Trước tháng 6 năm 2013, bạn có thể liên kết các tài khoản Microsoft hiện có với nhau. Để tăng tính bảo mật cho bạn, chúng tôi đã ngừng tính năng đó để không còn có thể liên kết tài khoản Microsoft (ngay cả với địa chỉ email riêng) hoặc tài khoản không phải của Microsoft (chẳng hạn như tài khoản Gmail) với tài khoản Microsoft hiện có.

Nếu bạn muốn thay đổi cách đăng nhập hoặc cách hiển thị tên cho mọi người, bạn có thể thêm biệt danh vào tài khoản Microsoft hiện có. Biệt danh này hoạt động giống như biệt danh cho tài khoản và sử dụng cùng một hộp thư đến, danh sách liên lạc và cài đặt tài khoản. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thêm biệt danh, bao gồm lý do và cách đặt biệt danh chính của bạn, hãy xem mục quản lý biệt danh trên bài viết tài khoản Microsoft của bạn .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×