Windows Phone 7

Áp dụng cho: Windows Phone 7 Series

Chúng tôi đã thu thập một số thông tin trợ giúp về Windows Phone 7 được truy cập nhiều nhất ở đây nhằm giải đáp một số câu hỏi thường gặp nhất mà bạn có thể có. Nếu chúng tôi chưa giải đáp câu hỏi của bạn, hãy truy cập Diễn đàn Microsoft Community để bắt đầu hoặc tham gia một cuộc thảo luận.

5 mẹo hàng đầu
 • Ghim các mục vào menu Bắt đầu để truy cập nhanh các liên hệ, ứng dụng và các mục khác. Trên màn hình Bắt đầu, vuốt sang trái tới danh sách Ứng dụng. Nhấn và giữ ứng dụng mà bạn muốn ghim rồi nhấn Ghim vào màn hình Bắt đầu.

 • Nhấn nút Tìm kiếm 

  Search Icon
  để tìm nhanh nội dung trên web.

 • Nhấn và giữ nút Quay lại 

  Back Icon
  để chuyển nhanh giữa các ứng dụng.

 • Nhấn và giữ nút Camera

  Camera Icon
   để chụp ảnh nhanh—ngay cả khi điện thoại bị khóa!

 • Nhấn vào một từ và kéo các mũi tên để sao chép và dán văn bản trên điện thoại của bạn.