Kích hoạt Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Việc kích hoạt giúp xác minh bản sao Windows của bạn là chính hãng và chưa được sử dụng trên nhiều thiết bị hơn số lượng thiết bị được phép theo Điều khoản Cấp phép Phần mềm Microsoft.
 

Kiểm tra trạng thái kích hoạt của bạn


Trước tiên, bạn sẽ muốn tìm hiểu xem Windows 10 của mình đã được kích hoạt và liên kết với tài khoản Microsoft của bạn chưa.

Điều quan trọng là bạn phải liên kết tài khoản Microsoft của mình với giấy phép Windows 10 trên thiết bị của bạn. Khi liên kết tài khoản Microsoft của mình với giấy phép kỹ thuật số, bạn có thể kích hoạt lại Windows bằng Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc kích hoạt bất cứ khi nào bạn thực hiện thay đổi quan trọng về phần cứng.

Các phương pháp kích hoạt


Tùy theo cách nhận bản sao Windows 10 mà bạn sẽ cần giấy phép kỹ thuật số hoặc khóa sản phẩm gồm 25 ký tự để kích hoạt Windows 10. Nếu không có một trong hai phương tiện này, bạn sẽ không thể kích hoạt thiết bị của mình.

  • Giấy phép kỹ thuật số (được gọi là quyền kỹ thuật số trong Windows 10, Phiên bản 1511) là một phương pháp kích hoạt trong Windows 10 không yêu cầu bạn phải nhập khóa sản phẩm. 
  • Khóa sản phẩm là một mã gồm 25 ký tự được dùng để kích hoạt Windows. Nội dung bạn sẽ thấy chính là KHÓA SẢN PHẨM: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Sau khi xác định phương pháp kích hoạt sẽ sử dụng, hãy làm theo các bước trong bài viết Kích hoạt bằng giấy phép kỹ thuật số hoặc Kích hoạt bằng khóa sản phẩm tương ứng.

 

Kích hoạt bằng giấy phép kỹ thuật số


Giấy phép kỹ thuật số được liên kết với phần cứng và với tài khoản Microsoft của bạn nên bạn không cần phải tìm gì trên PC. Mọi thứ sẽ hoàn tất sau khi PC được kết nối với internet và bạn đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình. 

Nếu không có giấy phép kỹ thuật số, bạn sẽ sử dụng khóa sản phẩm để kích hoạt.  

Kích hoạt bằng khóa sản phẩm


Khóa sản phẩm là một mã gồm 25 ký tự có dạng như sau:

KHÓA SẢN PHẨM: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được nhắc nhập khóa sản phẩm. Hoặc sau khi cài đặt, để nhập khóa sản phẩm, hãy chọn nút Bắt đầu  rồi chọn Cập nhật & Bảo mật  > Kích hoạt  > Cập nhật khóa sản phẩm > Thay đổi khóa sản phẩm.

Để tìm khóa sản phẩm của bạn, hãy xem bảng khóa sản phẩm trong bài viết Các phương pháp kích hoạt, mục Tôi sử dụng phương pháp kích hoạt nào, giấy phép kỹ thuật số hay khóa sản phẩm?

Nếu có khóa sản phẩm thì bạn có thể sử dụng Thay đổi khóa sản phẩm để kích hoạt Windows 10 trong từng trường hợp sau đây. Dưới đây là thông tin bổ sung có thể giúp bạn kích hoạt:

Liên kết liên quan