Khởi động PC ở chế độ an toàn trong Windows 10

Chế độ an toàn sẽ khởi động Windows ở trạng thái cơ bản, sử dụng nhóm tệp và trình điều khiển giới hạn. Chế độ này có thể giúp bạn khắc phục các vấn đề trên PC của mình. Ví dụ: nếu vấn đề không xảy ra ở chế độ an toàn, bạn sẽ biết các cài đặt mặc định và trình điều khiển thiết bị cơ bản không gây ra vấn đề.

Có hai phiên bản của chế độ khởi động an toàn: Chế độ An toànChế độ An toàn với Kết nối mạng. Các chế độ này hoàn toàn tương tự nhau, tuy nhiên Chế độ An toàn với Kết nối mạng̀ bao gồm trình điều khiển và dịch vụ mạng mà bạn cần để truy cập Internet và các máy tính khác trong mạng của mình.

Các phần sau mô tả cách khởi động PC của bạn ở chế độ an toàn.

Từ Cài đặt
Từ màn hình đăng nhập


Thuộc tính

ID Bài viết: 12376 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi