Cập nhật Windows Phone của bạn


 
Làm cách nào để tải Windows 10 Mobile?
Làm cách nào để tải Windows Phone 8.1?
Tôi đang có phiên bản nào của Windows Phone?
Làm cách nào để cập nhật phần mềm điện thoại của tôi?
Tạo dung lượng trên điện thoại của tôi để cập nhật thiết bị
Lịch sử cập nhật Windows Phone 8
Tại sao tôi thấy thông báo về bản cập nhật quan trọng?
Giải pháp cho các sự cố về cập nhật


Thuộc tính

ID Bài viết: 12662 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi