Thử các thao tác mới nhất trên bàn di chuột

Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi và cải thiện cho các thao tác. Bạn sẽ cần bàn di chuột chính xác để sử dụng tất cả các thao tác — nếu không, hãy thử nghiệm để xem thao tác nào hoạt động trên PC của bạn.

Để tìm hiểu xem PC của bạn có bàn di chuột chính xác hay không, hãy chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, sau đó chọn Cài đặt > Thiết bị > Chuột và bàn di chuột.

Sau khi bạn thiết lập xong, hãy thử một số thao tác mới mà chúng tôi đã thêm:

Minh họa thao tác 3 ngón tay

  • Trượt ba ngón tay lên để mở chế độ xem tác vụ và xem tất cả các ứng dụng đang mở.

  • Trượt ba ngón tay xuống để hiển thị màn hình nền.

  • Trượt ba ngón tay sang trái hoặc phải để chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở. Từ từ trượt ngón tay trên bàn di chuột để lật qua tất cả các ứng dụng đó.

Nhưng đợi đã! Vẫn còn nhiều thao tác khác. Hãy xem tất cả các thao tác mới nhất dành cho bàn di chuột chính xác của bạn.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17206 - Xem lại Lần cuối: 01-12-2016 - Bản sửa đổi: 10

Phản hồi