Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn nhận được thông báo “Số điện thoại này đã được sử dụng” khi thêm số điện thoại vào tài khoản, điều đó có nghĩa là số điện thoại này đã được liên kết với tài khoản Microsoft khác.  

Bạn có thể chuyển số điện thoại nếu bạn sở hữu cả hai tài khoản. 

  1. Đăng nhập vào tài khoản có số điện thoại mà bạn muốn di chuyển.

  2. Chọn Xóa bên cạnh số điện thoại cần chuyển.

    Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa số điện thoại nếu bạn có tên người dùng khác trên tài khoản. Chúng tôi khuyên bạn nên có ít nhất hai hình thức liên hệ bổ sung trên tài khoản của bạn.

  3. Đăng xuất.

  4. Đăng nhập vào tài khoản mà bạn muốn thêm số điện thoại vào đó.

  5. Chọn Thêm số điện thoại để thêm số vào tài khoản.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Quản lý tài khoản Microsoft của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×