис продукту.

Підстановка

Список значень, отриманих із таблиці або запиту, або набір значень, який ви вказали, коли створювали поле. Якщо вибрати цей тип даних, запуститься майстер підстановок, за допомогою якого можна створити поле підстановки. Залежно від вибраних у майстрі параметрів, тип даних поля підстановки – "Короткий текст" або "Число".

Поля підстановки мають додатковий набір властивостей, які розташовано на вкладці Підстановка в області Властивості поля.

Примітка.: Файли у форматі MDB не підтримують типи даних "Вкладення" та "Обчислюваний".

Число

Формат

Дані, для відображення яких він використовується

Загальний

Числа без додаткового форматування.

Грошова одиниця

Загальні грошові значення.

Євро

Загальні грошові значення, збережені у форматі "Євро".

Фіксований

Числові дані.

Стандартний

Числові дані з десятковими розрядами.

Відсотковий

Відсотки.

Експоненційний

Обчислення.

Дата й час

Формат

Дані, для відображення яких він використовується

Короткий формат дати

Дата в короткому форматі. Залежить від регіональних параметрів дати й часу. Наприклад, 14.03.2001 для України.

Середній формат дати

Дати в середньому форматі. Наприклад, 03-Кві-09 для України.

Довгий формат дати

Дата в довгому форматі. Залежить від регіональних параметрів дати й часу. Наприклад, 14 березня 2001 р., середа для України.

Час у 12-годинному форматі

Час лише в 12-годинному форматі, який реагує на зміни в регіональних параметрах дати й часу.

Середній формат часу

Час у 12-годинному форматі з позначкою AM або PM.

Час у 24-годинному форматі

Час лише в 24-годинному форматі, який реагує на зміни в регіональних параметрах дати й часу.

Так/Ні

Тип даних

Дані, для відображення яких він використовується

Прапорець

Прапорець.

Так/Ні

Значення "Так" або "Ні".

Істина/Хибність

Значення "Істина" або "Хибність".

Увімк/Вимк

Значення "Увімкнуто" або "Вимкнуто".

Об'єкт OLE    об'єкти OLE, наприклад Word документи.

На початок сторінки

Властивість "Розмір поля"

Створивши поле та визначивши тип даних, можна задати додаткові властивості. Ці властивості залежать від установленого типу даних. Наприклад, можна керувати розміром поля "Короткий текст", установивши властивість Розмір поля .

У числовому та грошовому полях властивість Розмір поля особливо важлива, оскільки визначає діапазон значень поля. Наприклад, однобітне числове поле може містити лише цілі числа від 0 до 255.

Властивість Розмір поля також визначає обсяг дискового простору, необхідний для кожного значення числового поля. Залежно від розміру поля число може займати 1, 2, 4, 8, 12 або 16 байт простору.

Примітка.: Поля "Короткий текст" і "Довгий текст" мають змінні розміри значень полів. Для них за допомогою властивості Розмір поля можна вказати максимальний доступний простір.

Докладні відомості про властивості поля та про те, як вони працюють із різними типами даних, див. в розділі Довідник із типу даних . Також прочитайте статтю Установлення розміру поля.

На початок сторінки

Типи даних у зв’язках і об’єднаннях

Зв’язок таблиць – це зв’язок між двома спільними полями у двох таблицях. Зв’язок може мати відношення "один-до-одного", "один-до-багатьох", "багато-до-багатьох".

Об’єднання – це операція SQL, яка поєднує дані з двох джерел в один запис у наборі записів запиту на основі значень в указаному полі, спільному для джерел. Існує кілька способів об’єднання: внутрішнє, ліве зовнішнє та праве зовнішнє.

Коли ви створюєте зв’язки таблиці або додаєте об’єднання до запиту, поля, які ви об’єднуєте, мають мати однакові або сумісні типи даних. Наприклад, не можна створити об'єднання між числовим полем і полем "Короткий текст", навіть якщо значення в цих полях збігаються.

У зв’язку або об’єднанні поля з типом даних "Автонумерація" сумісні з числовими полями за умови, що властивість Розмір поля останніх має значення Довге ціле число.

Не можна змінити тип даних або властивість Розмір поля поля, що бере участь у зв'язку між таблицями. Ви можете тимчасово видалити зв'язок, щоб змінити властивість Розмір поля . Однак якщо змінити тип даних, ви не зможете повторно створити зв'язок, не змінюючи спочатку тип даних пов'язаного поля. Докладні відомості про таблиці див. в статті Загальні відомості про таблиці.

На початок сторінки

Довідник із типів даних

Тип даних поля, який ви застосовуєте до поля, має власний набір властивостей. Щоб отримати докладні відомості, виберіть тип даних нижче.

Вкладення

Призначення.    Цей тип даних використовується для полів, які підтримують вкладені файли або зображення в записах. Наприклад, якщо у вас є база даних контактів претендентів на посаду, до поля типу "Вкладення" можна вкласти фотографію контакту або документи, наприклад резюме. Access стискає вкладені файли певних типів, коли ви їх додаєте. Типи даних "Вкладення" підтримують лише бази даних у форматі файлу ACCDB.

Типи файлів, які стискає Access

Access стискає вкладені файли таких форматів:

 • точкові рисунки, як-от BMP-файли;

 • метафайли Windows, зокрема EMF-файли;

 • EXIF-файли;

 • піктограми;

 • TIFF-файли.

До запису можна вкладати файли різних типів. Проте деякі типи файлів, які можуть становити загрозу безпеці, блокуються. Як правило, ви можете вкласти будь-який файл, створений в одній із програм Microsoft Office. Ви також можете вкласти файли журналу (LOG), текстові файли (TEXT, TXT) і стиснуті ZIP-файли. Список підтримуваних форматів файлів зображень див. в таблиці далі в цьому розділі.

Список заблокованих типів файлів

Нижче наведено список типів вкладених файлів, які блокуються в Access.

ADE

INS

MDA

SCR

ADP

ISP

MDB

SCT

APP

ITS

MDE

SHB

ASP

JS

MDT

SHS

BAS

JSE

MDW

TMP

BAT

KSH

MDZ

URL

CER

LNK

MSC

VB

CHM

MAD

MSI

VBE

CMD

MAF

MSP

VBS

COM

MAG

MST

VSMACROS

CPL

MAM

OPS

VSS

CRT

MAQ

PCD

VST

CSH

MAR

PIF

VSW

EXE

MAS

PRF

WS

FXP

MAT

PRG

WSC

HLP

MAU

PST

WSF

HTA

MAV

REG

WSH

INF

MAW

SCF

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Обов’язкове

Усі записи мають містити принаймні одне вкладення в такому полі.

Підтримувані формати файлів зображень

Навіть за відсутності додаткового програмного забезпечення на комп’ютері Access підтримує такі формати графічних файлів:

 • точковий рисунок Windows (BMP-файли);

 • точковий рисунок RLE (RLE-файли);

 • незалежний від пристрою растр (DIB-файли);

 • GIF-файли;

 • формат JPEG (JPE-, JPEG- і JPG-файли);

 • формат EXIF (EXIF-файли);

 • PNG-файли;

 • формат TIFF (TIF- і TIFF-файли);

 • піктограми (ICO- та ICON-файли);

 • метафайли Windows (WMF-файли);

 • розширені метафайли (EMF-файли).

Угоди про іменування файлів

Імена вкладених файлів можуть містити будь-який символ Юнікоду, підтримуваний файловою системою NTFS, яка використовується в операційній системі Microsoft Windows NT. Крім того, імена файлів мають відповідати таким правилам:

 • Імена повинні складатися не більше, ніж із 255 символів (включно з розширеннями імен файлів).

 • Імена не можуть містити такі символи: знаки запитання (?), лапки ("), скісні риски та зворотні скісні риски (/ \), ліві та праві кутові дужки (< >), зірочки (*), вертикальні риски (|), двокрапки (:) або позначки абзацу ().

Початок секціонування

Автонумерація

Призначення.    Поле типу "Автонумерація" дає змогу вказати унікальне значення, щоб зробити кожен запис особливим. Найчастіше воно використовується як первинний ключ, особливо якщо немає потрібного звичайного ключа (створеного на основі поля даних).

Значення поля типу "Автонумерація" займає 4 або 16 байт залежно від значення властивості Розмір поля.

Припустімо, що у вас є таблиця, у якій зберігаються відомості про контакти. Як первинний ключ для цієї таблиці можна використовувати імена контактів, але як обробити два контакти з однаковим іменем? Імена є непридатними природними ключами, оскільки вони часто не унікальні. Якщо використовується поле "Лічильник", кожен запис гарантовано матиме унікальний ідентифікатор.

Примітка.: Не використовуйте поле типу "Автонумерація", щоб зберігати кількість записів у таблиці. Його значення не використовуються повторно, тож якщо видалити записи, у нумерації виникнуть проміжки. Крім того, точну кількість записів можна легко отримати за допомогою рядка підсумків даних у табличному поданні.

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Розмір поля

Визначає обсяг простору, виділений для кожного значення. Для поля типу "Автонумерація" підтримується лише два типи значень:

 • Довге ціле число – застосовується, якщо поле не використовується як ідентифікатор реплікації. Це стандартне значення. Його слід змінювати, лише якщо потрібно створити поле ідентифікатора реплікації.

  Примітка.: Реплікація не підтримується в базах даних нового формату, наприклад ACCDB.

  Завдяки цьому значенню поля типу "Автонумерація" сумісні з іншими полями типу "Довге ціле число", коли вони використовуються у зв’язках або об’єднаннях. Кожне значення поля займає 4 байти.

 • Ідентифікатор реплікації – застосовується, якщо поле використовується як ідентифікатор реплікації в репліці бази даних. Використовуйте це значення, лише коли працюєте в режимі структури реплікованої бази даних або коли її запроваджуєте.

  Кожне значення поля займає 16 байт.

Нові значення

Визначає, як змінюватиметься значення поля типу "Автонумерація" щоразу, коли додається нове значення: послідовно збільшуватиметься чи замінятиметься на випадкове число. Виберіть один із таких варіантів:

 • Поступово.   Значення починаються з 1 й збільшуються на 1 для кожного нового запису.

 • Випадково.   Значення починаються з довільного числа та змінюються випадковим чином для кожного нового запису. Значення мають розмір поля "Довге ціле число" й можуть задаватися в діапазоні від –2 147 483 648 до 2 147 483 647.

Формат

Якщо ви використовуєте поле типу "Автонумерація" як первинний ключ або ідентифікатор реплікації, цю властивість задавати не слід. В іншому разі виберіть числовий формат відповідно до своїх вимог.

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Індексовано

Визначає, чи містить поле індекс. Доступні три значення:

 • Так (Без повторень).   У полі створюється унікальний індекс.

 • Так (Повторення дозволені).   У полі створюється неунікальний індекс.

 • Ні.   З поля вилучаються всі індекси.

Примітка.: Не змінюйте цю властивість у полях, які використовуються як первинний ключ. Якщо унікальний індекс відсутній, ви можете вводити повторювані значення, але через це можуть порушуватися зв’язки, до складу яких входить ключ.

Задавши відповідним чином властивість Індексовано, можна створити індекс за одним полем, проте це можливо не для всіх типів індексів. Наприклад, за допомогою цієї властивості не можна створювати індекси за кількома полями.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

Угорі розділу

Обчислюваний

Призначення.    У полі цього типу можна зберігати результати обчислень.

Обчислення мають містити посилання на інші поля в тій самій таблиці. Щоб створити обчислення, використовуйте побудовник виразів. Зверніть увагу, що обчислювані типи даних доступні лише в базах даних формату файлу ACCDB.

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Вираз

Результат такого обчислення зберігається в обчислюваному стовпці. Якщо цей стовпець збережено, у цьому виразі можна використовувати лише збережені стовпці.

Тип результату

Тип даних, який матиме результат обчислення.

Формат

Ця властивість визначає, як виглядатиме поле у зв’язаних із ним даних у табличному поданні, формах або звітах на екрані або в друкованому вигляді. Ви можете використовувати будь-який припустимий числовий формат. У більшості випадків значення властивості Формат слід задавати відповідно до типу результату.

Кількість знаків після коми

Ця властивість визначає, скільки знаків після коми відображатиметься для чисел.

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

Угорі розділу

Грошова одиниця

Призначення.    У цьому полі зберігаються грошові дані.

Дані в полі типу "Грошова одиниця" не округлюються під час обчислення. Вони вказуються з точністю до 15 знаків перед і 4 знаків після десяткової коми. Кожне значення в полі типу "Грошова одиниця" займає 8 байт.

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Формат

Ця властивість визначає, як виглядатиме поле у зв’язаних із ним даних у табличному поданні, формах або звітах на екрані або в друкованому вигляді. Ви можете використовувати будь-який припустимий числовий формат. У більшості випадків для властивості Формат слід установлювати значення Грошова одиниця.

Кількість знаків після коми

Ця властивість визначає, скільки знаків після коми відображатиметься для чисел.

Маска вводу

Використовується для відображення символів-підказок, які допомагають вводити дані. Наприклад, якщо задати відповідну маску вводу, на початку поля відображатиметься знак гривні (₴).

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Значення за промовчанням

Дає змогу автоматично призначати цьому полю вказане значення, коли додається новий запис.

Правило перевірки

Дає можливість задати вираз, який має виконуватися щоразу, коли ви додаєте або змінюєте значення в полі. Використовується разом із властивістю "Текст перевірки".

Текст перевірки

Дає змогу вказати повідомлення, яке відображатиметься, якщо введене значення суперечить виразу властивості "Правило перевірки".

Обов’язкове

Якщо задано цю властивість, це поле має обов’язково містити дані.

Індексовано

Визначає, чи містить поле індекс. Доступні три значення:

 • Так (Без повторень).   У полі створюється унікальний індекс.

 • Так (Повторення дозволені).   У полі створюється неунікальний індекс.

 • Ні.   З поля вилучаються всі індекси.

Примітка.: Не змінюйте цю властивість у полях, які використовуються як первинний ключ.

Задавши відповідним чином властивість Індексовано, можна створити індекс за одним полем, проте це можливо не для всіх типів індексів. Наприклад, за допомогою цієї властивості не можна створювати індекси за кількома полями.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

Угорі розділу

Дата й час, а також подовження дати й часу

Мета    Використовується для зберігання даних на основі дати й часу.

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Значення за промовчанням

Дає змогу автоматично призначати цьому полю вказане значення, коли додається новий запис.

Формат

Ця властивість визначає, як виглядатиме поле у зв’язаних із ним даних у табличному поданні, формах або звітах на екрані або в друкованому вигляді. Ви можете використовувати стандартний формат або створити спеціальний.

Список стандартних форматів

 • Повний формат дати.   За замовчуванням, якщо вказано лише дату, час не відображається, а якщо вказано лише час, не відображається дата. Цей параметр поєднує короткий формат дати й довгий формат часу.

  Приклади:    

  • 03.04.07

  • 17:34:00

  • 03.04.07 17:34:00

 • Довгий формат дати.   Збігається з довгим форматом дати в регіональних параметрах Windows. Приклад: субота, 3 квітня 2007 р.

 • Середній формат дати.   Дата відображається у форматі "дд-ммм-рррр". Приклад: 03-Кві-2007.

 • Короткий формат дати. Збігається з коротким форматом дати в регіональних параметрах Windows. Приклад: 03.04.07.

  Попередження!: Для параметра Коротка дата припускається, що дати від 01.01.00 до 31.12.29 є датами двадцять першого століття (тобто припускається, що 2000–2029 роки). Дати від 1/1/30 до 31.12.99 вважаються датами ХХ століття (тобто роки вважаються 1930-1999 роками).

 • Довгий формат часу   Збігається зі значенням параметра на вкладці Час у регіональних параметрах Windows. Приклад: 17:34:23.

 • Середній формат часу.   Час у годинах і хвилинах із роздільником компонентів часу та AM або PM у кінці. Приклад: 5:34 PM.

 • Короткий формат часу.   Час у годинах і хвилинах із роздільником компонентів часу у 24-часовому форматі. Приклад: 17:34.

Списки компонентів, які можна використовувати в спеціальних форматах

Щоб створити спеціальний формат, введіть будь-яке поєднання наведених нижче компонентів. Наприклад, щоб відобразити тиждень року та день тижня, введіть ww/w.

Увага!: Настроювані формати, несумісні з настройками дати й часу, указаними в регіональних параметрах ОС Windows, ігноруються. Додаткові відомості про регіональні параметри ОС Windows можна знайти в довідці системи Windows.

Компоненти-роздільники

Примітка.: Роздільники визначаються в регіональних параметрах Windows.

:   Роздільник часу. Наприклад, hh:mm

/   Роздільник компонентів дати. Наприклад, mmm/yyyy

Будь-який короткий рядок символів, узятий у лапки ("") – спеціальний роздільник. Лапки не відображаються. Наприклад, якщо ввести ",", відображатиметься кома.

Компоненти формату дати

d   День місяця, одна або дві цифри за потреби (від 1 до 31).

dd   День місяця, дві цифри (від 01 до 31).

ddd   Перші дві букви дня тижня (від "Пн" до "Нд").

dddd   Повна назва дня тижня (від "понеділок" до "неділя").

w   День тижня (від 1 до 7).

ww   Тиждень року (від 1 до 53).

m   Місяць року, одна або дві цифри за потреби (від 1 до 12).

mm   Місяць року, дві цифри (від 01 до 12).

mmm   Перші три букви місяця (від "Січ" до "Гру").

mmmm   Повна назва місяця (від "січень" до "грудень").

q   Квартал року (від 1 до 4).

y   День року (від 1 до 366).

yy   Останні дві цифри року (від 01 до 99).

yyyy Відображає всі цифри року для 0001–9999 залежно від підтримуваного діапазону даних дати й часу.

Компоненти формату часу

г   Години, одна або дві цифри за потреби (від 0 до 23).

гг   Години, дві цифри (від 00 до 23).

х   Хвилини, одна або дві цифри за потреби (від 0 до 59).

хх   Хвилини, дві цифри (від 00 до 59).

s   Секунди, одна або дві цифри за потреби (від 0 до 59).

сс   Секунди, дві цифри (від 00 до 59).

Компоненти формату годинника

AM/PM   12-годинний формат часу з великими буквами AM або PM (відповідно). Наприклад, 21:34.

am/pm   12-годинний формат часу з буквами "am" або "pm" у нижньому регістрі. Наприклад, 21:34.

A/P   12-годинний формат часу з буквою верхнього регістра "A" або "P" (відповідно). Наприклад, 9:34P.

a/p   12-годинний формат часу з нижньою буквою "a" або "p". Наприклад, 9:34p.

AMPM   12-годинний формат часу з відповідним вказівником "до півдня"/"до півночі", як визначено в регіональних параметрах Windows.

Стандартні формати

c   Те саме, що й стандартний повний формат дати.

ddddd   Те саме, що й стандартний короткий формат дати.

dddddd   Те саме, що й стандартний довгий формат дати.

ttttt   Те саме, що й стандартний довгий формат часу.

Десятковий Places (лише дата й час)

Введіть точність дробу, щоб указати кількість цифр праворуч від десяткової коми (1–7).

Настроюваний формат недоступний.

Режим IME

Ця властивість керує перетворенням символів у версіях Windows для східно-азійських мов.

Режим речення редактора IME

Ця властивість керує перетворенням речень у версіях Windows для східно-азійських мов.

Індексовано

Визначає, чи містить поле індекс. Доступні три значення:

 • Так (Без повторень).   У полі створюється унікальний індекс.

 • Так (Повторення дозволені).   У полі створюється неунікальний індекс.

 • Ні.   З поля вилучаються всі індекси.

Примітка.: Не змінюйте цю властивість у полях, які використовуються як первинний ключ.

Задавши відповідним чином властивість Індексовано, можна створити індекс за одним полем, проте це можливо не для всіх типів індексів. Наприклад, за допомогою цієї властивості не можна створювати індекси за кількома полями.

Маска вводу

Використовується для відображення символів-підказок, які допомагають вводити дані. Наприклад, якщо задати відповідну маску вводу, на початку поля відображатиметься знак гривні (₴).

Обов’язкове

Якщо задано цю властивість, це поле має обов’язково містити дані.

Відображати засіб вибору дати

Дає змогу вказати, чи відображатиметься елемент керування Вибір дати.

Примітка.: Якщо в полі типу "Дата й час" використовується маска вводу, елемент керування Вибір дати недоступний незалежно від значення цієї властивості.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

Правило перевірки

Дає можливість задати вираз, який має виконуватися щоразу, коли ви додаєте або змінюєте значення в полі. Використовується разом із властивістю "Текст перевірки".

Текст перевірки

Дає змогу вказати повідомлення, яке відображатиметься, якщо введене значення суперечить виразу властивості "Правило перевірки".

Угорі розділу

Довгий текст.

Призначення.    У полі цього типу можна зберігати блок форматованого тексту, розмір якого перевищує 255 символів.

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Дозволити нульову довжину

Дає змогу вводити (за допомогою параметра "Так" рядок нульової довжини ("") у текстовому полі "Гіперпосилання", "Короткий текст" або "Довгий текст".

Лише додавання

Дає можливість указати, чи потрібно відстежувати зміни значення поля. На вибір доступно два варіанти:

 • Так   Відстежує зміни. Щоб переглянути журнал значень поля, клацніть поле правою кнопкою миші та виберіть пункт Показати журнал стовпців.

 • Ні   Не відстежує зміни.

  Попередження!: Якщо задати для цієї властивості значення Ні, усі наявні записи в журналі змін значення поля видаляються.

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Порада.: Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Значення за промовчанням

Дає змогу автоматично призначати цьому полю вказане значення, коли додається новий запис.

Формат

Ця властивість визначає, як виглядатиме поле у зв’язаних із ним даних у табличному поданні, формах або звітах на екрані або в друкованому вигляді. Настроюваний формат для поля "Довгий текст" можна визначити.

Режим IME

Ця властивість керує перетворенням символів у версіях Windows для східно-азійських мов.

Режим речення редактора IME

Ця властивість керує перетворенням речень у версіях Windows для східно-азійських мов.

Індексовано

Визначає, чи містить поле індекс. Доступні три значення:

 • Так (Без повторень).   У полі створюється унікальний індекс.

 • Так (Повторення дозволені).   У полі створюється неунікальний індекс.

 • Ні.   З поля вилучаються всі індекси.

Примітка.: Не змінюйте цю властивість у полях, які використовуються як первинний ключ.

Задавши відповідним чином властивість Індексовано, можна створити індекс за одним полем, проте це можливо не для всіх типів індексів. Наприклад, за допомогою цієї властивості не можна створювати індекси за кількома полями.

Обов’язкове

Якщо задано цю властивість, це поле має обов’язково містити дані.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

Стискання Юнікод

Використовується, щоб стискати текст, який зберігається в цьому полі (якщо збережено менше 4096 символів).

Правило перевірки

Дає можливість задати вираз, який має виконуватися щоразу, коли ви додаєте або змінюєте значення в полі. Використовується разом із властивістю "Текст перевірки".

Текст перевірки

Дає змогу вказати повідомлення, яке відображатиметься, якщо введене значення суперечить виразу властивості "Правило перевірки".

Угорі розділу

Число

Призначення.    У полі цього типу можна зберігати числові значення (окрім грошових). Якщо значення в ньому використовуватимуться в обчисленнях, задайте для нього тип даних "Число".

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Кількість знаків після коми

Ця властивість визначає, скільки знаків після коми відображатиметься для чисел.

Значення за промовчанням

Дає змогу автоматично призначати цьому полю вказане значення, коли додається новий запис.

Розмір поля

Виберіть один із таких пунктів:

 • Байт. Використовується для цілих значень від 0 до 255. Потрібний дисковий простір – 1 байт.

 • Ціле число – використовується для цілих значень від –32 768 до 32 767. Потрібний дисковий простір – 2 байти.

 • Довге ціле число – використовується для цілих значень від –2 147 483 648 до 2 147 483 647. Потрібний дисковий простір – 4 байти.

  Порада.: Використовуйте тип даних Довге ціле число, коли створюєте зовнішній ключ, щоб зв’язати поле з полем первинного ключа типу "Автонумерація" іншої таблиці.

 • Одинарне значення.   Задайте це значення, щоб зберігати числові значення з рухомою комою від –3,4 x 1038 до 3,4 x 1038, які мають не більше семи значущих розрядів. Потрібний дисковий простір – 4 байти.

 • Подвійне значення.   Виберіть це значення, щоб зберігати числові значення з рухомою комою від –1,797 x 10308 до 1,797 x 10308, які мають не більше п’ятнадцяти значущих розрядів. Потрібний дисковий простір – 8 байт.

 • Ідентифікатор реплікації.   Задайте це значення, щоб зберігати глобальний унікальний ідентифікатор, необхідний для реплікації. Потрібний дисковий простір – 16 байт. Зверніть увагу, що файли у форматі ACCDB не підтримують реплікацію.

 • Десятковий.   Задайте це значення, щоб зберігати числові значення від –9,999... x 1027 до 9,999... x 1027. Потрібний дисковий простір – 12 байт.

Порада.: Щоб база даних працювала продуктивніше, вказуйте мінімальний достатній розмір поля.

Формат

Ця властивість визначає, як виглядатиме поле у зв’язаних із ним даних у табличному поданні, формах або звітах на екрані або в друкованому вигляді. Ви можете використовувати будь-який припустимий числовий формат.

Індексовано

Визначає, чи містить поле індекс. Доступні три значення:

 • Так (Без повторень).   У полі створюється унікальний індекс.

 • Так (Повторення дозволені).   У полі створюється неунікальний індекс.

 • Ні.   З поля вилучаються всі індекси.

Примітка.: Не змінюйте цю властивість у полях, які використовуються як первинний ключ.

Задавши відповідним чином властивість Індексовано, можна створити індекс за одним полем, проте це можливо не для всіх типів індексів. Наприклад, за допомогою цієї властивості не можна створювати індекси за кількома полями.

Маска вводу

Використовується для відображення символів-підказок, які допомагають вводити дані. Наприклад, якщо задати відповідну маску вводу, на початку поля відображатиметься знак гривні (₴).

Обов’язкове

Якщо задано цю властивість, це поле має обов’язково містити дані.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

Правило перевірки

Дає можливість задати вираз, який має виконуватися щоразу, коли ви додаєте або змінюєте значення в полі. Використовується разом із властивістю "Текст перевірки".

Текст перевірки

Дає змогу вказати повідомлення, яке відображатиметься, якщо введене значення суперечить виразу властивості "Правило перевірки".

Угорі розділу

Велике число

Призначення.    У полі цього типу можна зберігати великі числові значення (окрім грошових). Якщо значення в ньому використовуватимуться в обчисленнях, задайте для нього тип даних "Велике число".

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Кількість знаків після коми

Ця властивість визначає, скільки знаків після коми відображатиметься для чисел.

Значення за промовчанням

Дає змогу автоматично призначати цьому полю вказане значення, коли додається новий запис.

Формат

Ця властивість визначає, як виглядатиме поле у зв’язаних із ним даних у табличному поданні, формах або звітах на екрані або в друкованому вигляді. Ви можете використовувати будь-який припустимий числовий формат.

Індексовано

Визначає, чи містить поле індекс. Доступні три значення:

 • Так (Без повторень).   У полі створюється унікальний індекс.

 • Так (Повторення дозволені).   У полі створюється неунікальний індекс.

 • Ні.   З поля вилучаються всі індекси.

Примітка.: Не змінюйте цю властивість у полях, які використовуються як первинний ключ.

Задавши відповідним чином властивість Індексовано, можна створити індекс за одним полем, проте це можливо не для всіх типів індексів. Наприклад, за допомогою цієї властивості не можна створювати індекси за кількома полями.

Маска вводу

Використовується для відображення символів-підказок, які допомагають вводити дані. Наприклад, якщо задати відповідну маску вводу, на початку поля відображатиметься знак гривні (₴).

Обов’язкове

Якщо задано цю властивість, це поле має обов’язково містити дані.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

Правило перевірки

Дає можливість задати вираз, який має виконуватися щоразу, коли ви додаєте або змінюєте значення в полі. Використовується разом із властивістю "Текст перевірки".

Текст перевірки

Дає змогу вказати повідомлення, яке відображатиметься, якщо введене значення суперечить виразу властивості "Правило перевірки".

Угорі розділу

об’єкт OLE;

Призначення.    Поле цього типу дає можливість вкладати до запису об’єкти OLE, наприклад електронні таблиці Microsoft Office Excel. Щоб мати доступ до функцій OLE, потрібно використовувати тип даних "Об’єкт OLE".

Утім, здебільшого слід використовувати поле типу "Вкладення", а не "Об’єкт OLE". Поля "Об’єкт OLE" підтримують менше типів файлів, ніж поля "Вкладення". Крім того, за допомогою полів "Об’єкт OLE" не можна вкласти кілька файлів до одного запису.

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Обов’язкове

Якщо задано цю властивість, це поле має обов’язково містити дані.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

Угорі розділу

Короткий текст

Призначення.    У полі цього типу можна зберігати текст, розмір якого не перевищує 255 символів.

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Дозволити нульову довжину

Дає змогу вводити значення "Так" у рядку нульової довжини ("") у полі "Гіперпосилання", "Короткий текст" або "Довгий текст".

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Значення за промовчанням

Дає змогу автоматично призначати цьому полю вказане значення, коли додається новий запис.

Розмір поля

Введіть значення від 1 до 255. Поле "Короткий текст" може містити від 1 до 255 символів. Для великих текстових полів використовуйте тип даних "Довгий текст".

Порада.: Щоб база даних працювала продуктивніше, вказуйте мінімальний достатній розмір поля.

Наприклад, якщо ви зберігаєте поштові індекси прогнозованої довжини, укажіть її як значення властивості Розмір поля.

Формат

Ця властивість визначає, як виглядатиме поле у зв’язаних із ним даних у табличному поданні, формах або звітах на екрані або в друкованому вигляді. Ви можете визначити настроюваний формат для поля "Короткий текст".

Режим IME

Ця властивість керує перетворенням символів у версіях Windows для східно-азійських мов.

Режим речення редактора IME

Ця властивість керує перетворенням речень у версіях Windows для східно-азійських мов.

Індексовано

Визначає, чи містить поле індекс. Доступні три значення:

 • Так (Без повторень).   У полі створюється унікальний індекс.

 • Так (Повторення дозволені).   У полі створюється неунікальний індекс.

 • Ні.   З поля вилучаються всі індекси.

Примітка.: Не змінюйте цю властивість у полях, які використовуються як первинний ключ.

Задавши відповідним чином властивість Індексовано, можна створити індекс за одним полем, проте це можливо не для всіх типів індексів. Наприклад, за допомогою цієї властивості не можна створювати індекси за кількома полями.

Обов’язкове

Якщо задано цю властивість, це поле має обов’язково містити дані.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

Стискання Юнікод

Використовується, щоб стискати текст, який зберігається в цьому полі (якщо збережено менше 4096 символів).

Правило перевірки

Дає можливість задати вираз, який має виконуватися щоразу, коли ви додаєте або змінюєте значення в полі. Використовується разом із властивістю "Текст перевірки".

Текст перевірки

Дає змогу вказати повідомлення, яке відображатиметься, якщо введене значення суперечить виразу властивості "Правило перевірки".

Угорі розділу

Так/Ні

Призначення.    У полі цього типу можна зберігати логічне значення.

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Значення за промовчанням

Дає змогу автоматично призначати цьому полю вказане значення, коли додається новий запис.

Формат

Ця властивість визначає, як виглядатиме поле у зв’язаних із ним даних у табличному поданні, формах або звітах на екрані або в друкованому вигляді. Виберіть один із таких варіантів:

 • True/False   Відображає значення "Істина" або "Хибність".

 • Так/Ні   Відображає значення як "Так" або "Ні".

 • Увімк/Вимк   Відображає значення "Увімкнуто" або "Вимкнуто".

Індексовано

Визначає, чи містить поле індекс. Доступні три значення:

 • Так (Без повторень).   У полі створюється унікальний індекс.

 • Так (Повторення дозволені).   У полі створюється неунікальний індекс.

 • Ні.   З поля вилучаються всі індекси.

Примітка.: Не змінюйте цю властивість у полях, які використовуються як первинний ключ.

Задавши відповідним чином властивість Індексовано, можна створити індекс за одним полем, проте це можливо не для всіх типів індексів. Наприклад, за допомогою цієї властивості не можна створювати індекси за кількома полями.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

Правило перевірки

Дає можливість задати вираз, який має виконуватися щоразу, коли ви додаєте або змінюєте значення в полі. Використовується разом із властивістю "Текст перевірки".

Текст перевірки

Дає змогу вказати повідомлення, яке відображатиметься, якщо введене значення суперечить виразу властивості "Правило перевірки".

На початок сторінки

Потрібна додаткова довідка?

Потрібні додаткові параметри?

Ознайомтеся з перевагами передплати, перегляньте навчальні курси, дізнайтесь, як захистити свій пристрій тощо.

Спільноти допомагають ставити запитання й відповідати на них, надавати відгуки та дізнаватися думки висококваліфікованих експертів.

Чи ця інформація була корисною?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?
Натиснувши кнопку "Надіслати", ви надасте свій відгук для покращення продуктів і служб Microsoft. Ваш ІТ-адміністратор зможе збирати ці дані. Декларація про конфіденційність.

Дякуємо за відгук!

×