Sử dụng Công cụ Cắt để chụp màn hình

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Chụp ảnh tức thời để sao chép từ ngữ hoặc hình ảnh từ tất cả hoặc một phần màn hình PC của bạn. Sử dụng Công cụ Cắt để thay đổi hoặc ghi chú, sau đó lưu và chia sẻ.

Windows 10 có một ứng dụng chụp ảnh màn hình khác mà bạn cũng có thể muốn dùng thử. Khi bạn mở Công cụ Cắt, bạn sẽ thấy lời mời và phím tắt đến ứng dụng Cắt & Phác thảo. Để biết thêm thông tin về ứng dụng này, hãy xem Cách chụp và chú thích cho ảnh chụp màn hình trên Windows 10.

Chụp bất kỳ loại ảnh cắt nào sau đây:

Mảnh cắt dạng tự do Vẽ hình dạng tự do xung quanh một đối tượng.
Mảnh cắt hình chữ nhật Kéo con trỏ xung quanh đối tượng để tạo một hình chữ nhật.
Mảnh cắt cửa sổ Chọn một cửa sổ, chẳng hạn như cửa sổ trình duyệt hoặc hộp thoại mà bạn muốn chụp.
Mảnh cắt toàn màn hình Chụp toàn bộ màn hình.

 

Khi bạn chụp một hình cắt, hình ảnh sẽ tự động được sao chép vào cửa sổ Công cụ Cắt để bạn thực hiện thao tác thay đổi, lưu và chia sẻ. 

Mở Công cụ Cắt


Đối với Windows 10 Chọn nút Bắt đầu , nhập công cụ cắt vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, sau đó chọn Công cụ Cắt từ danh sách kết quả.
Đối với Windows 8.1 / Windows RT 8.1 Trượt nhanh vào từ cạnh bên phải màn hình, nhấn Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang sử dụng chuột, hãy trỏ vào góc dưới cùng bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên trên, rồi chọn Tìm kiếm), nhập công cụ cắt vào hộp tìm kiếm, sau đó chọn Công cụ Cắt từ danh sách kết quả.
Đối với Windows 7 Chọn nút Bắt đầu  , rồi nhập công cụ cắt vào hộp tìm kiếm, sau đó chọn Công cụ Cắt từ danh sách kết quả.

Thông tin liên quan


Để biết thông tin về các tính năng khác trong Windows 10, hãy xem Tính năng mới trong các bản cập nhật Windows 10 gần đây.