Bạn có thể hủy bỏ một hoặc nhiều mặt hàng trong đơn hàng hoặc đơn đặt hàng trước của Microsoft Store trước khi bị tính phí hoặc trước khi mặt hàng được gửi đi. 

  1. Đi đến lịch sử đơn hàng của bạn và tìm thứ tự hoặc đặt hàng trước. 

  2. Chọn Hủy bỏ mặt hàng bên cạnh mặt hàng bạn muốn hủy bỏ. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, bạn đã bị tính phí cho mục này, nhưng bạn có thể yêu cầu trao đổi hoặc hoàn tiền.

  3. Chọn hộp kiểm bên cạnh mặt hàng đó, rồi chọn nút Hủy bỏ mặt hàng.

  4. Kiểm tra hộp thư đến để tìm email xác nhận rằng đơn hàng đã bị hủy bỏ. Nếu bạn không thấy email xác nhận trong hộp thư đến sau vài phút, hãy kiểm tra thư mục spam hoặc thư rác. 

Bạn có thể nhận thêm thông tin về việc hủy bỏ một đơn hàng hoặc đặt hàng trước từ Microsoft Storehoặc tìm hiểu cách thức:

Để biết thêm câu hỏi, bạn có thể chọn liên hệ với chúng tôi ở đầu trang này hoặc trên trang trợ giúp hỗ trợ của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×