Cách tải Windows 10 Mobile

Có hai cách khác nhau để tải Windows 10 Mobile:

  • Mua một trong số những thiết bị mới chạy Windows 10 Mobile hiện đang có bán.
  • Nếu đã có bản nâng cấp cho thiết bị Windows Phone 8.1 hiện có của bạn, bạn có thể cài đặt bản nâng cấp khi có. Chúng tôi đang làm việc với nhà sản xuất điện thoại và nhà cung cấp dịch vụ di động để cung cấp Windows 10 Mobile cho các thiết bị Windows Phone 8.1 được hỗ trợ dưới dạng bản cập nhật.

    Để kiểm tra xem đã có bản nâng cấp cho điện thoại của bạn chưa và cài đặt bản nâng cấp, hãy chuyển đến Store, cài đặt và chạy ứng dụng Trình tư vấn Nâng cấp để biết đã có bản cập nhật chưa, sau đó chọn Cho phép nâng cấp Windows 10.

 
Làm cách nào để Windows Phone 8.1 có thể cài đặt bản nâng cấp?
Làm cách nào để cài đặt bản nâng cấp trên thiết bị Windows Phone 8.1 của tôi?
Làm cách nào để luôn cập nhật thiết bị Windows 10 Mobile của tôi?
Tại sao điện thoại của tôi không nâng cấp lên Windows 10 Mobile?
Tôi có thể quay lại phiên bản Windows Phone trước được không?


Thuộc tính

ID Bài viết: 10599 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi