Mang theo tài liệu đọc bên bạn

Danh sách đọc trong Microsoft Edge mang đến cho bạn một nơi để lưu các bài viết hoặc nội dung khác mà bạn muốn đọc sau — trên xe buýt, vào cuối tuần — bất cứ khi nào bạn thích. Bạn sẽ thấy danh sách đọc của mình trên tất cả các thiết bị chạy Windows 10 khi bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft.

Khi bạn gặp bài viết bạn muốn lưu để đọc sau trong Microsoft Edge, hãy chọn ngôi sao Thêm vào mục yêu thích hoặc danh sách đọc, sau đó chọn Danh sách đọc > Thêm.

Hoặc bấm chuột phải vào liên kết bất kỳ và chọn Thêm vào danh sách đọc mà không cần phải truy cập trang.

Khi bạn đã sẵn sàng đọc, hãy chọn Hub , rồi chọn Danh sách đọc .

Ảnh chụp màn hình danh sách đọc

Đọc ít bị xao nhãng hơn

Để có bố cục gọn gàng và đơn giản đồng thời ít bị xao nhãng hơn, hãy chọn Chế độ xem Đọc

Hình ảnh biểu tượng chế độ xem Đọc
trong thanh địa chỉ. Thậm chí bạn có thể thay đổi kiểu xem khi đọc (sáng, vừa hoặc tối) và kích cỡ phông chữ để có được cảm giác thoải mái nhất — chọn Thêm
Hình ảnh biểu tượng Khác
> Cài đặt.

Hình ảnh minh họa nút chế độ xem đọc

Thuộc tính

ID Bài viết: 17204 - Xem lại Lần cuối: 02-08-2016 - Bản sửa đổi: 6

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)