Cách dùng chung gói đăng ký Microsoft 365 Family

Nếu đã mua Microsoft 365 Family, bạn có thể chia sẻ những lợi ích trong gói đăng ký với tối đa 5 người khác trong gia đình của mình mà không mất thêm phí.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn, trang Chia sẻ. Hãy nhớ sử dụng cùng một tài khoản Microsoft mà bạn đã sử dụng để thiết lập gói đăng ký Microsoft 365 Family của mình.

  2. Trên tab Chia sẻ, chọn Bắt đầu chia sẻ.

  3. Trên cửa sổ bật lên Chia sẻ Office, chọn một trong các tùy chọn bên dưới.

Mời qua email

Nhập email của họ, rồi chọn Mời. Email mà bạn sử dụng để mời cũng phải là email mà họ sử dụng cho gói đăng ký Microsoft 365 dùng chung. Sau đó, họ có thể bấm vào liên kết Chấp nhận trong email để Bắt đầu cài đặt Microsoft 365 Family.

Mời qua liên kết

Chọn nút Sao chép để gửi liên kết qua email, tin nhắn văn bản hoặc thông báo khác đến người mà bạn muốn chia sẻ. Khi bấm vào liên kết và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình, họ sẽ được thêm vào gói đăng ký của bạn.

Xem thêm thông tin về cách quản lý gói đăng ký của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×