Tải xuống tệp từ web

Có nhiều loại tệp bạn có thể tải xuống từ web — tài liệu, ảnh, video, ứng dụng, tiện ích mở rộng và thanh công cụ cho trình duyệt của bạn, cùng nhiều loại tệp khác. Khi bạn chọn một tệp để tải xuống, Internet Explorer sẽ hỏi bạn muốn làm gì với tệp. Dưới đây là một số tác vụ bạn có thể thực hiện tùy vào loại tệp bạn sẽ tải xuống:

 • Mở tệp để xem nhưng không lưu vào PC.
 • Lưu tệp trên PC ở vị trí tải xuống mặc định. Sau khi Internet Explorer chạy quét an toàn và hoàn tất quá trình tải xuống tệp, bạn có thể chọn mở tệp, thư mục lưu trữ tệp hoặc xem tệp trong Trình quản lý Tải xuống.
 • Lưu thành tên tệp, loại tệp khác hoặc lưu vào vị trí tải xuống khác trên PC.
 • Chạy ứng dụng, tiện ích bổ sung hoặc loại tệp khác. Sau khi Internet Explorer chạy quét an toàn, tệp sẽ mở và chạy trên PC của bạn.
 • Hủy tải xuống và quay lại duyệt web.

Bạn cũng có thể lưu tệp nhỏ hơn — như từng tệp ảnh — vào PC của bạn. Bấm chuột phải để chọn ảnh, liên kết hoặc tệp bạn muốn lưu, sau đó chọn Lưu ảnh hoặc Lưu đích dưới dạng.

Tìm tệp bạn đã tải xuống trên PC

Trình quản lý Tải xuống theo dõi ảnh, tài liệu và các tệp khác mà bạn tải xuống từ web. Tệp bạn đã tải xuống tự động lưu vào thư mục Tải xuống. Thư mục này thường nằm trên ổ đĩa cài đặt Windows (ví dụ: C:\người dùng\tên bạn\tải xuống). Bạn luôn có thể di chuyển tệp tải xuống từ thư mục Tải xuống đến vị trí khác trên PC.

Để xem tệp bạn đã tải xuống khi sử dụng Internet Explorer, hãy làm như sau: mở Internet Explorer, chọn nút Công cụ , sau đó chọn Xem nội dung tải xuống. Bạn có thể xem nội dung bạn đã tải xuống từ web, nơi nội dung đó được lưu trữ trên PC và chọn các tác vụ sẽ thực hiện đối với nội dung tải xuống.

Thay đổi thư mục tải xuống mặc định trên PC

 1. Mở Internet Explorer, chọn nút Công cụ , rồi chọn Xem nội dung tải xuống.
 2. Trong hộp thoại Xem Nội dung Tải xuống, chọn Tùy chọn ở góc dưới bên trái.
 3. Chọn một vị trí tải xuống mặc định khác bằng cách chọn Duyệt, rồi chọn OK khi bạn làm xong.Lý do một số tệp sẽ không mở trong Internet Explorer

Internet Explorer sử dụng các phần bổ trợ như Adobe Reader để xem một số tệp trong trình duyệt. Nếu tệp cần có phần bổ trợ không mở, có thể bạn đang sử dụng phiên bản phần bổ trợ cũ cần phải được cập nhật.


Về cảnh báo tệp tải xuống và bảo mật

Khi bạn tải một tệp xuống, Internet Explorer sẽ kiểm tra xem tệp tải xuống có độc hại hay có khả năng gây hại cho PC của bạn hay không. Nếu Internet Explorer cho rằng tệp tải xuống có vẻ đáng ngờ, bạn sẽ được thông báo để có thể quyết định xem có lưu, chạy hoặc mở tệp hay không. Không phải tất cả các tệp bạn được cảnh báo đều độc hại nhưng điều quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng bạn tin cậy trang web bạn tải tệp xuống và bạn thực sự muốn tải tệp xuống.


Nếu bạn nhìn thấy cảnh báo bảo mật cho bạn biết rằng Không thể kiểm chứng nhà phát hành của chương trình này, thì có nghĩa là Internet Explorer không nhận dạng được trang web hoặc tổ chức yêu cầu bạn tải tệp xuống. Đảm bảo bạn nhận biết và tin cậy nhà phát hành trước khi lưu hoặc mở tệp tải xuống.


Luôn có những rủi ro khi tải tệp xuống từ web. Sau đây là một số biện pháp đề phòng bạn có thể thực hiện để giúp bảo vệ PC khi tải tệp xuống:

 • Cài đặt và sử dụng một chương trình chống vi-rút.
 • Chỉ tải tệp xuống từ các trang mà bạn tin tưởng.
 • Nếu tệp có chữ ký số, hãy đảm bảo rằng chữ ký hợp lệ và tệp đó từ một vị trí tin cậy. Để xem chữ ký số, hãy chọn liên kết nhà phát hành trong hộp thoại cảnh báo bảo mật mở ra khi bạn tải tệp xuống lần đầu tiên.
Thuộc tính

ID Bài viết: 17436 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi