Kiểm soát giao dịch mua của con bạn

Nếu bạn cho phép trẻ tự mua hàng trong cửa hàng Windows và Xbox, chúng sẽ cảm thấy được tự do và có trách nhiệm với việc làm của mình. Để kiểm tra mặt hàng con bạn mua, để xem những tùy chọn thanh toán chúng có thể sử dụng hoặc để nạp tiền vào tài khoản Microsoft của chúng, hãy truy cập trang Mua hàng và chi tiêu tại account.microsoft.com/family.

Nạp tiền vào tài khoản của con bạn
Xóa tùy chọn thanh toán khỏi tài khoản của con bạn
Xem những mặt hàng con bạn đã mua

Thuộc tính

ID Bài viết: 12442 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi