Khắc phục sự cố hiển thị trang bằng chế độ Giao diện Tương thích trong Internet Explorer 11


Đối với Windows 10

Đôi khi một số trang web hiển thị không được như bạn mong đợi – ảnh có thể không xuất hiện, menu có thể bị lệch vị trí và văn bản có thể lộn xộn. Điều này có thể do sự cố về tính tương thích giữa Internet Explorer và trang web bạn đang truy cập. Đôi khi có thể khắc phục sự cố này bằng cách thêm trang vào danh sách Giao diện Tương thích.

Cách thêm trang vào danh sách Giao diện Tương thích

 1. Mở Internet Explorer, chọn nút Công cụ, rồi chọn Cài đặt Giao diện Tương thích.
 2. Trong phần Thêm trang web này, nhập URL của trang bạn muốn thêm vào danh sách, rồi chọn Thêm.


Sau khi bạn bật Giao diện Tương thích, Internet Explorer sẽ tự động hiển thị trang web đó ở Giao diện Tương thích mỗi khi bạn truy cập. Bạn có thể tắt chế độ này bằng cách xóa trang đó khỏi danh sách tương thích. Không phải tất cả các sự cố hiển thị trang web đều do tính không tương thích của trình duyệt gây ra. Kết nối Internet bị gián đoạn, lưu lượng truy cập quá tải hoặc các sự cố xảy ra với trang web cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng hiển thị của trang.


Đối với Windows 7

Khi một trang web không tương thích với Internet Explorer 11 dành cho Windows 7, bạn sẽ thấy nút Giao diện Tương thích

Nút Giao diện Tương thích
 trong thanh địa chỉ. Bằng cách bật chế độ Giao diện Tương thích, bạn có thể giúp khắc phục các sự cố hiển thị trên trang.

Cách bật Giao diện Tương thích

 1. Xem nút Giao diện Tương thích
  Nút Giao diện Tương thích
   có xuất hiện trong thanh địa chỉ hay không. (Không cần phải bật Giao diện Tương thích nếu bạn không thấy nút này).
 2. Chọn nút Giao diện Tương thích
  Nút Giao diện Tương thích
   để hiển thị trang web trong Giao diện Tương thích.

Cách xóa danh sách các trang web hiển thị ở Giao diện Tương thích

 1. Mở Internet Explorer, chọn nút Công cụ , rồi chọn Tùy chọn Internet.
 2. Trong Lịch sử duyệt, chọn Xóa.
 3. Trong hộp thoại Xóa Lịch sử Duyệt, chọn hộp kiểm Lịch sử, rồi chọn Xóa.
Thuộc tính

ID Bài viết: 17472 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi