Sử dụng Công cụ Cắt để chụp màn hình

Đôi khi cách dễ dàng nhất để sao chép thứ gì đó là chụp ảnh màn hình của bạn—đây là chức năng của Công cụ Cắt. Sử dụng nó để lưu và chia sẻ tin tức, bình luận phim ảnh hoặc công thức nấu ăn.

Chụp một phần hoặc tất cả màn hình PC, thêm ghi chú, lưu ảnh cắt hoặc gửi email ngay từ cửa sổ Công cụ Cắt. Bạn có thể chụp bất kỳ loại hình cắt nào sau đây:

 • Mảnh cắt Dạng tự do. Vẽ hình dạng tự do xung quanh một đối tượng.
 • Mảnh cắt Hình chữ nhật. Kéo con trỏ xung quanh một đối tượng để tạo một hình chữ nhật.
 • Cắt ảnh Cửa sổ. Chọn một cửa sổ, chẳng hạn như một cửa sổ trình duyệt hoặc hộp thoại hộp, mà bạn muốn chụp.
 • Cắt ảnh toàn màn hình. Chụp toàn bộ màn hình.

Sau khi bạn chụp ảnh, hình cắt tự động được sao chép vào cửa sổ Công cụ Cắt. Sau đó, bạn có thể ghi chú thích, lưu hoặc chia sẻ ảnh cắt. Các quy trình sau giải thích cách sử dụng Công cụ Cắt.

Mở Công cụ Cắt

Đối với Windows 10
Nhập Công cụ Cắt vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, rồi chọn Công cụ Cắt.
Đối với Windows 8.1 / Windows RT 8.1
Trượt nhanh vào từ cạnh bên phải màn hình, nhấn Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang sử dụng chuột, hãy trỏ vào góc dưới bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên trên, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Công cụ Cắt vào hộp tìm kiếm rồi nhấn hoặc bấm vào Công cụ Cắt.
Đối với Windows 7
Bấm vào nút Bắt đầu. Trong hộp tìm kiếm, nhập Công cụ cắt, rồi trong danh sách kết quả, bấm vào Công cụ Cắt.

Chụp một hình cắt

Trong Công cụ Cắt, chọn mũi tên kế bên nút Mới , chọn loại hình cắt bạn muốn rồi chọn vùng màn hình bạn muốn chụp.

Chụp hình cắt của menu

 1. Sau khi mở Công cụ Cắt, hãy mở menu mà bạn muốn có ảnh của nó. (Đối với Windows 7, nhấn Esc trước khi mở menu.)
 2. Nhấn Ctrl + PrtScn.
 3. Chọn mũi tên kế bên nút Mới , chọn loại hình cắt bạn muốn rồi chọn vùng màn hình bạn muốn chụp.

Chú thích cho hình cắt

Sau khi bạn chụp một hình cắt, bạn có thể viết hoặc vẽ trên hoặc xung quanh hình cắt bằng cách chọn nút Bút.

Lưu hình cắt

 1. Sau khi bạn chụp hình cắt, chọn nút Lưu Hình cắt.
 2. Trong hộp Lưu dưới dạng, nhập tên tệp, vị trí và loại, sau đó chọn Lưu.

Xóa URL

Khi bạn chụp một hình cắt từ cửa sổ trình duyệt và lưu thành một tệp HTML, URL sẽ xuất hiện bên dưới hình cắt. Để tránh URL hiển thị lên:

 1. Trong Công cụ Cắt, chọn nút Tùy chọn.
 2. Trong hộp Tùy chọn Công cụ Cắt, bỏ chọn hộp kiểm Bao gồm URL bên dưới hình cắt (chỉ HTML) rồi chọn OK.

Chia sẻ một hình cắt

Sau khi bạn chụp một hình cắt, chọn mũi tên bên cạnh nút Gửi hình cắt sau đó chọn tùy chọn từ danh sách.

Thuộc tính

ID Bài viết: 13776 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi