Bộ lọc SmartScreen: Câu hỏi thường gặp

Bộ lọc SmartScreen là gì và bộ lọc này có thể giúp bảo vệ tôi như thế nào?

Bộ lọc SmartScreen giúp bạn xác định các trang web độc hại và lừa đảo, đồng thời cũng giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt liên quan đến việc tải xuống. SmartScreen giúp bảo vệ bạn theo ba cách:

  • Khi bạn duyệt web, bộ lọc này phân tích các trang và xác định xem các trang đó có đáng ngờ không. Nếu phát hiện thấy trang đáng ngờ, SmartScreen sẽ hiển thị trang cảnh báo, cho bạn cơ hội cung cấp phản hồi và khuyên bạn nên thận trọng khi tiếp tục.
  • SmartScreen đối chiếu các trang web bạn truy cập với danh sách động gồm những trang web bị báo cáo là lừa đảo và có chứa phần mềm độc hại. Nếu kết quả đối chiếu trùng khớp, SmartScreen sẽ hiển thị cảnh báo cho bạn biết trang web đó đã bị chặn để đảm bảo an toàn cho bạn.
  • SmartScreen đối chiếu các tệp bạn tải xuống từ web với danh sách các trang web được báo cáo là chứa phần mềm độc hại và những chương trình được xác định là không an toàn. Nếu kết quả đối chiếu trùng khớp, SmartScreen sẽ cảnh báo cho bạn biết quá trình tải xuống đã bị chặn để đảm bảo an toàn cho bạn. SmartScreen cũng đối chiếu các tệp bạn tải xuống với danh sách các tệp được nhiều người dùng Internet Explorer biết đến và tải xuống. Nếu tệp mà bạn tải xuống không nằm trong danh sách đó, SmartScreen sẽ cảnh báo bạn.

Tôi có thể làm gì nếu SmartScreen cảnh báo về một trang web tôi truy cập nhưng đó không phải là trang web không an toàn?

Từ trang cảnh báo, bạn có thể chọn báo cáo trang web này là trang web an toàn. Chọn Thêm thông tin, sau đó chọn liên kết Báo cáo trang web này không chứa mối đe dọa để truy cập trang web phản hồi của Microsoft và làm theo hướng dẫn.

Nếu bạn truy cập một trang web mà bạn cho rằng SmartScreen nên cảnh báo bạn trong tương lai, bạn có thể báo cáo trang web đó với Microsoft bằng cách nhấn hoặc bấm vào nút Công cụ , trỏ vào An toàn, sau đó chọn Báo cáo trang web không an toàn.

Tôi có thể bật hoặc tắt SmartScreen không?

Trong phần lớn trường hợp là có. Trong một số trường hợp — như trên mạng tại cơ quan — thiết lập này được quản trị viên hệ thống quản lý và không thể thay đổi được. 

Cách bật hoặc tắt SmartScreen
Cách bật hoặc tắt SmartScreen trong Internet Explorer 8

SmartScreen có khác với Bộ chặn Cửa sổ Bật lên không?

Có. SmartScreen kiểm tra các trang web bạn truy cập và các tệp bạn tải xuống xem có mối đe dọa cho sự an toàn của bạn hay không. Bộ chặn Cửa sổ Bật lên hạn chế hầu hết các cửa sổ bật lên trên trang web. Những cửa sổ này thường là quảng cáo và không nhất định sẽ độc hại.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17443 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi