Trình điều khiển ActiveX đã hết hạn

Trình điều khiển ActiveX

Trình điều khiển ActiveX là các ứng dụng nhỏ cho phép trang web cung cấp những nội dung như video và trò chơi. Chúng cũng cho phép bạn tương tác với những nội dung như thanh công cụ và băng điện báo cổ phiếu khi bạn duyệt web. Tuy nhiên, nhiều trình điều khiển ActiveX không tự động cập nhật, chúng hết hạn khi phiên bản mới được phát hành.

Quan trọng là bạn luôn giữ cho các trình điều khiển ActiveX cập nhật. Nhiều trang web độc hại hoặc bị xâm phạm nhắm mục tiêu đến các trình điều khiển ActiveX hết hạn có chứa lỗ hổng bảo mật nhằm thu thập thông tin từ PC của bạn, phá hỏng thông tin trên PC, cài đặt phần mềm trên PC mà không có sự đồng ý của bạn hoặc cho phép ai đó điều khiển PC của bạn từ xa.

Cập nhật các trình điều khiển ActiveX

Internet Explorer cho bạn biết khi trình duyệt này phát hiện và chặn những phần của trang web tải các trình điều khiển ActiveX thông dụng nhưng đã hết hạn. Cách cập nhật những trình điều khiển này:

  1. Từ thanh thông báo Internet Explorer, chọn Cập nhật.
  2. Bạn sẽ được đưa đến trang web của trình điều khiển ActiveX, tại đó bạn có thể tải xuống phiên bản trình điều khiển mới nhất.


Thuộc tính

ID Bài viết: 17437 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi