Tôi đang sử dụng phiên bản Internet Explorer nào?

Mở Internet Explorer, chọn nút Công cụ (hoặc nút Trợ giúp nếu bạn đang sử dụng Internet Explorer 8) sau đó chọn Giới thiệu về Internet Explorer.
Thuộc tính

ID Bài viết: 17295 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi