Tìm khóa sản phẩm Windows của bạn

Khóa sản phẩm là một mã gồm 25 ký tự được dùng để kích hoạt Windows. Khóa sản phẩm sẽ có định dạng như sau:

KHÓA SẢN PHẨM: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Vị trí của khóa sản phẩm tùy thuộc vào cách bạn mua bản sao Windows:

Từ một nhà bán lẻ được ủy quyền. Khóa sản phẩm phải ở trên nhãn hoặc thẻ bên trong hộp Windows.

PC mới chạy Windows. Khóa sản phẩm sẽ được cài đặt sẵn trên PC, được bao gồm trong gói sản phẩm đi kèm PC hoặc có trong Chứng chỉ Xác thực (COA) đi kèm với PC.

Bản sao kỹ thuật số từ trang web của Microsoft. Khóa sản phẩm sẽ có trong email xác nhận mà bạn nhận được sau khi mua sản phẩm. Hoặc ứng dụng này có thể được phân phối dưới dạng giấy phép kỹ thuật số nếu bạn mua Windows 10 trong trường hợp đó bạn sẽ không nhận được khóa sản phẩm.

Nâng cấp miễn phí lên Windows 10. Nếu bạn đã nâng cấp lên Windows 10 miễn phí từ Windows 7 hoặc Windows 8.1, bạn sẽ có giấy phép kỹ thuật số thay vì khóa sản phẩm. Để biết thêm thông tin về giấy phép kỹ thuật số trong Windows 10, hãy xem Kích hoạt trong Windows 10.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10749 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi