Sử dụng Bàn phím Trên Màn hình (OSK) để nhập

Windows 10

Có một số loại bàn phím khác nhau cho PC. Thông dụng nhất là loại bàn phím thực rời mà bạn kết nối với PC. Tuy nhiên, Windows có công cụ Dễ Truy cập được tích hợp sẵn gọi là Bàn phím trên Màn hình (OSK) có thể được sử dụng thay cho bàn phím thực để di chuyển xunh quanh màn hình của PC hay nhập văn bản. Bạn không cần bàn phím cảm ứng để sử dụng OSK. Bàn phím này sẽ hiển thị bàn phím trực quan với tất cả các phím tiêu chuẩn để bạn có thể chọn các phím bằng chuột hoặc thiết bị trỏ khác, hay bạn có thể sử dụng phím đơn thực hoặc tổ hợp phím để duyệt qua các phím trên màn hình.

Để mở Bàn phím Trên Màn hình

Đi tới menu Bắt đầu rồi chọn Cài đặt > Dễ Truy cập > Bàn phím, sau đó di chuyển thanh trượt trong phần Bàn phím trên Màn hình. Bàn phím xuất hiện trên màn hình có thể được dùng để di chuyển quanh PC của bạn và nhập văn bản. Bàn phím sẽ ở trên màn hình cho đến khi bạn đóng lại.

Để thay đổi cách nhập thông tin vào Bàn phím Trên Màn hình

Khi OSK đang mở, hãy chọn phím Tùy chọn rồi chọn tùy chọn bạn muốn:
  • Sử dụng bấm âm thanh. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn lắng nghe âm thanh khi bạn nhấn một phím.
  • Hiện các phím để di chuyển xung quanh màn hình dễ dàng hơn. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn phím sáng lên khi gõ.
  • Bật bàn phím số. Sử dụng tùy chọn này để mở rộng OSK để hiển thị bàn phím số.
  • Bấm vào phím. Sử dụng chế độ này nếu bạn thích bấm hoặc chạm các phím trên màn hình để nhập văn bản.
  • Di lên các phím. Sử dụng chế độ này nếu bạn sử dụng chuột hoặc cần điều khiển để trỏ đến một phím. Các ký tự bạn trỏ đến được nhập vào tự động khi bạn trỏ đến chúng trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Quét qua phím. Sử dụng chế độ này nếu bạn muốn OSK liên tục quét bàn phím. Chế độ quét tô sáng vùng nơi bạn có thể gõ ký tự bàn phím bằng cách nhấn lối tắt bàn phím, sử dụng thiết bị chuyển phương thức nhập hoặc sử dụng thiết bị mô phỏng bấm chuột.
  • Sử dụng Văn bản Dự đoán. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn OSK đề xuất từ cho bạn khi bạn gõ nên bạn không cần phải gõ một từ hoàn chỉnh.


Windows 8.1

Có vài loại bàn phím khác nhau. Thông dụng nhất là bàn phím vật lý rời mà bạn kết nối với PC.

Windows còn có Bàn phím Trên Màn hình (OSK), một công cụ Trợ năng. Sử dụng OSK thay cho bàn phím vật lý để điều hướng trên PC của bạn và nhập văn bản. Bạn không cần bàn phím cảm ứng để sử dụng OSK. OSK hiển thị bàn phím ảo với tất cả các phím tiêu chuẩn. Chọn các phím bằng chuột hoặc thiết bị trỏ khác hoặc sử dụng phím đơn vật lý hoặc nhóm phím để duyệt qua các phím trên màn hình.

Để mở Bàn phím Trên Màn hình

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh bên phải của màn hình, sau đó nhấn Tìm kiếm.
  (Nếu bạn dùng chuột, hãy trỏ chuột vào góc phía dưới bên phải của màn hình, di trỏ chuột lên rồi bấm Tìm kiếm).
 2. Nhập Bàn phím Trên Màn hình vào hộp tìm kiếm và sau đó chạm hoặc bấm Bàn phím Trên Màn hình.

  Một bàn phím xuất hiện trên màn hình có thể được dùng để điều hướng trên PC của bạn và nhập văn bản. Bàn phím sẽ ở trên màn hình cho đến khi bạn đóng lại.

Để thay đổi cách nhập thông tin vào Bàn phím Trên Màn hình

Khi OSK đang mở, chạm hoặc bấm phím Tùy chọn OSK rồi chọn tùy chọn bạn muốn:
  • Sử dụng bấm âm thanh. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn lắng nghe âm thanh khi bạn nhấn một phím.
  • Hiện các phím để di chuyển xung quanh màn hình dễ dàng hơn. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn phím sáng lên khi gõ.
  • Bật bàn phím số. Sử dụng tùy chọn này để mở rộng OSK để hiển thị bàn phím số.
  • Bấm vào phím. Sử dụng chế độ này nếu bạn thích bấm hoặc chạm các phím trên màn hình để nhập văn bản.
  • Di lên các phím. Sử dụng chế độ này nếu bạn sử dụng chuột hoặc cần điều khiển để trỏ đến một phím. Các ký tự bạn trỏ đến được nhập vào tự động khi bạn trỏ đến chúng trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Quét qua phím. Sử dụng chế độ này nếu bạn muốn OSK liên tục quét bàn phím. Chế độ quét tô sáng vùng nơi bạn có thể gõ ký tự bàn phím bằng cách nhấn lối tắt bàn phím, sử dụng thiết bị chuyển phương thức nhập hoặc sử dụng thiết bị mô phỏng bấm chuột.
  • Sử dụng Văn bản Dự đoán. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn OSK đề xuất từ cho bạn khi bạn gõ nên bạn không cần phải gõ một từ hoàn chỉnh.


Windows 7

Thay vì dựa vào bàn phím thực để gõ và nhập dữ liệu, bạn có thể sử dụng Bàn phím Trên Màn hình. Bàn phím Trên Màn hình hiển thị một bàn phím ảo với tất cả các phím chuẩn. Bạn có thể chọn phím bằng cách sử dụng chuột hoặc thiết bị trỏ khác. Bạn cũng có thể sử dụng phím đơn hoặc tổ hợp phím để duyệt qua các phím trên màn hình.

Để nhập mà không cần sử dụng bàn phím

Mở Bàn phím trên Màn hình bằng cách bấm vào nút Bắt đầu  

Hình ảnh nút Bắt đầu
, bấm Tất cả các Chương trình, bấm Phục kiện, bấm Trợ năng rồi bấm Bàn phím trên Màn hình.

Để thay đổi cách nhập thông tin vào Bàn phím Trên Màn hình
Để đặt Bàn phím trên Màn hình để sử dụng các bấm chuột có âm thanh
Để sử dụng bàn phím số trên Bàn phím trên Màn hình
Để bật dự đoán văn bản trong Bàn phím trên Màn hình


Thuộc tính

ID Bài viết: 10762 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi