Cài đặt Java trong Internet Explorer

  1. Mở biểu tượng Internet Explorer và truy cập trang web Java.com.
  2. Chọn nút Tải xuống Java Miễn phí, sau đó chọn Đồng ý và Bắt đầu Tải xuống Miễn phí. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
  3. Trên thanh thông báo, chọn Chạy. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
  4. Chọn Cài đặt > Đóng.
  5. Nếu bạn gặp các sự cố khi cài đặt hoặc sử dụng Java, hãy tìm câu trả lời trong Trung tâm Trợ giúp của Java.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17431 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi