Giữ cho PC của bạn luôn cập nhật

Chúng tôi đã đơn giản hóa việc liên tục cập nhật Windows với các tính năng và cải tiến mới nhất — đồng thời ít bị gián đoạn và khởi động lại khi bạn sử dụng PC nhiều nhất.

Tin vui là bạn không phải làm gì để nhận các bản cập nhật mới nhất vì chúng sẽ tự động tải xuống và cài đặt bất cứ khi nào có sẵn. (Trừ khi bạn đang dùng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng thì các bản cập nhật sẽ không tải xuống cho đến khi bạn chọn tải chúng.)

Thỉnh thoảng, PC của bạn có thể phải khởi động lại để hoàn tất cài đặt các bản cập nhật. Bạn có thể đặt giờ hoạt động để cho chúng tôi biết thời gian bạn thường sử dụng PC của mình nhằm giúp ngăn chặn hiện tượng khởi động lại xảy ra vào thời điểm không phù hợp.

  1. Chọn nút Bắt đầu

    Windows biểu tượng logo
    , chọn Cài đặt > Cập nhật & bảo mật > Windows Update, rồi chọn Thay đổi giờ hoạt động.

    Ảnh chụp màn hình cửa sổ hộp thoại để thay đổi giờ hoạt động

  2. Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cho giờ hoạt động, sau đó chọn Lưu.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17154 - Xem lại Lần cuối: 13-10-2016 - Bản sửa đổi: 9

Phản hồi