Khắc phục sự cố mở menu Bắt đầu hoặc Cortana

Sau đây là một số cách bạn có thể thử nếu không thể mở menu Bắt đầu hoặc Cortana.


 
Kiểm tra bản cập nhật
Khởi động lại thiết bị của bạn
Dùng thử trình khắc phục sự cố
Tạo một tài khoản quản trị viên nội bộ mới
Đặt lại PC của bạn


Thuộc tính

ID Bài viết: 12385 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi