Thay đổi hoặc đặt lại cài đặt Internet Explorer

Thay đổi cài đặt cho Internet Explorer

Bạn có thể tạo nhiều thay đổi để tùy chỉnh trải nghiệm duyệt trong Internet Explorer. Để xem tất cả cài đặt và tùy chọn, mở Internet Explorer trên máy tính để bàn, chọn nút Công cụ , sau đó chọn nút Tùy chọn Internet.


Đặt lại cài đặt Internet Explorer

Bạn có thể đặt lại cài đặt của Internet Explorer về trạng thái khi Internet Explorer được cài đặt lần đầu tiên trên PC của bạn. Thao tác này có thể hữu ích khi khắc phục các sự cố do việc thay đổi các cài đặt sau khi cài đặt gây ra. Lưu ý rằng việc đặt lại Internet Explorer không thể hoàn nguyên và tất cả các cài đặt trước đó sẽ bị mất sau khi đặt lại.

  1. Đóng tất cả các cửa sổ Internet Explorer. Chọn nút Công cụ , rồi chọn Tùy chọn Internet.
  2. Chọn tab Nâng cao , sau đó chọn Đặt lại.
  3. Trong hộp thoại Đặt lại Cài đặt Internet Explorer , chọn Đặt lại.
  4. Khi Internet Explorer hoàn tất quá trình áp dụng cài đặt mặc định, chọn Đóng, sau đó chọn OK. Khởi động lại PC của bạn để áp dụng thay đổi.
Thuộc tính

ID Bài viết: 17441 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi