Thiết lập email và lịch

Windows 10 được tích hợp sẵn ứng dụng Lịch và Thư. Tìm bằng cách chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
hoặc nhập thư hoặc lịch vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ.

Ứng dụng Thư và Lịch trên màn hình Bắt đầu

Ứng dụng tuyệt vời để gửi email và lên lịch

Bạn đã tìm thấy ứng dụng, giờ đây hãy khiến chúng trở nên hữu ích bằng cách thêm tài khoản của bạn. Nếu đây là lần đầu tiên bạn mở một trong các ứng dụng, bạn sẽ thấy trang Chào mừng. Làm theo hướng dẫn để thiết lập tài khoản của bạn. Nếu không:

  1. Trong ứng dụng Thư hoặc Lịch, hãy chọn Thiết đặt ở dưới cùng bên trái.

  2. Đi tới Tài khoản > Thêm tài khoản, chọn loại tài khoản của bạn, sau đó làm theo hướng dẫn.

Thư và lịch sẽ bắt đầu đồng bộ hóa ngay sau khi bạn thiết lập tài khoản của mình.

Một vài điều hữu ích khác bạn có thể muốn biết:

  • Sau khi thêm một tài khoản, bạn có thể quay lại Thiết đặt để thêm các tài khoản khác.

  • Bạn không cần thêm một tài khoản hai lần—khi bạn thêm tài khoản cho một ứng dụng, các ứng dụng khác sẽ tự động kết nối với tài khoản đó. Chuyển đổi qua lại giữa hai ứng dụng bằng cách chọn biểu tượng Thư hoặc Lịch ở dưới cùng bên trái của cửa sổ.

    Chuyển đổi giữa thư và lịch

  • Xóa tài khoản bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập Cài đặt > Tài khoản, và sau đó chọn tài khoản bạn muốn xóa. Chọn Xóa tài khoản. (Nếu bạn đã đăng nhập vào PC của mình bằng tài khoản Microsoft, tài khoản đó sẽ được tự động thêm vào ứng dụng Thư và Lịch và không thể xóa được. Tuy nhiên, bạn có thể xóa bất kỳ tài khoản nào khác tự bạn thêm).

  • Nếu bạn có thêm câu hỏi về cách sử dụng ứng dụng, bao gồm thông tin khắc phục sự cố nếu bạn gặp sự cố khi thêm tài khoản, hãy tìm câu trả lời bằng cách truy cập Cài đặt > Trợ giúp > Mở Trợ giúp.

Liên hệ của tôi nằm ở đâu?

Khi bạn thêm tài khoản, thông qua ứng dụng Thư và Lịch hoặc các ứng dụng truyền thông xã hội khác, mọi liên hệ được liên kết với các tài khoản đó sẽ hiển thị trong ứng dụng Danh bạ. Tìm ứng dụng Danh bạ bằng cách nhập Danh bạ vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17198 - Xem lại Lần cuối: 02-08-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi