Sao lưu và khôi phục tệp của bạn

Bạn nên luôn có một bản sao lưu. Lưu bản sao tệp của bạn trên một ổ khác phòng khi xảy ra sự cố với bản gốc.

Thiết lập bản sao lưu của bạn

Chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, chọn Cài đặt > Cập nhật & bảo mật > Sao lưu > Thêm ổ đĩa rồi chọn vị trí mạng hoặc ổ đĩa ngoài cho các bản sao lưu của bạn.

Trang cài đặt sao lưu

Tất cả đã hoàn tất. Chúng tôi sẽ sao lưu mọi nội dung trong thư mục người dùng mỗi giờ một lần (C:\Người dùng\tên người dùng). Để thay đổi tệp nào cần sao lưu hoặc tần suất sao lưu, hãy đi tới Tùy chọn khác.

Khôi phục các tệp của bạn

Nếu bạn bị mất tệp hoặc thư mục quan trọng, dưới đây là cách khôi phục:

  1. Nhập Khôi phục tệp vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, sau đó chọn Khôi phục tệp của bạn bằng Lịch sử Tệp.

  2. Tìm tệp bạn cần, sau đó sử dụng các mũi tên để xem tất cả các phiên bản của tệp.

  3. Khi bạn tìm thấy phiên bản mình muốn, hãy chọn nút Khôi phục để lưu tệp đó vào vị trí gốc của nó. Để lưu tệp vào một vị trí khác, hãy nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải) Khôi phục, chọn Khôi phục vào rồi chọn vị trí mới.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17143 - Xem lại Lần cuối: 13-10-2016 - Bản sửa đổi: 10

Phản hồi