Gói Dịch vụ và Trung tâm Cập nhật

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Tải bản cập nhật hoặc gói dịch vụ mới nhất


Gói dịch vụ (SP) là một bản cập nhật Windows, thường kết hợp các bản cập nhật được phát hành trước đó, giúp làm cho Windows trở nên đáng tin cậy hơn. Gói dịch vụ, được cung cấp miễn phí trên trang này, có thể bao gồm những cải tiến về hiệu suất và bảo mật cũng như hỗ trợ dành cho các loại phần cứng mới. Đảm bảo rằng bạn cài đặt gói dịch vụ mới nhất để giúp Windows luôn cập nhật. Mất khoảng 30 phút để cài đặt các gói dịch vụ và bạn cần khởi động lại máy tính sau khoảng một nửa quá trình cài đặt.

Cách được đề xuất (và dễ nhất) để nhận các bản cập nhật, chẳng hạn như các gói dịch vụ là bật Windows Update cho Windows 8.1, Windows 8 và Windows 7 cũng như cho phép Windows thông báo cho bạn khi các bản cập nhật bạn cần đã sẵn sàng cài đặt. Trong Windows 10, các bản cập nhật tự động được tải xuống trừ khi bạn sử dụng kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng. Tìm hiểu thêm về cách giữ cho Windows 10 luôn cập nhật.

Tìm hiểu cách nâng cấp lên Windows 10.