Sử dụng Kính lúp để làm cho nội dung trên màn hình dễ nhìn hơn

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Kính lúp giúp phóng to một phần hoặc tất cả màn hình để bạn có thể xem chữ và hình ảnh rõ hơn.

Bật và tắt Kính lúp

Nhấn phím logo Windows‌  + Dấu cộng (+) trên bàn phím để bật Kính lúp. Nhấn phím logo Windows  + Esc để tắt Kính lúp.

Để bật và tắt Kính lúp bằng cảm ứng hoặc bằng chuột, hãy chọn nút Bắt đầu  rồi chọn Cài đặt  > Trợ năng  > Kính lúp và bật nút bật tắt trong Bật Kính lúp.

Bạn cũng có thể tắt Kính lúp bằng cách chọn nút Đóng  trên thanh công cụ Kính lúp.

Phóng to/thu nhỏ và sử dụng các chế độ xem của Kính lúp

Khi Kính lúp đang bật, hãy phóng to và thu nhỏ bằng cách nhấn phím logo Windows  + Dấu cộng (+) hoặc phím logo Windows  + Dấu trừ (-). Bạn cũng có thể dùng chuột để phóng to và thu nhỏ bằng cách nhấn Ctrl + Alt và xoay con lăn chuột.

Bạn có thể sử dụng Kính lúp ở ba chế độ xem khác nhau: toàn màn hình, thấu kính hoặc gắn cạnh. Để thay đổi chế độ xem, hãy sử dụng menu Chế độ xem trên thanh công cụ của Kính lúp.

Chế độ xem toàn màn hình sẽ phóng to toàn bộ màn hình. Bạn sẽ không thể xem toàn bộ màn hình cùng một lúc, nhưng bạn sẽ thấy các phần của màn hình khi di chuyển xung quanh màn hình.

Chế độ xem Thấu kính giống như di chuyển kính lúp xung quanh màn hình. Bạn có thể thay đổi kích cỡ của thấu kính trong cài đặt Kính lúp.

Chế độ xem gắn cạnh hoạt động trên màn hình nền. Trong dạng xem này, Kính lúp được cố định vào màn hình. Khi bạn di chuyển xung quanh màn hình, các phần của màn hình được phóng to trong vùng gắn cạnh mặc dù phần chính của màn hình không đổi.

Thay đổi cài đặt Kính lúp

Kính lúp có các cài đặt khác nhau thích hợp với nhu cầu của bạn. Để truy cập các cài đặt này, hãy chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Trợ năng  > Kính lúp . Bạn cũng có thể nhấn phím logo Windows  + Ctrl + M hoặc chọn nút Cài đặt 

Magnifier options button
 trên thanh công cụ của Kính lúp.

Đây là những cài đặt Kính lúp mà bạn có thể thay đổi:

 • Thay đổi mức thu phóng: Thay đổi độ phóng đại mặc định khi bật Kính lúp.
 • Thay đổi gia số thu phóng: Thay đổi gia số mà Kính lúp phóng to và thu nhỏ.
 • Khởi động Kính lúp sau khi đăng nhập: Tự động bật Kính lúp sau khi bạn đăng nhập vào PC.
 • Khởi động Kính lúp trước khi đăng nhập cho mọi người: Bật Kính lúp cho tất cả mọi người trước khi họ đăng nhập vào PC của bạn.
 • Thu gọn Kính lúp thành kính lúp trong suốt nổi: Thu nhỏ thanh công cụ Kính lúp thành biểu tượng kính lúp trong suốt. Để hiển thị thanh công cụ của Kính lúp, hãy chọn biểu tượng kính lúp.
 • Làm mượt các cạnh của hình ảnh và văn bản: Làm mượt các cạnh của hình ảnh và văn bản khi bạn phóng to.
 • Đảo màu: Đảo màu trên màn hình, đôi khi sẽ làm cho văn bản dễ đọc hơn.
 • Chọn chế độ xem của Kính lúp: Chọn chế độ xem mặc định (Gắn cạnh, Toàn màn hình hoặc Thấu kính) mà Kính lúp sẽ sử dụng khi bạn bật chế độ xem này. Nếu chọn chế độ xem Thấu kính, bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ thấu kính.

Xem cài đặt Kính lúp

Sử dụng Kính lúp với màn hình cảm ứng

Dưới đây là một số mẹo về cách sử dụng Kính lúp với màn hình cảm ứng:

 • Để phóng to và thu nhỏ, hãy chạm vào biểu tượng dấu cộng (+)dấu trừ (-) trên các góc của màn hình.
 • Để di chuyển xung quanh màn hình, hãy kéo dọc đường viền của màn hình ở chế độ xem toàn màn hình.
 • Để thu nhỏ ngay lập tức và biết vị trí của bạn trên màn hình, hãy chạm một ngón tay cùng một lúc lên hai đường viền đối diện nhau của màn hình.
 • Để đóng Kính lúp, hãy chạm vào nút Đóng .

Sử dụng chế độ căn giữa Kính lúp

Giờ đây, Kính lúp có thể được giữ ở vị trí trung tâm trên con trỏ chuột của bạn để giảm bớt các chuyển động gây mất tập trung trên màn hình. Để bật tính năng này, hãy chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Trợ Năng  > Kính lúp  > Giữ con trỏ chuột > Ở vị trí trung tâm trên màn hình.

Phím tắt cho Kính lúp

Để biết danh sách đầy đủ các phím tắt cho Kính lúp, hãy xem Phím tắt Windows dành cho khả năng truy nhập. Danh sách đầy đủ các phím tắt cũng có sẵn trong cài đặt Kính lúp.