1 березня 2019 р. – KB4482887 (збірка ОС 17763.348)

Дата випуску:

Версія:

01.03.2019

Збірка ОС 17763.348

Покращення та виправлення

Це оновлення містить покращення. У цьому оновленні не впроваджено жодних нових функцій операційної системи. Далі наведено основні зміни.

 • Активовано "Retpoline" для Windows на певних пристроях, що може підвищити продуктивність заходів послаблення ризиків для Spectre, варіант 2 (CVE-2017-5715). Додаткові відомості див. в розділі нашого блоґу "Мінімізація ризиків для Spectre, варіант 2 за допомогою Retpoline у Windows".

 • Вирішено проблему, через яку центр підтримки може раптом з’явитися на неправильному боці екрана перш, ніж з’явитися на правильному.

 • Вирішено проблему, через яку деякий рукописний вміст у PDF-файлі в Microsoft Edge може не зберігатися. Це відбувається, якщо ви швидко стерли рукописний ввід після запуску сеансу рукописного вводу, а потім ще додали рукописний ввід.

 • Вирішено проблему, через яку тип носія відображається як "Невідомий" у диспетчері серверів для дисків пам’яті класу зберігання (SCM).

 • Вирішено проблему з доступом до Hyper-V Server 2019 за допомогою віддаленого робочого стола.

 • Вирішено проблему з режимом розподіленого кешу BranchCache. BranchCache може використовувати більше дискового простору, ніж призначено для кешу повторної публікації. Щоб повністю вирішити цю проблему, на пристроях із перевищеним призначеним дисковим простором потрібно очистити BranchCache за допомогою команди netsh branchcache flush.

 • Вирішено проблему з продуктивністю під час установлення підключення до віддаленого робочого стола з веб-клієнта віддаленого робочого стола для Windows Server 2019.

 • Вирішено проблему надійності, через яку екран може залишитися чорним після виходу з режиму сну, якщо ви закрили кришку ноутбука під час від’єднання ноутбука від док-станції.

 • Вирішено проблему, через яку не вдавалося перезаписати файл у спільній папці через помилку "Немає доступу". Ця проблема виникає, якщо інстальовано фільтр-драйвер.

 • Активовано підтримку периферійної ролі для деяких радіомодулів Bluetooth.

 • Вирішено проблему, яка може викликати помилки друку PDF-файлів під час сеансу віддаленого робочого стола. Ця проблема виникає під час спроби зберегти файл і переспрямувати диски із системи клієнта.

 • Вирішено проблему надійності, через яку основний екран ноутбука мигає під час виходу з режиму сну. Ця помилка виникає, якщо ноутбук підключено до док-станції, яка має непрямий дисплей.

 • Вирішено проблему, через яку відображався чорний екран і сеанс віддаленого робочого стола припиняв реагувати під час використання певних підключень VPN.

 • Оновлено інформацію про часовий пояс для Чілі.

 • Вирішено проблему, через яку не вдавалося правильно зареєструвати USB-камери для Windows Hello після налаштування першого запуску системи (OOBE).

 • Вирішено проблему, яка перешкоджала інсталюванню покращеного драйвера сумісності вказування та друку Microsoft в клієнтах з Windows 7.

 • Вирішено проблему, через яку Termservice припиняв роботу, якщо віддалений робочий стіл було налаштовано на використання апаратного кодувальника для Advanced Video Coding (AVC).

 • Вирішено проблему, через яку блокується обліковий запис користувача під час переміщення програм на спільну платформу за допомогою App-V.

 • Підвищено надійність UE-VAppmonitor.

 • Вирішено проблему, яка перешкоджала запуску програм App-V і створювала помилку 0xc0000225 в журналі. Установіть таке значення розділу реєстру DWORD, щоб налаштувати максимальний час очікування доступності тома для драйвера: "HKLM\Software\Microsoft\AppV\MAV\Configuration\MaxAttachWaitTimeInMilliseconds".

 • Вирішено проблему з оцінкою стану сумісності екосистеми Windows для забезпечення сумісності програм і пристроїв в усіх оновленнях для Windows.

 • Вирішено проблему, яка може перешкоджати правильному відображенню вікна "Довідка" (F1) у деяких програмах.

 • Вирішено проблему, через яку виникало мерехтіння робочого стола і панелі завдань на сервері терміналів Windows Server 2019 після використання налаштування дисків профілю користувача.

 • Вирішено проблему, яка не дозволяє оновити файл реєстру користувачів у разі публікації додаткового пакету в групі підключення після публікації цієї групи підключення.

 • Підвищено продуктивність, пов’язану з функціями порівняння рядків без урахування регістра, як-от _stricmp() в універсальному середовищі виконання C.

 • Вирішено проблему сумісності з аналізом і відтворенням певного вмісту MP4.

 • Усунено проблему, яка виникає при настроюванні проксі-сервера Internet Explorer і налаштуванні першого запуску системи (OOBE). Припинення реагування початкового входу після Sysprep.

 • Вирішено проблему, через яку зображення екрана блокування робочого стола, встановлене груповою політикою, не оновиться, якщо це зображення старіше попереднього або має таке ж ім’я.

 • Вирішено проблему, через яку зображення фонового рисунка робочого стола, встановлене груповою політикою, не оновиться, якщо воно має таке ж ім’я, що й попереднє зображення.

 • Вирішено проблему, через яку клавіатура сенсорного екрана TabTip.exe припиняла працювати в певних умовах. Ця проблема виникає, коли ви використовуєте клавіатуру в сценарії кіоску після заміни оболонки за замовчуванням.

 • Вирішено проблему, через яку новий банер підключення Miracast залишався відкритим після закриття з’єднання.

 • Вирішено проблему, через яку віртуальні диски могли перейти в автономний режим під час оновлення кластера прямого доступу до просторів зберігання (S2D), що складається з 2 вузлів, з Windows Server 2016 до Windows Server 2019.

 • Вирішено проблему, через яку перший символ назви японської ери не розпізнається як скорочення, що може призводити до помилок аналізу дати.

 • Вирішено проблему, яка може перешкоджати Internet Explorer завантажувати зображення зі зворотною скісною рискою (\) у відносному вихідному шляху.

 • Вирішено проблему, яка може призводити до випадкового припинення роботи програм, що використовують базу даних Microsoft Jet із форматом файлів Microsoft Access 95.

 • Вирішено проблему у Windows Server 2019, яка виникала перевищення часу очікування вводу та виводу під час запиту даних SMART з використанням Get-StorageReliabilityCounter().

 • Вирішено проблему у Windows Server 2019, через яку стається помилка кнопки Перезавантажити зараз на сторінці настройок служби Windows Update із кодом помилки "0x80070005".

Якщо ви інсталювали попередні оновлення, на пристрій завантажаться й інсталюються лише нові виправлення, що містяться в цьому пакеті.

Відомі проблеми в цьому оновленні

Помилка

Тимчасове вирішення

Після інсталяції цього оновлення в Internet Explorer 11 та інших програмах, які використовують WININET.DLL, можуть виникати проблеми з автентифікацією. Це відбувається, якщо кілька людей використовують один обліковий запис користувача для декількох одночасних сеансів входу на одному Windows Server, включно з входом за допомогою протоколу віддаленого робочого стола (RDP) і сервера терміналів. До помилок, про які повідомляли користувачі, відносяться, із-поміж інших, наступні.

 • Значення, що відображаються для розміру кеша та розташування, рівні нулю або порожні.

 • Сполучення клавіш не працюють належним чином.

 • Веб-сторінки можуть періодично неправильно завантажуватися або відтворюватися.

 • Проблеми із запитами облікових даних.

 • Проблеми із завантаженням файлів.

Цю проблему вирішено в оновленні KB4493509.

Після інсталяції цього оновлення користувачі можуть отримати повідомлення "Помилка 1309" під час інсталяції або видалення певних типів MSI- та MSP-файлів.

Цю проблему вирішено в оновленні KB4489899.

Після інсталяції оновлення KB4482887 користувачі можуть помітити зниження продуктивності графіки та миші під час гри в певні ігри (наприклад, Destiny 2) на настільному комп’ютері.

Цю проблему вирішено в оновленні KB4489899.

Після інсталяції цього оновлення на комп’ютерах, обладнаних кількома звуковими пристроями, програми, які надають додаткові параметри для внутрішніх або зовнішніх пристроїв виводу звуку, можуть неочікувано припинити роботу. Ця проблема виникає в користувачів, які вибрали не "Аудіопристрій за замовчуванням", а інший пристрій виводу звуку. Приклади програм, які можуть припинити роботу:

 • Програвач Windows Media;

 • Диспетчер аудіо Realtek HD

 • Панель керування Sound Blaster

Цю проблему вирішено в оновленні KB4490481.

Після інсталяції цього оновлення MSXML6 стає причиною того, що програми припиняють реагувати, якщо виняток було викликано під час таких операцій вузла, як appendChild (), insertBefore() і moveNode().

Редактор групової політики може припинити реагувати під час редагування об’єкта групової політики (GPO), який містить параметри групової політики (GPP) для параметрів Internet Explorer 10.

Цю проблему вирішено в оновленні KB4493509.

Будь-яка серверна програма для роботи зі складеними документами (OLE), що поміщає вбудовані об’єкти в метафайл Windows (WMF) за допомогою API PatBlt, може відображати вбудовані об’єкти неправильно.

Наприклад, у разі вставлення об’єкта з аркуша Microsoft Excel у документ Microsoft Word можливе відображення іншого фонового кольору клітинок.

Цю проблему вирішено в оновленні KB4493509.

Певні операції, наприклад перейменувати, які ви виконуєте над файлами або папками, розміщеними на спільному томі кластера (CSV), можуть закінчитися помилкою "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Ця проблема виникає під час виконання операції на вузлі власника CSV з процесу, який не має прав адміністратора.

Виконайте одну з нижченаведених дій.

 • Виконайте операцію з процесу, що має права адміністратора.

 • Виконайте операцію з вузла, що не має власника CSV.

Корпорація Майкрософт працює над вирішенням цієї проблеми та надасть оновлення в наступному випуску.

 

Отримання оновлення

Перед інсталяцією цього оновлення

Корпорація Майкрософт наполегливо рекомендує інсталювати останнє оновлення стека обслуговування (SSU) для своєї операційної системи перед інсталяцією останнього сукупного пакета оновлення (LCU). Оновлення стека обслуговування (SSU) підвищують надійність процесу оновлення для зменшення потенційних проблем під час інсталяції останнього сукупного пакета оновлення (LCU) і застосування виправлень системи безпеки корпорації Майкрософт. Додаткові відомості див. в розділі Оновлення стека обслуговування.

Якщо ви використовуєте Windows Update, останнє оновлення SSU (KB4470788) буде запропоновано вам автоматично. Щоб отримати автономний пакет для останнього оновлення SSU, перейдіть до Каталогу Microsoft Update.

Інсталюйте це оновлення

Щоб завантажити й інсталювати це оновлення, виберіть Настройки > Оновлення та захист > Windows Update > Шукати оновлення.

Щоб отримати автономний пакет для цього оновлення, перейдіть на веб-сайт Каталог Microsoft Update.

Відомості про файл

Щоб отримати список файлів, які містяться в цьому оновленні, завантажте відомості про файл для сукупного пакета оновлень 4482887.

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×