Bạn có trò chơi

Cho dù bạn mới chơi trò chơi trên Windows 10 hay đã trở thành một người chơi chuyên nghiệp, bạn sẽ có một trò nào đó để chơi — hãy chơi một mình với trò solitaire cho đến khi bạn thêm nhiều trò chơi khác, rất đơn giản.

 1. Chọn nút Bắt đầu

  Windows biểu tượng logo
  , sau đó chọn Xbox
  Hình ảnh logo Xbox
  .

 2. Đăng nhập. Nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft, hãy đăng ký. Nếu bạn đã từng cài đặt các trò chơi từ Windows Store, hãy sử dụng cùng một tài khoản Microsoft ở đây.

 3. Chọn Trò chơi của tôi. Trò chơi mà bạn có trên thiết bị đó sẽ xuất hiện ở đó.

Ảnh chụp màn hình phần Trò chơi của tôi trên ứng dụng Xbox

Để tải thêm trò chơi hoặc cài đặt trò chơi bạn có trên các thiết bị khác, hãy chọn Tìm trò chơi trong Store.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17181 - Xem lại Lần cuối: 02-08-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi