Windows 32 bit và 64 bit: Câu hỏi thường gặp

Sau đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về các phiên bản Windows 32 bit và 64 bit. Nội dung sau chủ yếu áp dụng cho Windows 7.

Sự khác biệt giữa các phiên bản 32 bit và 64 bit của Windows là gì?
Làm thế nào để biết máy tính của tôi đang chạy phiên bản Windows 32 bit hay 64 bit?
Tôi nên cài đặt phiên bản Windows nào: phiên bản 32 bit hay phiên bản 64 bit?
Làm cách nào để biết máy tính của tôi có thể chạy phiên bản 64 bit của Windows hay không?


Thuộc tính

ID Bài viết: 15056 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi