Tùy chọn phục hồi hệ thống trong Windows là gì?

Menu System Recovery Options có một số công cụ, chẳng hạn như Startup Repair, có thể giúp bạn khôi phục Windows từ một lỗi nghiêm trọng. Bộ công cụ này nằm trên đĩa cứng của máy tính và trên đĩa cài đặt Windows.

Ph?n chi?u
 
Menu System Recovery Options

Chức năng của mỗi tùy chọn phục hồi
Để mở menu System Recovery Options trên máy tính của bạn
Để mở menu System Recovery Options bằng cách sử dụng đĩa cài đặt Windows 7 hoặc ổ đĩa USB flash hoặc một đĩa sửa chữa hệ thống

Thuộc tính

ID Bài viết: 17101 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi