OneDrive trên PC của bạn

Áp dụng cho: Windows 10

OneDrive là bộ nhớ trực tuyến miễn phí đi kèm tài khoản Microsoft của bạn. Lưu tệp trong thư mục OneDrive và bạn sẽ có thể truy cập vào tệp từ mọi PC, máy tính bảng hoặc điện thoại.

Hãy xem qua các thông tin cơ bản. Khi đã sẵn sàng tìm hiểu thêm, bạn có thể xem Trung tâm trợ giúp OneDrive. Tại đây, bạn sẽ tìm hiểu về việc quản lý và chia sẻ tệp, đồng bộ, làm việc trên nhiều thiết bị, lưu trữ, khắc phục sự cố và các tính năng khác.

Thông tin cơ bản


Để truy cập tệp trong OneDrive, hãy mở File Explorer. Bấm vào thư mục OneDrive (thư mục này sẽ có biểu tượng đám mây ) và bạn sẽ thấy các tệp trong thư mục đó. Nếu bạn muốn xem thư mục hoặc tệp OneDrive trực tuyến, hãy bấm chuột phải vào thư mục hoặc tệp đó và chọn Xem trực tuyến.

Để lưu tài liệu bạn đang làm việc vào OneDrive, hãy chọn một thư mục OneDrive trong danh sách các vị trí lưu. Để di chuyển tệp vào OneDrive, hãy mở File Explorer, rồi kéo tệp đó vào thư mục OneDrive.

Kéo tệp vào thư mục OneDrive

Bạn muốn xem OneDrive hoạt động? Xem các video có sẵn trong các bài viết sau:

Bạn sẽ thấy các video hướng dẫn khác trong Trung tâm trợ giúp OneDrive.

Không có internet? Không thành vấn đề.


Các tệp bạn lưu vào OneDrive sẽ có sẵn trực tuyến tại OneDrive.com và ngoại tuyến trên PC của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn có thể mở và thay đổi các tệp này vào mọi lúc, ngay cả khi không có kết nối internet. Khi bạn kết nối lại, OneDrive sẽ cập nhật mọi thay đổi mà bạn thực hiện ngoại tuyến cho các phiên bản trực tuyến.

Tệp ngoại tuyến rất tiện lợi khi bạn không có kết nối internet, nhưng cũng chiếm dung lượng trên PC. Nếu bật tính năng Tệp Theo Yêu cầu, bạn có thể chọn tệp nào luôn có sẵn trên thiết bị và tệp nào chỉ có sẵn khi bạn trực tuyến. Để biết thêm thông tin về cách đánh dấu các tệp hoặc thư mục cho việc sử dụng ngoại tuyến hoặc dưới dạng chỉ có sẵn trực tuyến, hãy chuyển đến Tìm hiểu về tính năng Tệp Theo Yêu cầu trong OneDrive.

Luôn đồng bộ


Biểu tượng File Explorer hiển thị trạng thái đồng bộ của các tệp và thư mục ngoại tuyến của bạn.

  • Hình ảnh biểu tượng đồng bộ hóa
    Đang đồng bộ với phiên bản trực tuyến.

  • Hình ảnh biểu tượng đồng bộ hóa
    Đang được đồng bộ.

  • Hình ảnh biểu tượng không đồng bộ hóa
    Phiên bản trên PC của bạn chưa được đồng bộ. Để tìm hiểu lý do, hãy chuyển đến bên phải thanh tác vụ, chọn mũi tên Hiển thị biểu tượng bị ẩn , nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) OneDrive , rồi chọn Xem sự cố đồng bộ. Để biết thêm các mẹo khác, hãy xem Khắc phục các sự cố đồng bộ OneDrive.

Tại Văn phòng


Tìm hiểu cách tạo và chia sẻ tài liệu Office qua trang web OneDrive cũng như tải các ứng dụng giúp bạn đồng bộ và chỉnh sửa tài liệu khi đang di chuyển trong phần Bắt đầu với sách điện tử OneDrive.