Cách sử dụng tính năng chống đặt lại trên Windows Phone

Áp dụng cho: Microsoft AccountWindows 10 Mobile

Bạn không bao giờ muốn điều đó diễn ra nhưng Windows Phone của bạn có thể bị thất lạc hoặc thậm chí là mất cắp. Nếu điều đó xảy ra, bạn có thể đổ chuông, khóa hoặc thậm chí là xóa điện thoại của bạn để giúp bạn tìm thấy điện thoại hoặc bảo vệ dữ liệu trong điện thoại. Tuy nhiên, bạn cũng có thể muốn đảm bảo ai đó không thể dễ dàng đặt lại và sử dụng lại điện thoại của mình mà không có sự cho phép của bạn. Đó là lý do tại sao dịch vụ Chống Đặt xuất hiện.

Chống Đặt lại là dịch vụ miễn phí trên account.microsoft.com cung cấp lớp bảo vệ bổ sung để nếu điện thoại của bạn rơi vào tay của người khác, người đó sẽ không thể dễ dàng đặt lại hay sử dụng lại điện thoại. (Dịch vụ Chống Đặt lại chỉ khả dụng đối với một số điện thoại mới đang chạy bản dựng 8.10.15127.138 trở lên).

Bật dịch vụ Chống Đặt lại

Khi bạn thiết lập điện thoại, hãy đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn và chấp nhận các cài đặt khuyến nghị. Đó là tất cả những gì bạn cần làm để bật dịch vụ Chống Đặt lại. Nếu bạn không bật dịch vụ này trong quá trình thiết lập, bạn luôn có thể truy cập Cài đặt 

Biểu tượng ứng dụng Cài đặt
> Cập nhập & bảo mật > Tìm điện thoại của tôi sau và thực hiện ở đó.

Sau khi bạn bật dịch vụ Chống Đặt lại, bạn sẽ nhận được xác nhận "Chào mừng bạn đến với dịch vụ Chống Đặt lại" được gửi tới địa chỉ email được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn.

Để tắt dịch vụ Chống Đặt lại trước khi bạn bán hoặc cho đi điện thoại của mình

Trước khi bạn đưa điện thoại cho người khác, hãy xóa tất cả thông tin cá nhân của bạn và tắt dịch vụ Chống Đặt lại—người nhận sẽ không thể sử dụng điện thoại, trừ khi dịch vụ Chống Đặt lại bị tắt.

 1. Nếu bạn muốn chuyển mọi thứ sang điện thoại mà bạn sẽ dùng tiếp theo, hãy sao lưu nội dung của bạn.

 2. Chọn Cài đặt 

  Biểu tượng ứng dụng Cài đặt
  > Hệ thống > Giới thiệu > Đặt lại điện thoại của bạn.

 3. Nếu bạn đã sẵn sàng để xóa tất cả nội dung cá nhân của mình trên điện thoại, hãy chọn , sau đó chọn một lần nữa để xác nhận.

 4. Nhập mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn và một lúc sau dịch vụ Chống Đặt lại sẽ bị tắt.

Để tắt dịch vụ Chống Đặt lại khi bạn không còn sở hữu điện thoại

Nếu ai đó đã nhận được điện thoại của bạn và bạn không tắt chức năng chống đặt lại, người nhận sẽ không thể thiết lập điện thoại. Dưới đây là cách mà bạn có thể thực hiện:

 1. Truy cập account.microsoft.com/devices.

 2. Bên cạnh điện thoại bạn không còn sở hữu, chọn Xóa điện thoại.

 3. Chọn hộp kiểm Tôi đã sẵn sàng để xóa điện thoại của mình, ghi lại khóa khôi phục, sau đó chọn Xóa. Khóa khôi phục sẽ hiển thị trên trang và cũng sẽ được gửi qua email cho bạn.

 4. Khi bạn chắc chắn rằng bạn đã lưu khóa khôi phục của mình, chọn hộp kiểm Tôi đã giữ bản sao của khóa khôi phục, sau đó chọn Ok.

 5. Chuyển tiếp email có chứa khóa khôi phục tới người nhận điện thoại của bạn.

Điện thoại của bạn sẽ không còn được liệt kê trên account.microsoft.com/devices và người nhận có thể xóa dịch vụ Chống Đặt lại trong khi thiết lập điện thoại bằng tùy chọn Tắt bằng khóa khôi phục.

Mua hoặc nhận được điện thoại từ người khác?

Dưới đây là một vài điểm quan trọng cần xem xét khi mua/nhận điện thoại từ người sở hữu trước đó:

 • Bạn có thể kiểm tra trạng thái Chống Đặt lại của điện thoại tại account.microsoft.com/resetprotection. Trên trang Trạng thái Chống đặt lại, nhập IMEI hoặc MEID. Hãy tìm IMEI hoặc MEID bằng cách gọi *#06# trên điện thoại.

 • Nếu điện thoại được thiết lập nhưng bị khóa, hãy liên hệ với chủ sở hữu trước đó. Người đó chắc hẳn sẽ có mật khẩu mà bạn cần để mở khóa điện thoại để bạn có thể thiết lập điện thoại.

 • Tất nhiên là bạn luôn biết bạn nhận được điện thoại từ ai.