Перейти до основного
Підтримка
Вхід
Вхід за допомогою облікового запису Microsoft
Увійдіть або створіть обліковий запис.
Вітаємо,
Виберіть інший обліковий запис.
У вас є кілька облікових записів
Виберіть обліковий запис, за допомогою якого потрібно ввійти.

У цій статті пояснюється, як змінити тип даних, застосований до поля таблиці в базі даних Access.

У цій статті

Загальні відомості про типи даних

Створюючи та створюючи базу даних, ви плануєте одну або кілька таблиць, плануєте поля (стовпці) для кожної таблиці та встановлюєте тип даних для кожного поля. Наприклад, якщо потрібно зберегти дати й час, потрібно встановити для поля тип даних "Дата й час". Якщо потрібно зберегти імена та адреси, потрібно встановити для одного або кількох полів тип даних "Короткий текст" тощо.

Access містить багато різних типів даних, і кожен тип має певну мету. Повний список усіх підтримуваних типів даних у різних версіях Access див. в статті Типи даних для настільних баз даних Access і Загальні відомості про типи даних і властивості поля.

Докладні відомості про створення та використання полів підстановки див. в статті Створення або видалення багатозначного поля.

Крім того, типи даних забезпечують перевірку даних на базовому рівні й гарантують введення в полях таблиці даних належних типів. Наприклад, ви не зможете ввести текст у полях, які розраховані лише на числа.

Змінення типів даних

Перш ніж виконати ці кроки, пам'ятайте, що змінення типу даних може обітнути (вирізати) деякі або всі дані в полі, а в деяких випадках може повністю видалити дані. Відомості про те, як програма Access змінює дані під час змінення типу даних, див. в розділі Обмеження на змінення типів даних далі в цій статті.

Примітка.: Типи даних полів таблиці в Access можна задати у вікні табличного подання даних або в режимі конструктора. У цьому розділі описано, як задати тип даних в обох поданнях. У режимі конструктора ви можете вибрати додатковий параметр – Майстер підстановок. Цей параметр не належить до типу даних. Він дає змогу створювати поля підстановки, які зв’язують поля зовнішнього ключа з іншими таблицями. За замовчуванням Access задає полям підстановки тип даних "Число".

Змінення типів даних у вікні табличного подання даних

 1. В області переходів знайдіть і двічі клацніть таблицю, яку потрібно змінити.

  Таблиця відкриється у вікні табличного подання даних.

 2. Виберіть поле (стовпець), яке потрібно змінити.

 3. На вкладці Поля таблиці в групі Властивості клацніть стрілку розкривного списку поруч із пунктом Тип даних, а потім виберіть тип даних. 

 4. Збережіть внесені зміни.

Змінення типів даних у режимі конструктора

 1. Якщо ви відкрили таблицю у вікні табличного подання даних, клацніть правою кнопкою миші вкладку документа таблиці й виберіть Конструктор.

  -або-

  Якщо ви не відкрили таблицю, в області переходів клацніть правою кнопкою миші таблицю, яку потрібно змінити, а потім у контекстному меню виберіть Конструктор.

 2. Знайдіть поле, яке потрібно змінити, і виберіть новий тип даних у списку в стовпці Тип даних.

 3. Збережіть внесені зміни.

На початок сторінки

Обмеження щодо змінення типів даних

Як правило, ви можете змінити тип даних усіх полів, окрім таких:

 • поля "Число" з увімкнутою властивістю Ідентифікатор реплікації;

 • поля "Об’єкт OLE";

 • поля "Вкладення".

Крім того, більшість типів даних можна змінити, якщо поле містить дані. Однак залежно від вихідного типу даних і типу, які ви хочете застосувати, Access може видалити певні дані або взагалі заборонити перетворення.

У таблиці нижче наведено можливі перетворення типів даних, які можна виконувати в Access, а також усі обмеження на перетворення.

Тип даних після перетворення

Вихідний тип даних

Зміни або обмеження

Короткий текст

Довгий текст

Програма Access залишає перші 255 символів, решту видаляє.

Число

Без обмежень.

Дата й час

Немає обмежень для дати й часу.

Заборонено для подовження дати й часу.

Грошова одиниця

Без обмежень.

Лічильник

Без обмежень.

Так/Ні

Значення –1 ("Так" у полі "Так/Ні") перетворюється на значення "Так". Значення 0 ("Ні" в полі "Так/Ні") перетворюється на значення "Ні".

Гіперпосилання

Програма Access скорочує посилання, які містять більше 255 символів.

Довгий текст.

Короткий текст

Без обмежень.

Число

Без обмежень.

Дата й час

Немає обмежень для дати й часу.

Заборонено для подовження дати й часу.

Грошова одиниця

Без обмежень.

Лічильник

Без обмежень.

Так/Ні

Значення –1 ("Так" у полі "Так/Ні") перетворюється на значення "Так". Значення 0 ("Ні" в полі "Так/Ні") перетворюється на значення "Ні".

Гіперпосилання

Без обмежень.

Число

Короткий текст

Короткий текст має складатися з чисел і припустимих грошових і десяткових роздільників. Кількість символів у полі "Короткий текст" має відповідати розміру, установленому для числового поля.

Докладні відомості про розміри числових полів див. в статті Створення або видалення поля "Число" або "Грошова одиниця".

Довгий текст.

Поле "Довгий текст" має містити лише текст, припустимі грошові одиниці та десяткові роздільники. Кількість символів у полі "Довгий текст" має відповідати розміру, установленому для числового поля.

Докладні відомості про розміри числових полів див. в статті Створення або видалення поля "Число" або "Грошова одиниця".

Число з іншим розміром поля або з іншою точністю

Значення мають точно відповідати розміру, який може зберігати нове поле. Якщо змінити точність, Access може округлити деякі значення.

Дата й час

Дата й час:

Дати, які можна перетворювати, залежать від розміру числового поля. Слід пам’ятати, що Access зберігає всі дати як порядкові номери, а значення дат – як цілі числа з подвійною точністю та рухомою комою.

Access використовує 30 грудня 1899 року як нульову дату. Дати за межами діапазону від 18 квітня 1899 року до 11 вересня 1900 року перевищують розмір поля "Байт". Дати за межами діапазону від 13 квітня 1810 року до 16 вересня 1989 року перевищують розмір поля "Ціле число".

Щоб пристосувати всі можливі дати, задайте властивості Розмір поля поля "Число" значення Довге ціле число або більше.

Докладні відомості про порядковий номер дати та використання та збереження значень дат у програмі Access див. в статті Форматування поля дати й часу.

Дата й час подовжено:

Заборонено.

Грошова одиниця

Значення не мають перевищувати (або бути менші) обмеження розміру цього поля. Наприклад, поле "Грошова одиниця" можна перетворити на поле "Ціле число", лише якщо ці значення входять у діапазон від 255 до 32 767 (включно).

Лічильник

Значення мають відповідати обмеженням розміру, установленим для поля.

Так/Ні

Значення "Так" перетворюються на -1. Значення "Ні" перетворюються на 0.

Гіперпосилання

Не застосовується.

Дата й час

Короткий текст

Вихідний текст – дата або комбінація дати й числа, яку можна розпізнати. Наприклад, 18-січ-2006.

Довгий текст.

Вихідний текст – дата або комбінація дати й числа, яку можна розпізнати. Наприклад, 18-січ-2006.

Число

Значення має належати до діапазону від -657 434 до 2 958 465,99998843.

Дата й час подовжено

Без обмежень.

Грошова одиниця

Значення має належати до діапазону від -657 434$ до 2 958 465,9999$.

Лічильник

Значення має бути більше за -657 434 та менше за 2 958 466.

Так/Ні

Значення –1 ("Так") перетворюється на 29 грудня 1899 р. Значення 0 ("Ні") перетворюється на північ (00:00).

Гіперпосилання

Не застосовується.

Дата й час подовжено

Короткий текст

Заборонено.

Довгий текст.

Заборонено.

число

Заборонено.

Дата й час

Дробові секунди втрачаються, а якщо рік виходить за межі діапазону, підтримуваного датою й часом, значення видаляється. Докладні відомості див. в статті Використання типу даних "Розширений формат дати й часу".

Грошова одиниця

Заборонено.

автонумерація;

Заборонено.

Так/Ні

Заборонено.

Гіперпосилання

Не застосовується.

Грошова одиниця

Короткий текст

Текст має складатися з чисел і припустимих роздільників.

Довгий текст.

Текст має складатися з чисел і припустимих роздільників.

Число

Без обмежень.

Дата й час

Дата й час: без обмежень, але Access може округлити значення.

Дата й час подовжено: заборонено.

Автонумерація

Без обмежень.

Так/Ні

Значення -1 (Так) перетворюється на $1. Значення 0 (Ні) перетворюється на 0$.

Гіперпосилання

Не застосовується.

Лічильник

Короткий текст

Заборонено, якщо поле "Лічильник" використовується як первинний ключ.

Довгий текст.

Заборонено, якщо поле "Автонумерація" використовується як первинний ключ.

Число

Заборонено, якщо поле "Лічильник" використовується як первинний ключ.

Дата й час

Дата й час: заборонено, якщо поле "Лічильник" слугує первинним ключем.

Дата й час подовжено: заборонено.

Грошова одиниця

Заборонено, якщо поле "Лічильник" використовується як первинний ключ.

Так/Ні

Заборонено, якщо поле "Лічильник" використовується як первинний ключ.

Гіперпосилання

Не застосовується.

Так/Ні

Короткий текст

Вихідний текст має містити лише слова "Так", "Ні", "Істина", "Хибність", "Увімкнуто" або "Вимкнуто".

Довгий текст.

Вихідний текст має містити лише слова "Так", "Ні", "Істина", "Хибність", "Увімкнуто" або "Вимкнуто".

Число

Нульові значення або Null-значення перетворюються на значення "Ні", усі інші значення перетворюються на значення "Так".

Дата й час

Дата й час: null або 12:00:00 AM перетворюється на ні, усі інші значення перетворюються на "Так".

Дата й час подовжено: заборонено.

Грошова одиниця

Нульові значення та Null-значення перетворюються на значення "Ні", усі інші – на значення "Так".

Автонумерація

Access перетворює всі значення на "Так".

Гіперпосилання

Не застосовується.

Гіперпосилання

Короткий текст

Якщо вихідний текст містить припустиму веб-адресу, наприклад adatum.com, www.adatum.com або http://www.adatum.com, текст перетворюється на гіперпосилання. Access намагається перетворити інші значення (це означає, що відображається підкреслений текст, а курсор миші змінюється після наведення на посилання), але ці посилання не працюють. Текст може містити будь-який припустимий веб-протокол: http://, gopher://, telnet://, ftp://, wais:// тощо.

Довгий текст.

Переглянути попередній запис. Застосовуються ті самі обмеження.

Число

Заборонено, якщо поле "Число" – це частина зв’язку. Якщо вихідне значення має форму припустимої ІР-адреси (чотири числових триплети, розділені крапками: nnn.nnn.nnn.nnn), а числа збігаються з веб-адресою, у результаті перетворення ви отримаєте припустиме посилання. В іншому випадку Access додає http:// на початку кожного значення, а отримані посилання не працюють.

Дата й час

На початку кожної адреси додається текст http://, але результатні посилання майже ніколи не працюють.

Грошова одиниця

На початку кожної адреси додається текст http://, але отримані посилання, як і у випадку з датами, майже ніколи не працюють.

Лічильник

Заборонено, якщо поле "Лічильник" – це частина зв’язку. На початку кожного значення додається http://, але отримані посилання майже ніколи не працюють.

Так/Ні

Усі значення "Так" перетворюються на -1, а всі значення "Ні" – на 0, і на початку кожного значення додається http://. Отримані посилання не працюють.

На початок сторінки

Потрібна додаткова довідка?

Потрібні додаткові параметри?

Ознайомтеся з перевагами передплати, перегляньте навчальні курси, дізнайтесь, як захистити свій пристрій тощо.

Спільноти допомагають ставити запитання й відповідати на них, надавати відгуки та дізнаватися думки висококваліфікованих експертів.

Чи ця інформація була корисною?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?
Натиснувши кнопку "Надіслати", ви надасте свій відгук для покращення продуктів і служб Microsoft. Ваш ІТ-адміністратор зможе збирати ці дані. Декларація про конфіденційність.

Дякуємо за відгук!

×