Viết trên web

Microsoft Edge là trình duyệt duy nhất cho phép bạn ghi chú, viết, vẽ hình tượng trưng và tô sáng trực tiếp trên trang web. Sau đó, bạn có thể lưu và chia sẻ nội dung của mình theo mọi cách thông thường. Ghi chú về công thức nấu ăn, gửi cho người bạn đời "gợi ý tinh tế" về quà tặng sinh nhật hay đơn giản là vẽ ria cho người nổi tiếng — web là một bức tranh của bạn.

Chọn Tạo ghi chú trên web

Ảnh biểu tượng Tạo ghi chú web
để bắt đầu thêm vào trang bạn đang truy cập.

Ảnh chụp màn hình các ghi chú và các câu được tô sáng trên trang web.

Sử dụng Bút để viết bằng màn hình cảm ứng hoặc chuột của bạn, Tô sáng hoặc Nhập

Ảnh biểu tượng Nhập ghi chú
ghi chú, sau đó Chia sẻ .

Ảnh chụp màn hình ghi chú và các câu được tô sáng trên trang web

1. Bút 2. Bút đánh dấu 3. Tẩy 4. Thêm ghi chú đã nhập 5. Clip

Để được trợ giúp thêm về ghi chú trên web và cách chia sẻ, hãy xem Sử dụng Microsoft Edge để cộng tác (PDF, chỉ bằng tiếng Anh).

Thuộc tính

ID Bài viết: 17221 - Xem lại Lần cuối: 06-12-2016 - Bản sửa đổi: 14

Phản hồi