Gói Dịch vụ và Trung tâm Cập nhật

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Tải bản cập nhật mới nhất cho Windows 10


Windows 10 tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật để đảm bảo thiết bị của bạn được bảo mật và luôn cập nhật. Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận được các bản sửa lỗi và bản cập nhật bảo mật mới nhất, giúp thiết bị hoạt động hiệu quả và luôn được bảo vệ.

Mặc dù các bản cập nhật được tự động tải xuống và cài đặt, nhưng các bản cập nhật đó có thể không có sẵn trên tất cả các thiết bị cùng một lúc—chúng tôi đảm bảo bản cập nhật luôn sẵn sàng và tương thích.

Để kiểm tra bản cập nhật theo cách thủ công, hãy chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật  > Windows Update , rồi chọn Kiểm tra bản cập nhật.
Kiểm tra bản cập nhật

Tìm hiểu thêm về cách giúp Windows 10 luôn cập nhật.