Câu hỏi Thường Gặp về tài khoản Microsoft

Để tận dụng tối ưu Windows Phone, hãy đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Chỉ với tài khoản Microsoft bạn mới có thể tải các ứng dụng trong Windows Phone Store, nhận điểm số của người chơi trên Xbox và hình đại diện của bạn, sử dụng Groove Âm nhạc hoặc Xbox Music và Video, tải nguồn cấp Twitter và LinkedIn trong Hub Mọi người, sử dụng tính năng trò chuyện trên Facebook hoặc sao lưu các ứng dụng và cài đặt của điện thoại của bạn.


 
Tài khoản Microsoft là gì?
Tôi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình khi nào
Nếu tôi không có tài khoản Microsoft thì sao?
Nếu tôi có nhiều tài khoản Microsoft thì sao?
Tôi có thể thay đổi tài khoản Microsoft trên điện thoại của mình không?
Tôi làm cách nào để bảo vệ tài khoản Microsoft của mình?


Thuộc tính

ID Bài viết: 11691 - Xem lại Lần cuối: 19-07-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi