Tìm khóa sản phẩm Windows của bạn

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Khóa sản phẩm Windows là một mã gồm 25 ký tự được dùng để kích hoạt Windows. Khóa sản phẩm sẽ có định dạng như sau:

KHÓA SẢN PHẨM: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Xác định vị trí khóa sản phẩm cho Windows 10


Tùy theo cách nhận bản sao Windows 10 mà bạn sẽ cần khóa sản phẩm gồm 25 ký tự hoặc giấy phép kỹ thuật số để kích hoạt Windows 10. Giấy phép kỹ thuật số (được gọi là quyền kỹ thuật số trong Windows 10, Phiên bản 1511) là một phương pháp kích hoạt trong Windows 10 không yêu cầu bạn phải nhập khóa sản phẩm. Nếu không có một trong hai phương tiện này, bạn sẽ không thể kích hoạt thiết bị của mình.

Nơi tìm khóa sản phẩm sẽ phụ thuộc vào cách bạn có được bản sao Windows.

Chọn mục bất kỳ sau đây để xem thêm thông tin:

Nếu khóa sản phẩm của bạn bị trầy xước, bị mờ hoặc không sử dụng được, hãy liên hệ với nhà bán lẻ đã bán sản phẩm cho bạn. Nếu không thể nhận trợ giúp từ nhà bán lẻ hoặc đã thử mà khóa sản phẩm không hoạt động, hãy gọi cho Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Để biết thêm thông tin về các giấy phép kỹ thuật số và khóa sản phẩm trong Windows 10, hãy xem phần “Các phương pháp Kích hoạt” trong Kích hoạt Windows 10.

Xác định vị trí khóa sản phẩm cho Windows 7 hoặc Windows 8.1


Hệ thống thường yêu cầu nhập khóa sản phẩm khi gỡ cài đặt hoặc cài đặt lại Windows 7 hoặc Windows 8.1. Thông thường, nếu bạn mua bản sao thực Windows, khóa sản phẩm sẽ có trên nhãn hoặc thẻ bên trong hộp Windows đi kèm. Nếu Windows được cài đặt sẵn trên PC của bạn, khóa sản phẩm sẽ xuất hiện trên nhãn dính trên thiết bị của bạn. Nếu bạn đã làm mất hoặc không thể tìm thấy khóa sản phẩm, hãy liên hệ với nhà sản xuất.