Giúp bảo vệ PC của tôi bằng Bộ bảo vệ Windows Ngoại tuyến

Bộ bảo vệ Windows ngoại tuyến là công cụ quét ngoại tuyến mạnh mẽ mà bạn có thể chạy từ một môi trường đáng tin cậy mà không cần khởi động hệ điều hành. Chủ đề này mô tả cách sử dụng Bộ bảo vệ Windows ngoại tuyến trong Windows 10 và Windows 7.

Khi nào tôi nên sử dụng Bộ bảo vệ Windows ngoại tuyến?

Chạy Bộ bảo vệ Windows Ngoại tuyến nếu:

  • Bộ bảo vệ Windows phát hiện các rootkit hoặc phần mềm độc hại khó loại bỏ khác trên PC của bạn và thông báo để bạn sử dụng Bộ bảo vệ Windows ngoại tuyến. Bạn có thể thấy thông báo rằng hệ thống đã phát hiện thấy phần mềm độc hại trên thiết bị của bạn hoặc thông báo trong Bộ bảo vệ Windows có dạng sau:

Cảnh báo của Bộ bảo vệ Windows Ngoại tuyến
 

  • Bạn nghi ngờ phần mềm độc hại có thể ẩn náu trên PC của bạn nhưng phần mềm bảo mật không phát hiện bất cứ điều gì. Trong trường hợp này, bạn có thể bắt đầu quét bằng Bộ bảo vệ Windows Ngoại tuyến Cài đặt Bộ bảo vệ Windows. Chuyển tới Cài đặt  > Cập nhật và bảo mật > Bộ bảo vệ Windows > Chọn Quét Ngoại tuyến.

Quét bằng Bộ bảo vệ Windows Ngoại tuyến mất khoảng 15 phút để chạy và sau đó PC của bạn sẽ khởi động lại.

Bộ bảo vệ Windows Ngoại tuyến bắt đầu quét
 

Tôi có thể tìm kết quả quét ở đâu?

Để xem kết quả quét của Bộ bảo vệ Windows Ngoại tuyến:

  • Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Cập nhật và bảo mật > Bộ bảo vệ Windows.
  • Trên tab Lịch sử, chọn Tất cả mục đã phát hiện, sau đó chọn Xem chi tiết. Mọi mục do Bộ bảo vệ Windows Ngoại tuyến phát hiện sẽ được liệt kê dưới dạng nguồn Ngoại tuyến khi Phát hiện.
Kết quả quét của Bộ bảo vệ Windows Ngoại tuyến
 

Sử dụng Bộ bảo vệ Windows ngoại tuyến trên Windows 7

Nếu bạn đang sử dụng Bộ bảo vệ Windows ngoại tuyến trên Windows 7, bạn cần làm theo bốn bước cơ bản sau:

  1. Tải xuống Bộ bảo vệ Windows ngoại tuyến và tạo một CD, DVD hoặc ổ đĩa flash USB.
  2. Khởi động lại PC bằng phương tiện Bộ bảo vệ Windows ngoại tuyến.
  3. Quét PC của bạn để tìm phần mềm độc hại và các phần mềm không mong muốn tiềm ẩn khác.
  4. Loại bỏ bất kỳ phần mềm độc hại nào tìm thấy trong PC của bạn.
Bộ bảo vệ Windows ngoại tuyến sẽ hướng dẫn bạn chi tiết về bốn bước này khi bạn sử dụng công cụ. Nếu bạn được nhắc tải xuống và chạy Bộ bảo vệ Windows ngoại tuyến trong Microsoft Security Essentials hoặc Bộ bảo vệ Windows thì bạn nên làm vậy để đảm bảo dữ liệu và PC của bạn không bị xâm hại.

Để bắt đầu, tìm một CD, DVD trắng hoặc ổ đĩa flash USB có tối thiểu 250 MB dung lượng trống, sau đó tải xuống và chạy công cụ—công cụ sẽ giúp bạn tạo phương tiện có thể tháo rời.

Tải xuống phiên bản 32 bit

Tải xuống phiên bản 64 bit

Nếu bạn không biết chắc cần tải xuống phiên bản nào, hãy xem PC của tôi đang chạy phiên bản Windows 32 bit hay 64 bit?Thuộc tính

ID Bài viết: 17466 - Xem lại Lần cuối: 29-11-2016 - Bản sửa đổi: 7

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)