Gói Dịch vụ và Trung tâm Cập nhật

Tải bản cập nhật hoặc gói dịch vụ mới nhất

Gói dịch vụ (SP) là một bản cập nhật của Windows, thường kết hợp các bản cập nhật được phát hành trước đó, giúp Windows trở nên đáng tin cậy hơn. Gói dịch vụ, được cung cấp miễn phí trên trang này, có thể bao gồm những cải tiến về hiệu suất và bảo mật cũng như hỗ trợ dành cho các loại phần cứng mới. Đảm bảo rằng bạn cài đặt gói dịch vụ mới nhất để giúp Windows luôn cập nhật. Mất khoảng 30 phút để cài đặt các gói dịch vụ và bạn cần khởi động lại máy tính sau khoảng một nửa quá trình cài đặt.

Cách được đề xuất (và dễ nhất) để nhận các bản cập nhật, chẳng hạn như các gói dịch vụ là bật Windows Updates cho Windows 8.1, Windows 8 và Windows 7 cũng như cho phép Windows thông báo cho bạn khi các bản cập nhật bạn cần đã sẵn sàng cài đặt. Trong Windows 10, các bản cập nhật được tải xuống tự động trừ khi bạn có kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng. Tìm hiểu thêm về cách luôn cập nhật Windows 10.

Tìm hiểu cách nâng cấp lên Windows 10.

Windows 8.1

Gói dịch vụ (SP) là một bản cập nhật của Windows, thường kết hợp các bản cập nhật được phát hành trước đó, giúp Windows trở nên đáng tin cậy hơn. Gói dịch vụ, được cung cấp miễn phí trên trang này, có thể bao gồm những cải tiến về hiệu suất và bảo mật cũng như hỗ trợ dành cho các loại phần cứng mới. Đảm bảo rằng bạn cài đặt gói dịch vụ mới nhất để giúp Windows luôn cập nhật. Mất khoảng 30 phút để cài đặt các gói dịch vụ và bạn cần khởi động lại máy tính sau khoảng một nửa quá trình cài đặt.

Cách được đề xuất (và dễ nhất) để nhận các bản cập nhật, chẳng hạn như các gói dịch vụ là bật Windows Updates cho Windows 8.1, Windows 8 và Windows 7 cũng như cho phép Windows thông báo cho bạn khi các bản cập nhật bạn cần đã sẵn sàng cài đặt. Trong Windows 10, các bản cập nhật được tải xuống tự động trừ khi bạn có kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng.

Tìm hiểu cách nâng cấp lên Windows 10.

Windows 7

Gói dịch vụ (SP) là một bản cập nhật của Windows, thường kết hợp các bản cập nhật được phát hành trước đó, giúp Windows trở nên đáng tin cậy hơn. Gói dịch vụ, được cung cấp miễn phí trên trang này, có thể bao gồm những cải tiến về hiệu suất và bảo mật cũng như hỗ trợ dành cho các loại phần cứng mới. Đảm bảo rằng bạn cài đặt gói dịch vụ mới nhất để giúp Windows luôn cập nhật. Mất khoảng 30 phút để cài đặt các gói dịch vụ và bạn cần khởi động lại máy tính sau khoảng một nửa quá trình cài đặt.

Cách được đề xuất (và dễ nhất) để nhận các bản cập nhật, chẳng hạn như các gói dịch vụ là bật Windows Updates cho Windows 8.1, Windows 8 và Windows 7 cũng như cho phép Windows thông báo cho bạn khi các bản cập nhật bạn cần đã sẵn sàng cài đặt.

Tải gói dịch vụ mới nhất miễn phí

Gói dịch vụ mới nhất của Windows 7 là Gói Dịch vụ 1 (SP1). 

Tính năng được bao gồm

Thuộc tính

ID Bài viết: 14162 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi