Sử dụng Không Theo dõi trong Internet Explorer 11


Theo dõi là gì?

Theo dõi là cách các trang web, nhà cung cấp nội dung bên thứ ba, nhà quảng cáo và những người khác tìm hiểu về cách bạn tương tác với các trang. Có thể bao gồm theo dõi những trang bạn truy cập, liên kết bạn bấm vào và sản phẩm bạn mua hoặc xem lại. Điều này giúp các trang cung cấp nội dung cá nhân hóa như các quảng cáo hoặc khuyến cáo, nhưng cũng có nghĩa là hoạt động duyệt của bạn đang được thu thập và thường được chia sẻ với các công ty khác.

Bật Không Theo Dõi để giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn 

Khi bạn bật Không Theo dõi, Internet Explorer sẽ gửi yêu cầu Không Theo dõi đến các trang web bạn truy cập và đến các bên thứ ba có nội dung được lưu trữ trên những trang web đó. Yêu cầu Không Theo dõi cho các trang này và người cung cấp nội dung biết rằng bạn không muốn hoạt động duyệt web của bạn bị theo dõi.


Tắt tính năng Không Theo dõi

  1. Mở Internet Explorer và chọn nút Công cụ .
  2. Chọn An toàn Tắt yêu cầu Không Theo dõi.

Sử dụng Chống Theo dõi để giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Chống Theo dõi giúp ngăn thông tin duyệt web của bạn được gửi tới các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba trên các trang bạn ghé thăm bằng cách chặn nội dụng từ các nhà cung cấp đó.

Trợ giúp cho các phiên bản Internet Explorer cũ hơn

Thuộc tính

ID Bài viết: 17288 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi