Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thiết lập các bộ lọc web từ bàn điều khiển đó sẽ hoạt động trên Xbox One, Windows 10 và trên điện thoại Android. Trên bảng điều khiển Xbox One:

  1. Đăng nhập trên bảng điều khiển bằng tài khoản người lớn.

  2. Nhấn nút Xbox để mở hướng dẫn, sau đó đi đến hệ thống hồ sơ & (biểu tượng tài khoản của bạn) > thiết đặt > tài khoản > thiết đặt gia đình.

  3. Chọn tài khoản trẻ em mà bạn muốn thêm bộ lọc web, rồi chọn Lọc web.

  4. Chọn danh sách các độ tuổi thả xuống để xem tất cả các tùy chọn sẵn có.

  5. Chọn mức độ lọc web bạn muốn. (Lưu ý: các website cụ thể chỉ có thể được thêm vào danh sách luôn được phép trên Family.Microsoft.com.)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×